Przełom w sprawie zezwolenia na produkcję i sprzedaż napoju Tiger?


27 kwietnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku ostatecznie oddalił zażalenie firmy Foodcare. Oznacza to, że zabierzowska spółka ma zakaz produkcji i sprzedaży napojów energetycznych z oznaczeniem Tiger na czas trwania procesu.


Jest to kolejne prawomocne postanowienie Sądu Apelacyjnego w tej sprawie. Od tej decyzji spółce FoodCare nie przysługuje już żaden środek odwoławczy. Obecnie jedynym producentem napojów Tiger na licencji Dariusza Tiger Michalczewskiego są spółki z Grupy Maspex Wadowice.


Tiger produkowany przez Maspex, Foto www.maspex.com
W grudniu 2010 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku rozpatrujący sprawę dotyczącą zabezpieczenia powództwa Fundacji Równe Szanse zakazał firmie Foodcare produkcji i wprowadzania do obrotu napojów z oznaczeniem Tiger. Po złożeniu zażalenia przez Foodcare sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny, który w dn. 27 kwietnia b.r. przychylił się do wniosku Fundacji „Równe Szanse” i ostatecznie oddalił zażalenie firmy FoodCare. Oznacza to, że Sąd podzielił argumentację Fundacji i swoim postanowieniem ostatecznie zakazał firmie Foodcare m.in. produkcji i sprzedaży oraz innych form wprowadzania do obrotu produktów energetycznych w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierających oznaczenia „BLACK TIGER”, „TIGER VIT” lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem „TIGER” niezależnie od sposobu jego przedstawiania na czas trwania procesu.

Od tej decyzji nie przysługuje spółce FoodCare już żaden środek odwoławczy. Zakaz ten oznacza, że wszystkie napoje energetyczne Foodcare zawierające oznaczenie Tiger mogą być zabezpieczone w fabryce lub magazynach producenta. Jest to już druga prawomocna decyzja Sądu Apelacyjnego w tej sprawie. Wcześniej podobny zakaz został wydany przez Sąd Apelacyjny w Krakowie na wniosek Dariusza Michalczewskiego. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podjął również decyzję, aby nie zwiększać kwoty kaucji, która została wcześniej wpłacona przez Fundację „Równe Szanse”.

„To bardzo ważna decyzja, ponieważ potwierdza jednomyślność sądów w tej sprawie. Kolejny Sąd Apelacyjny uznał nasze argumenty i wydał prawomocne postanowienie na naszą korzyść. Bardzo optymistycznie nastawia nas do dalszej walki o moje prawa. Te prawomocne postanowienia porządkują sytuację w handlu. Oryginalne napoje Tiger na licencji Dariusza Tiger Michalczewskiego produkowane przez spółki z Grupy Maspex Wadowice są obecne w coraz większej liczbie sklepów i ich sprzedaż dynamicznie wzrasta, co mnie niezwykle cieszy” - mówi Dariusz „Tiger” Michalczewski.

Dodatkowo w kwietniu b.r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydz. IX Gospodarczy wydał postanowienie, w którym zakazał Leszkowi Włodarskiemu, bratu prezesa FoodCare, wprowadzania do obrotu i reklamy produktów energetyzujących w opakowaniach wykorzystujących oznaczenie Tiger, wyprodukowanych przez spółkę Foodcare. Oznacza to, że na czas trwania procesu Leszek Włodarski ma zakaz wprowadzania do obrotu i reklamy wszystkich produktów zawierających oznaczenia „Black Tiger”, „Tiger Vit” lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem „Tiger”, niezależnie od sposobu jego przedstawiania. Dodatkowo Sąd postanowił o zajęciu wszystkich produktów zawierających oznaczenie „Tiger”, a także materiałów reklamowych wykorzystujących takie opakowania.

Na podstawie podpisanej na początku listopada 2010 r. umowy z Fundacją "Równe Szanse" firma Maspex posiada wyłączną licencję na możliwość korzystania z oznaczenia Tiger i wykorzystywania wizerunku Dariusza "Tigera" Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych. Spółki z Grupy Maspex odpowiedzialne są za zapewnienie produkcji, dystrybucji i promocji produktu. Firma ponadto jest zobowiązana do przekazywania opłaty z tytułu udzielonej licencji.

Przed nawiązaniem współpracy z wadowicką spółką, Fundacja „Równe Szanse” rozwiązała w trybie natychmiastowym umowę z poprzednim licencjobiorcą firmą FoodCare, w wyniku czego wygasły wszelkie uprawnienia spółki Foodcare do korzystania z oznaczenia TIGER oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego. Powodem rozwiązania zawartej na 50 lat umowy było niewywiązywanie się z postanowień umowy przez Foodcare, a w szczególności zaprzestanie płacenia Fundacji należnego wynagrodzenia z tytułu licencji na używanie oznaczenia Tiger.

/ Agencja PR, Partner of Promotion


Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,1% X 2017
PKB rdr 4,7% III kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 574,35 zł X 2017
Produkcja przemysłowa rdr 4,3% IX 2017

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl