REKLAMA
BADANIE

Nowa projekcja inflacji nie przekonała RPP do zmiany stóp procentowych

Maciej Kalwasiński2023-03-08 15:10, akt.2023-03-08 20:08analityk Bankier.pl
publikacja
2023-03-08 15:10
aktualizacja
2023-03-08 20:08

Rada Polityki Pieniężnej po raz szósty z rzędu nie zmieniła stóp procentowych NBP, mimo że z nowej projekcji przygotowanej przez ekonomistów banku wynika, że średnia inflacja w 2025 r. nadal będzie przekraczać cel inflacyjny NBP.

Nowa projekcja inflacji nie przekonała RPP do zmiany stóp procentowych
Nowa projekcja inflacji nie przekonała RPP do zmiany stóp procentowych
fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Zgodnie z oczekiwaniami analityków RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. Pozostałe stopy procentowe banku centralnego również nie zostały zmienione i będą nadal kształtować się następująco:

  • stopa referencyjna: 6,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,75 proc.),
  • stopa lombardowa: 7,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 7,25 proc.),
  • stopa depozytowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,25 proc.),
  • stopa redyskonta weksli: 6,8 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,8 proc.),
  • stopa dyskontowa weksli: 6,85 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,85 proc.).
Reklama

Dla kredytobiorców spłacających zobowiązania oparte na zmiennym oprocentowaniu oznacza to jedno – trzeba w domowym budżecie uwzględnić fakt, że raty pozostaną na dłużej na obecnym poziomie.

Projekcja inflacji nieco w dół, a wzrostu gospodarczego w górę

Przed podjęciem dzisiejszej decyzji członkowie Rady zapoznali się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD opracowanego przez ekonomistów z Narodowego Banku Polskiego.

Projekcje NBP

Lipiec 2022 r. Listopad 2022 r. Marzec 2023 r.

CPI (%) PKB (%) CPI (%) PKB (%) CPI (%) PKB (%)
2023 12,45 1,25 13,2 0,65 11,85 0,85
2024 4,1 2,25 5,85 2,05 5,7 2,1
2025

3,5 3,1 3,5 3,15
Źródło: NBP

"Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 28 lutego 2023 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 – 13,5% w 2023 r. (wobec 11,1 – 15,3% w projekcji z listopada 2022 r.), 3,9 – 7,5% w 2024 r. (wobec 4,1 – 7,6%) oraz 2,0 – 5,0% w 2025 r. (wobec 2,1 – 4,9%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,1 – 1,8% w 2023 r. (wobec -0,3 – 1,6% w projekcji z listopada 2022 r.), 1,1 – 3,1% w 2024 r. (wobec 1,0 – 3,1%) oraz 2,0 – 4,3% w 2025 r. (wobec 1,8 – 4,4%)" - napisano w informacji opublikowanej po posiedzeniu RPP. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy

Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Pełen raport przygotowany przez ekspertów z NBP światło dzienne ujrzy w piątek o godz. 10:00.

RPP: Powrót inflacji do celu NBP będzie następował stopniowo

"W warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie, również w Polsce następuje spowolnienie aktywności. W IV kw. 2022 r. realna dynamika PKB obniżyła się do 2,0% r/r. W kierunku obniżenia wzrostu gospodarczego oddziałuje ograniczenie popytu konsumpcyjnego. Jednocześnie nadal rosną inwestycje. Mimo spowolnienia aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Liczba pracujących pozostaje przy tym wysoka, choć widoczny jest jej spadek w sektorze prywatnym" - zwraca uwagę RPP w informacji opublikowanej po posiedzeniu.

"Inflacja CPI w styczniu 2023 r. – według wstępnych danych GUS – wyniosła 17,2% r/r. Do wzrostu inflacji względem grudnia przyczyniło się w istotnej mierze podwyższenie stawek VAT na produkty energetyczne. Jednocześnie na poziom inflacji – pomimo słabnącej dynamiki popytu – wciąż oddziaływało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw. Od kilku miesięcy obniżają się jednak ceny surowców oraz inflacja PPI, co sygnalizuje stopniowe osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z osłabieniem aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach" - pisze.

"Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu" - przewiduje.

"W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Taką ocenę wspiera marcowa projekcja inflacji i PKB" - wskazuje Rada. "Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - dodaje.

Więcej światła na decyzję RPP i perspektywy polskiej polityki pieniężnej rzuci w czwartek Adam Glapiński. Prezes NBP zabierze głos po godz. 15:00.

Fed i EBC nadal podnoszą stopy procentowe

"Wzrost gospodarczy na świecie w IV kw. 2022 r. spowolnił. W strefie euro – mimo pewnej poprawy w ostatnich miesiącach – koniunktura gospodarcza pozostaje osłabiona. Jednocześnie prognozy sygnalizują wyraźne spowolnienie wzrostu PKB w 2023 r. Inflacja w największych gospodarkach rozwiniętych obniżyła się. W większości gospodarek nadal jest ona jednak wysoka, do czego przyczyniają się wtórne efekty wcześniejszych szoków podażowych, w tym na rynku energii, a także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy"- ocenia RPP w informacji opublikowanej po posiedzeniu.

"W ostatnich miesiącach obniżyły się ceny surowców energetycznych, co wraz z ustępowaniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ogranicza presję cenową. Jest to widoczne w systematycznie obniżającej się dynamice cen produkcji. Jednocześnie inflacja bazowa pozostaje wysoka" - dodaje.

"Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny nadal podwyższają stopy procentowe. Z kolei banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej – po wcześniejszym silnym zacieśnieniu polityki pieniężnej – utrzymują obecnie stopy procentowe bez zmian" - wskazuje RPP.

Koniec cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce

W minionym roku Rada kontynuowała najbardziej agresywny cykl zacieśnienia polityki pieniężnej w XXI w. zapoczątkowany w październiku 2021 r. Po 11 ruchach w górę z rzędu w październiku 2022 r. większość RPP (za wyjątkiem trójki wybranej przez Senat) opowiedziała się przeciw kolejnym podwyżkom kosztu pieniądza i od tamtej pory stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionych poziomach. W informacjach publikowanych po zakończeniu posiedzeń gremium nie znalazł się jednak formalny komunikat o zakończeniu cyklu. Również prezes Adam Glapiński kilkukrotnie podkreślał na konferencjach prasowych, że to nie koniec, lecz pauza w cyklu.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Przed wybuchem pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej zbierała się na posiedzeniach dwudniowych. Od połowy marca 2020 r. posiedzenia były jednodniowe, na co narzekali niektórzy członkowie RPP. W styczniu sytuacja wróciła do normy. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na wtorek i środę 4-5 kwietnia 2023 r.


Terminy posiedzeń RPP w 2023 r.
miesiącposiedzenia decyzyjne
dwudniowe
styczeń 3-4 (wtorek-środa)
luty 7-8 (wtorek-środa)
marzec 7-8 (wtorek-środa)
kwiecień 4-5 (wtorek-środa)
maj 9-10 (wtorek-środa)
czerwiec 5-6 (poniedziałek-wtorek)
lipiec 5-6 (środa-czwartek)
sierpień 21 (poniedziałek)*
wrzesień 5-6 (wtorek-środa)
październik 3-4 (wtorek-środa)
listopad 7-8 (wtorek-środa)
grudzień 5-6 (wtorek-środa)
* - posiedzenie niedecyzyjne

Ekonomiści mBanku wskazywali w tym tygodniu czynniki, które mogą skłonić RPP do wznowienia cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej oraz takie, które będą przemawiały za jej luzowaniem.

Źródło:
Maciej Kalwasiński
Maciej Kalwasiński
analityk Bankier.pl

Analityk i redaktor prowadzący działu Rynki Bankier.pl. Zajmuje się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, ze szczególną uwagą analizuje sytuację gospodarczą Chin. Dba, by Bankier.pl pozostawał źródłem najważniejszych i najbardziej interesujących informacji ze świata i Polski, przedstawionych w przystępny i zrozumiały sposób. Tel.: +48 71 748 95 07

Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (91)

dodaj komentarz
janmieszak
Ludzie chcą ratować oszczędności przed inflacją i zrujnowaną złotówką. Budują lub kupują pod wynajem. Da się zarobić na wynajmie, ale problemem jest to, że u nas chroni się najemców, którzy nie płacą - złodziei i oszustów, a właściciel mieszkania jest uznawany za bogacza-wyzyskiwacza. Jak ktoś nie płaci i naraża kogoś na straty, Ludzie chcą ratować oszczędności przed inflacją i zrujnowaną złotówką. Budują lub kupują pod wynajem. Da się zarobić na wynajmie, ale problemem jest to, że u nas chroni się najemców, którzy nie płacą - złodziei i oszustów, a właściciel mieszkania jest uznawany za bogacza-wyzyskiwacza. Jak ktoś nie płaci i naraża kogoś na straty, powinien być wywalony. Nikt nie patrzy na to, że wynajmujący (właściciel) może jest bezrobotny, chory itd., a ma np. mieszkanie po babci, które daje mu jedyny dochód. Może ma niepracującą żonę albo chore dziecko. I musi utrzymywać najemcę-naciągacza. Przeczytajcie jak się chronić- na lotdocelu__pl jest artykuł pt. Jak dobrze wynająć mieszkanie by uniknąć problemów z najemcami? – jest tam też cały pakiet dokumentów najmu
jpelerj
Serio, ktoś się spodziewa że PIS przed wyborami pozwoli podnieść stopy procentowe? Podniosą dopiero po wyborach. Niezależnie, kto wygra. Ale wówczas to od razu o 200 - 300 pp. i więcej.
sramzes
Póki co PiS dzielnie idzie pomiędzy dwiema możliwymi ścieżkami, czyli nie chcą zarżnąć kredyciarzy przez wysokie stopy, a z drugiej strony inflacją grabią ludzi. Osobiście nie sądzę, by chcieli to zmienić, ale to moim zdaniem bardzo krótkowzroczne, bo zrealizują jednocześnie koszty obu przedsięwzięć (czyli zarżną kredyciarzy + ubiją Póki co PiS dzielnie idzie pomiędzy dwiema możliwymi ścieżkami, czyli nie chcą zarżnąć kredyciarzy przez wysokie stopy, a z drugiej strony inflacją grabią ludzi. Osobiście nie sądzę, by chcieli to zmienić, ale to moim zdaniem bardzo krótkowzroczne, bo zrealizują jednocześnie koszty obu przedsięwzięć (czyli zarżną kredyciarzy + ubiją gospodarkę, co oznacza bezrobocie). Do wyborów na pewno to się nie zmieni, a co po nich? Sam chciałbym wiedzieć :)
mistrz_erudycji
Bo żadnego spadku inflacji nie będzie, z chwilą gdy wszystko będzie się wydawało że jest już dobrze, odpalą coś nowego.
drzaraza
Łże , łgał i i będzie łgał, nawet jak wyląduje w pudle.
itso_battlestar_point_g
paradoksalnie choć wcale nie jak chcecie wolnej gospodarki to sie nie oglądajcie na tych manipulatorów
itso_battlestar_point_g
cokolwiek robią media wieczny pesymizm/i bzdurne tematy co cokolwiek robią elity to robią wszystko żeby się tylko nie bogacić i być biednym a w katedrach ekonomi wciąż ekonomia/podejmowanie decyzji na poziomie średniowiecza
itso_battlestar_point_g
gus średniowiecze
nbp średniowiecze
mf średniowiecze
giełda to już w średniowieczu by było lepiej
itso_battlestar_point_g odpowiada itso_battlestar_point_g
ah UE średniowiecze

Powiązane: Polityka pieniężna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki