12,1000 zł
-3,97% -0,5000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SUWARY_SF_2017_2018_List_do_akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SUWARY_SF_2017_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_SUWARY_SF_2017_2018_SSZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_SUWARY_S.A._dot._JSF_2017.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_SUWARY_S.A._o_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SUWARY_jednostkowe_Sprawozdanie_z_badania_30_09_2018_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Sprawozdanie z wyniku
I. Przychody ze sprzedaży 113 441 114 509 26 740 26 682
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 493 4 398 823 1 025
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 6 000 3 774 1 414 879
IV. Zysk _strata_ netto 4 518 3 315 1 065 772
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 518 3 315 1 065 772
VI. Zysk* na akcję _PLN_ 0,98 0,72 0,23 0,17
VII. Rozwodniony zysk* na akcję _PLN_ 0,98 0,72 0,23 0,17
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 427) 8 428 (1 279) 1 964
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 599 256 4 384 60
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (16 436) (5 896) (3 874) (1 374)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 264) 2 788 (769) 650
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XII. Aktywa 143 821 157 698 33 671 36 597
XIII. Zobowiązania długoterminowe 44 493 51 576 10 417 11 969
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 34 159 45 471 7 997 10 552
XV. Kapitał własny 65 169 60 651 15 257 14 075
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 65 169 60 651 15 257 14 075


W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych
danych finansowych zastosowano


następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane
przez Narodowy Bank Polski.kurs obowiązujący na ostatni dzień
okresu sprawozdawczego:30.09.2018 4,2714 PLN/EUR30.09.2017
4,3091 PLN/EURśredni * kurs w danym okresie :01.10.2017
- 30.09.2018 4,2423 PLN / EUR01.10.2016 - 30.09.2017 4,2916 PLN / EUR*
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.najniższy
i najwyższy kurs w danym okresie :


01.10.2017 - 30.09.2018 4,1423;4,3978 PLN / EUR01.10.2016 -
30.09.2017 4,1737;4,5035 PLN / EUR

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SUWARY_SF 2017_2018 List do akcjonariuszy.pdfSUWARY_SF 2017_2018 List do akcjonariuszy.pdf List Zarządu
SUWARY_SF 2017_2018.pdfSUWARY_SF 2017_2018.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe SUWARY S.A. za 2017.2018
Grupa_SUWARY_SF 2017_2018 SSZ.pdfGrupa_SUWARY_SF 2017_2018 SSZ.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu
Ocena RN SUWARY S.A. dot. JSF 2017.2018.pdfOcena RN SUWARY S.A. dot. JSF 2017.2018.pdf Ocena RN SUWARY S.A. dot. JSF 2017.2018
Oświadczenie RN SUWARY S.A. o KA.pdfOświadczenie RN SUWARY S.A. o KA.pdf Oświadczenie RN SUWARY S.A. o KA
SUWARY jednostkowe_Sprawozdanie z badania_30 09 2018_signed.pdfSUWARY jednostkowe_Sprawozdanie z badania_30 09 2018_signed.pdf Opinia Biegłego Rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-31 Walter Kuskowski Prezes Zarządu
2019-01-31 Wojciech Gielnik Wiceprezes Zarządu
2019-01-31 Piotr Stachowicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-31 Tomasz Kowalewski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.