REKLAMA

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe? Wymagania banków

Michał Kisiel2022-07-28 14:53, akt.2022-08-02 09:50analityk Bankier.pl
publikacja
2022-07-28 14:53
aktualizacja
2022-08-02 09:50
Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe? Wymagania banków
Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe? Wymagania banków
fot. Grand Warszawski / / shutterstock

Od 29 lipca można składać wnioski o wstrzymanie płatności rat kredytu hipotecznego. Zasady starania się o tzw. ustawowe wakacje kredytowe są nieco inne w poszczególnych bankach. Zebraliśmy najważniejsze dla klientów informacje w jednym miejscu.

Wakacje kredytowe dla (prawie) wszystkich – tak można podsumować założenia po raz pierwszy zaprezentowane przez premiera Morawieckiego wiosną 2022 r. Stały sie one podstawą drugiej, po tzw. „covidowych” zawieszeniach spłat, akcji odroczenia płatności kredytowych w ostatnich latach.

Najważniejsze informacje o zasadach działania wakacji kredytowych zebraliśmy w artykule "Wakacje kredytowe wchodzą w życie. Kto może skorzystać i jak złożyć wniosek? Podpowiadamy" podsumowującym fundamentalne kwestie. Przypomnijmy, że:

 • Wakacje polegać będą na przesunięciu w czasie spłaty rat. Za tę operację nie będzie pobierana żadna opłata, nie będą również naliczane odsetki za wydłużenie okresu spłaty.
 • Można będzie zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego.
 • Łącznie możliwe będzie przesunięcie spłaty 8 rat, ale nie w dowolnych "porcjach", lecz zgodnie z przewidzianym w ustawie harmonogramem (2 raty w III kw. 2022 r. i IV kw. 2022 r., po jednej racie w każdym z kwartałów 2023 r.).

Na łamach Bankier.pl przybliżyliśmy także kilka bardziej technicznych kwestii istotnych dla części kredytobiorców:

29 lipca ustawa wchodzi w życie i banki rozpoczną przyjmowanie wniosków o odroczenie spłaty rat. Poniżej zebraliśmy najważniejsze, aktualizowane informacje dla klientów poszczególnych instytucji.

Czy zamierzasz skorzystać z wakacji kredytowych? Weź udział w badaniu Bankier.pl, podziel się opinią i pobierz przydatny kalkulator.

Wakacje kredytowe w PKO BP

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek został udostępniony w serwisie internetowym iPKO.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak, można pobrać wniosek na stronie internetowej banku i przesłać go pocztą. Można go również złożyć w oddziale banku.

Czy wymagane jest potwierdzenie wniosku, jeśli jest wielu współkredytobiorców? Nie, wniosek składa jeden z kredytobiorców.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek? Najpóźniej w dniu płatności raty.

Czy trzeba składać wniosek osobno dla każdej zawieszanej raty? Od 29 lipca w oddziale można złożyć jeden wniosek na zawieszenie wszystkich okresów, w których klient chce skorzystać z rządowych wakacji kredytowych. W serwisie transakcyjnym iPKO w pierwszym etapie klienci mogą wnioskować o zawieszenie spłaty raty na okres 1 lub 2 miesięczny na trzeci kwartał 2022 r, a najpóźniej od 8 sierpnia – za pomocą jednego wniosku zawieszą łącznie do 8 rat. Szczegółowe informacje na temat rządowych wakacji kredytowych dostępne są na stronie PKO Banku Polskiego

Wakacje kredytowe w Banku Pekao

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek został udostępniony w serwisie internetowym Pekao24. Można znaleźć go w sekcji "Dyspozycje" pod nazwą "Zawieszenie spłaty kredytu. Rozwiązanie ustawowe dla klientów posiadających Kredyt Hipoteczny w PLN zaciągnięty przed 1 lipca 2022 r."). Złożenie wniosku wymaga zaakceptowania regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
W aplikacji mobilnej PeoPay należy wybrać sekcję "Dla Ciebie" -> "Usługi" -> "Dyspozycje" -> "Dyspozycje i zaświadczenia". Następnie wskazać odpowiedni kredyt lub pożyczkę hipoteczną i wybrać "Zawieszenie spłaty kredytu".

Czy trzeba składać wniosek osobno dla każdej zawieszanej raty? Nie, można złożyć jeden wniosek ze wskazaniem okresów zawieszenia umowy, ale obecnie wyłącznie w oddziale. Bank pracuje nad taką opcją w kanałach elektronicznych, obecnie trzeba składać osobne wnioski.

Wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek zostanie udostępniony w serwisie internetowym najwcześniej 29 lipca 2022 r.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak. Można go złożyć w oddziale banku.

Czy wymagane jest potwierdzenie wniosku, jeśli jest wielu współkredytobiorców? Tak, bank wymaga dołączenia do wniosku skanu lub zdjęcia pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych współkredytobiorców. Wzór znajduje się na stronie banku.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek? Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień płatności raty.

Czy trzeba składać wniosek osobno dla każdej zawieszanej raty? Nie, można złożyć jeden wniosek ze wskazaniem okresów zawieszenia umowy.

Wakacje kredytowe w Santander Banku

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek zostanie udostępniony w serwisie internetowym 29 lipca 2022 r. Należy wybrać zakładkę „Twoje sprawy”, a następnie „Kredyt hipoteczny” -> „Zawieś spłatę kredytu”.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak. Można go złożyć w oddziale banku.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek? Najpóźniej w dniu płatności raty.

Wakacje kredytowe w Banku Millennium

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek zostanie udostępniony w serwisie internetowym 29 lipca 2022 r. Należy wybrać kafelek z kredytem hipotecznym, a następnie „Wniosek o wakacje kredytowe” -> „Ustawowe wakacje kredytowe”. Druga ścieżka dostępu do wniosku to „Moje finanse” -> „Kredyty i pożyczki” -> „Kredyt hipoteczny” -> „Szczegóły” -> „Wniosek o wakacje kredytowe” -> „Ustawowe wakacje kredytowe”.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak. Można go złożyć w oddziale banku.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek? Najpóźniej w dniu płatności raty do godziny 19:00.

Wakacje kredytowe w mBanku

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek zostanie udostępniony w serwisie internetowym 29 lipca 2022 r. w godzinach przedpołudniowych. Należy wybrać zakładkę „Pomoc”, a następnie „Inna sprawa”. W wyszukiwarce wpisać należy „Wsparcie w spłacie kredytów”.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak. Można go złożyć w placówce banku.

Czy wymagane jest potwierdzenie wniosku, jeśli jest wielu współkredytobiorców? Nie, zawieszenie spłaty rat w mBanku będzie realizowane na wniosek jednego z kredytobiorców.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek? Najpóźniej w dniu płatności raty.

Czy trzeba składać wniosek osobno dla każdej zawieszanej raty? Nie, można złożyć jeden wniosek ze wskazaniem okresów zawieszenia umowy.

Wakacje kredytowe w BNP Paribas Bank

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek będzie dostępny w serwisie bankowości internetowej GOonline. Należy wybrać „Moje Finanse”, a następnie „Kredyty” -> „Wnioski” -> „Wniosek o wakacje kredytowe”.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak. Można go złożyć w oddziale banku.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek? Najpóźniej w dniu płatności raty.

Wakacje kredytowe w Alior Banku

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek zostanie udostępniony w serwisie internetowym 29 lipca 2022 r.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak. Można go złożyć w oddziale banku, ale nie w placówce partnerskiej.

Czy wymagane jest potwierdzenie wniosku, jeśli jest wielu współkredytobiorców? Tak. Po złożeniu wniosku, bank skontaktuje się telefonicznie z pozostałymi współkredytobiorcami i potwierdzi wniosek. Jeśli wniosek składany jest w oddziale, należy stawić się z pozostałymi współkredytobiorcami.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek? Najpóźniej do godziny 22:00 przed dniem płatności raty.

Czy trzeba składać wniosek osobno dla każdej zawieszanej raty? Nie, można złożyć jeden wniosek ze wskazaniem wszystkich okresów zawieszenia umowy.

Wakacje kredytowe w Credit Agricole

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek został udostępniony na stronie banku w postaci formularza elektronicznego.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak. Można go pobrać w formie pliku PDF ze strony banku, wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Czy wymagane jest potwierdzenie wniosku, jeśli jest wielu współkredytobiorców? Nie, zawieszenie spłaty rat w Credit Agricole będzie realizowane na wniosek jednego z kredytobiorców.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek? Najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem płatności raty. Bank Credit Agricole zaleca złożenie wniosku co najmniej 3 dni przed terminem zapadalności raty.

Czy trzeba składać wniosek osobno dla każdej zawieszanej raty? Nie, można złożyć jeden wniosek ze wskazaniem okresów zawieszenia umowy następujących bezpośrednio po sobie. Jeśli chcemy zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego w miesiącach nienastępujących po sobie, należy złożyć osobne wnioski. Wnioski dla 2023 r. zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Wakacje kredytowe w Citi Handlowy

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Citi Handlowy wymaga, aby wysłać zgłoszenie w wiadomości w Citibank Online. Należy:

 1. Wybrać „kontakt”, a następnie „napisz nową wiadomość”.
 2. Wybrać opcję „Zapytania” -> „Karty kredytowe/produkty kredytowe” -> „Problemy ze spłatą”.
 3. Samodzielnie wpisać wiadomość, w której znajdą się: numer umowy produktu hipotecznego, wnioskowany okres zawieszenia umowy oraz oświadczenia o treści:
  1. Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
  2. Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.
  3. Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak. Wiadomość o treści takiej samej, jak wskazana powyżej można wysłać e-mailem jako PDF (do pobrania na stronie banku) lub jpg z widocznym podpisem. Wydrukowany wniosek można także dostarczyć listownie lub złożyć w oddziale banku.

Czy wymagane jest potwierdzenie wniosku, jeśli jest wielu współkredytobiorców? Nie, zawieszenie spłaty rat w Citi Handlowym będzie realizowane na wniosek jednego z kredytobiorców.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek? Zawieszenie płatności raty jest możliwe pod warunkiem, że klient złoży wniosek nie później niż ostatniego roboczego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności raty, którą klient chce zawiesić. Jeśli pozytywna decyzja o zawieszeniu raty będzie wydana już po opłaceniu raty, to zostanie wykonany zwrot tej raty na rachunek kredytobiorcy z którego dokonano spłaty.

Czy trzeba składać wniosek osobno dla każdej zawieszanej raty? Nie, można złożyć jeden wniosek ze wskazaniem okresów zawieszenia umowy.

Wakacje kredytowe w Getin Banku

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek zostanie udostępniony w serwisie internetowym 29 lipca 2022 r.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek? Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień płatności raty.

Czy trzeba składać wniosek osobno dla każdej zawieszanej raty? Nie, ale oddzielny wniosek należy złożyć dla każdego okresu zawieszenia spłat. A zatem osobno dla sierpnia i września 2022 r., IV kw. 2022 r. oraz poszczególnych kwartałów w 2023 r.

Wakacje kredytowe w Banku Ochrony Środowiska BOŚ

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek zostanie udostępniony w serwisie internetowym 29 lipca 2022 r.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak. Można go złożyć w placówce banku lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie banku.

Czy wymagane jest potwierdzenie wniosku, jeśli jest wielu współkredytobiorców? Nie, zawieszenie spłaty rat w BOŚ będzie realizowane na wniosek jednego z kredytobiorców. Warunkiem jest złożenie oświadczenia o poinformowaniu pozostałych współkredytobiorców oraz o wyrażeniu przez nich zgody na wykonanie zawieszenia.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek? Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień płatności raty do godziny 17:00.

Wakacje kredytowe w Banku Pocztowym

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek został udostępniony w serwisie internetowym 29 lipca 2022 r.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak. Można go złożyć w placówce banku lub poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected]

Czy trzeba składać wniosek osobno dla każdej zawieszanej raty? Nie, ale oddzielny wniosek należy złożyć dla każdego okresu zawieszenia spłat nie następującego w kolejnych miesiącach po sobie. Obecnie bank udostępnia możliwość wnioskowania na 2022 r.

Wakacje kredytowe w Banku BPS

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej? Wniosek zostanie udostępniony w serwisie internetowym 29 lipca 2022 r.

Czy można złożyć wniosek w inny sposób? Tak. Można go złożyć w placówce banku.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (42)

dodaj komentarz
search
Ogolnie, odroczenie platnosci jest worma pomocy, choc ja osobiscie wole uwolnic sie od wszelkich zobowiazan kredytowych jak najszybciej. Rozumie tych wszystkich zlewrowanych hipotecznie, ze oczekiwali ze dostana cash i splate za darmoche. To uklon by zdobyc glos dla PIS.
Prawada bedzie taka, ze teraz o kredyt bedzie znacznie trudniej
Ogolnie, odroczenie platnosci jest worma pomocy, choc ja osobiscie wole uwolnic sie od wszelkich zobowiazan kredytowych jak najszybciej. Rozumie tych wszystkich zlewrowanych hipotecznie, ze oczekiwali ze dostana cash i splate za darmoche. To uklon by zdobyc glos dla PIS.
Prawada bedzie taka, ze teraz o kredyt bedzie znacznie trudniej a prowizje skocza.

eunuchy_z_ue
rozumiem a nie rozumie.. i NA Ukrainie polskojęzyczne świnie na naszym portalu.
bha
Wakacje wydłużające spłatę pomoc po............. Brak słów.
jasiek2017
nie masz pojęcia o czym piszesz
inwestor.pl
Czy złożyłeś wniosek o wakacje kredytowe?

Zielony - TAK
Czerwony - NIE

(SONDA DLA OSÓB MAJĄCYCH KREDYTY HIPOTECZNE)
tecdswv4t
Prawda czasu przeszłego: Dawniej podawano takie komunikaty "Pierwszy statek z bananami zacumował w polskim porcie"." Statek z pomarańczami na redzie Gdańskiej"." Kolejny statek z cytrusami przypłynął do Polski"
Dzisiaj: "Pierwszy statek z węglem przypłynął do Gdańska." oraz "Jak złożyć
Prawda czasu przeszłego: Dawniej podawano takie komunikaty "Pierwszy statek z bananami zacumował w polskim porcie"." Statek z pomarańczami na redzie Gdańskiej"." Kolejny statek z cytrusami przypłynął do Polski"
Dzisiaj: "Pierwszy statek z węglem przypłynął do Gdańska." oraz "Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?" Taki mamy postęp i komunikaty. Węgiel stał się towarem luksusowym! Przypominam, że dawniej nawet na rower trzeba było mieć dwóch żyrantów. Prawda czasu prawda stanu.
friedens
Ta ustawa musi zostać zaskarżona. On ingeruje w gwarancję wolności gospodarczej i podważa ważność umów cywilno-prawnych.Jakim prawem komunistyczny de facto rząd Kaczyńskiego pozbawia swymi surrealistycznymi regulacjami banki i ich akcjonariuszy zysków? To Glapinski obiecywał, że podwyżek stóp nie będzie. To on jest winny i on musi płacić.
dariuszpiasecki
Socjalistyczne komuchy pokroju PiS mają w dupie wolność gospodarczą i umowy cywilno-prawne. Najważniejsze żeby suweren miał na piwsko i kiełbasę z biedry na grilla, inaczej się wkurzy i nie zagłosuje jak trzeba.
jan888
Polska to dzika, bananowa republika, gdzie rząd możne byle-ustawą dowolnie ingerować w legalnie zawarte umowy bankowe i zmieniać je sobie dowolnie (jednym dodawać, drugim odejmować), bez żadnych konsekwencji. A do tego gdzie jest równość obywateli wobec Konstytucji? Dlaczego złotówkowiczom dano wakacje kredytowe, a walutowcom nie?Polska to dzika, bananowa republika, gdzie rząd możne byle-ustawą dowolnie ingerować w legalnie zawarte umowy bankowe i zmieniać je sobie dowolnie (jednym dodawać, drugim odejmować), bez żadnych konsekwencji. A do tego gdzie jest równość obywateli wobec Konstytucji? Dlaczego złotówkowiczom dano wakacje kredytowe, a walutowcom nie? Tak jak pisałem - dzika, bananowa republika, gdzie ludzie mają mentalność owiec do strzyżenia.

Powiązane: Pomoc dla kredytobiorców

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki