REKLAMA

Koszty budowy domu wyraźnie przyspieszyły. Ile kosztuje budowa domu?

Marcin Kaźmierczak2023-06-15 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-06-15 06:00

O ponad 23 proc. wzrosły w ciągu roku koszty budowy domu jednorodzinnego – wynika z danych serwisu wielkiebudowanie.pl. Choć drożały zarówno usługi, to jednak koszty zdecydowanie mocniej podniosły drożejące materiały budowlane.

Koszty budowy domu wyraźnie przyspieszyły. Ile kosztuje budowa domu?
Koszty budowy domu wyraźnie przyspieszyły. Ile kosztuje budowa domu?
fot. Mariusz Pietrzak / / Shutterstock

Koszty budowy domu, a w szczególności ceny materiałów budowlanych, rosły zatem zdecydowanie szybciej niż indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), który w maju 2023 r. wzrósł o 13 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Do analizy kosztów budowy domu posłużyły nam dane zebrane i opublikowane przez serwis Wielkiebudwanie.pl. Wśród nich znalazły się zarówno średnie ceny materiałów budowlanych, jak i usług budowlanych oraz montażowych. Dane pochodzą z maja 2023 r. oraz analogicznych miesięcy w latach 2019 – 2022.

Proces budowlany przy wyliczaniu średniej ceny postawienia metra kwadratowego domu jednorodzinnego podzielony został na dwa etapy. Wycenie podlegały zarówno materiały, jak i usługi budowlano-montażowe niezbędne do osiągnięcia stanu surowego zamkniętego, jak i stanu deweloperskiego, łącznie z malowaniem, ale bez wykończenia.

Koszty budowy domu 2023 – stan surowy zamknięty

W maju 2023 r. szacunkowy koszt osiągnięcia stanu surowego zamkniętego, w oparciu o średnie ceny materiałów i usług budowlanych, wyniósł w skali kraju średnio 3494 zł w przeliczeniu na metr kwadratowy budowanego domu jednorodzinnego. To średnio o 26,8 proc. więcej niż w maju 2022 r. Nominalnie koszty wzrosły o 739 zł/mkw., co oznacza, że budując 120-metrowy dom trzeba by obecnie wydać średnio ok. 419 tys. zł – o 88 680 zł więcej i to jedynie na etapie stanu surowego zamkniętego.

Koszty usług i materiałów budowlanych (stan surowy zamknięty) [w zł/mkw. powierzchni budynku] w maju 2023 r.

Rodzaj prac

Usługi

[w zł/mkw.]

Zmiana r/r

[w proc.]

Materiały

[w zł/mkw.]

Zmiana r/r

[w proc.]

Łącznie

[w zł/mkw.]

Zmiana r/r

[w proc.]

Fundamenty

218

+5,8

611

+34,3

829

+25,4

Ściany

187

+6,9

324

+35,6

511

+23,4

Stropy

97

0,0

877

+47,4

974

+40,8

Dach

386

+15,2

534

+26,8

920

+21,7

Okna

66

+13,8

145

+20,8

211

+18,5

Drzwi

33

+13,8

16

-36,0

49

-9,3

Suma

987

+9,7

2507

+35,1

3494

+26,8

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Wielkiebudowanie.pl

Jeśli spojrzymy wyłącznie na usługi budowlane i montażowe niezbędne do osiągnięcia stanu surowego zamkniętego, okaże się, że ich wycena wzrosła w ciągu roku średnio o 9,7 proc. z 900 zł/mkw. do 987 zł/mkw. W tym samym czasie średnie ceny materiałów budowlanych wzrosły o 35,1 proc. r/r.

Co ciekawe, niżej niż w maju 2022 r. wyceniane są drzwi (-36 proc. r/r). Wzrosła za to średnia cena oferowana za ich montaż (+13,8 proc. r/r).

W przypadku usług, wyraźniej – o 15,2 proc. r/r wzrosły średnie koszty prac związanych ze wzniesieniem dachu. Najmocniej – o 47,4 proc. r/r, wzrosła wycena materiałów niezbędnych do budowy stropów.

Koszty budowy domu 2023 – stan deweloperski

Nieco wolniej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy rosły koszty prac i materiałów niezbędnych do wybudowania domu w stanie deweloperskim. Biorąc pod uwagę jedynie prace wykonywane już po osiągnięciu stanu surowego zamkniętego (m.in. prace wodno-kanalizacyjne, montaż ogrzewania centralnego, instalacji elektrycznych, czy malowanie) średnia wycena materiałów i usług wyniosła w maju 2023 r. 2455 zł w przeliczeniu na metr kwadratowy.

Przełożyło się to na wzrost w ujęciu rocznym o 18,3 proc., przy czym ceny usług wzrosły w tym czasie średnio o 8,9 proc., a materiałów o 26,8 proc.

Koszty usług i materiałów budowlanych (stan deweloperski) [w zł/mkw. powierzchni budynku] w maju 2023 r.

Rodzaj prac

Usługi

[w zł/mkw.]

Zmiana r/r

[w proc.]

Materiały

[w zł/mkw.]

Zmiana r/r

[w proc.]

Łącznie

[w zł/mkw.]

Zmiana r/r

[w proc.]

Elewacje

315

+6,4

467

+32,3

782

+20,5

Prace wodno-kanalizacyjne

73

+14,1

38

+22,6

111

+16,8

Ogrzewanie centralne

106

-2,8

430

+21,1

536

+15,5

Instalacje elektryczne

102

+9,7

51

+13,3

153

+10,9

Tynki

107

+8,1

92

+19,5

199

+13,1

Posadzki

31

+6,9

118

+47,5

149

+36,7

Gładzie

158

+21,5

29

+20,8

187

+21,4

Płyty gipsowe

110

+12,2

81

+30,6

191

+19,4

Malowanie

73

+5,8

74

+21,3

147

+13,1

Suma

1075

+8,9

1380

+26,8

2455

+18,3

Suma łącznie z kosztem stanu surowego

2062

+9,3

3887

+32,1

5949

+23,2

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Wielkiebudowanie.pl

Z pierwszej grupy najmocniej – o 21,5 proc. r/r wzrosła średnia cena oczekiwana za położenie gładzi. Co ciekawe, o blisko 3 proc. r/r spadła średnia cena oferowana za montaż ogrzewania centralnego.

W przypadku materiałów nie odnotowano spadków stawek. Najmocniej – o 47,5 proc. r/r wzrosły średnie ceny materiałów niezbędnych do położenia posadzek. Relatywnie nieznacznie (+13,3 proc. r/r) wzrosła z kolei średnia cena materiałów wykorzystywanych przy montażu instalacji elektrycznych.

Gdy do materiałów oraz usług budowlano-montażowych potrzebnych do osiągnięcia stanu deweloperskiego dodamy średni koszt postawienia domu w stanie surowym zamkniętym, otrzymamy blisko 6 tys. zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budowanego domu. To średnio o 23,2 proc. więcej niż w maju 2022 r. Nominalnie średni koszt wzrósł o 1119 zł/mkw., co w przypadku 120-metrowego domu przełoży się wzrost o ok. 134 tys. zł.

Wzrost cen przyspieszył

Jeszcze do 2021 r., średnie koszty budowy domu rosły w jednocyfrowym tempie – 4-8 proc. w skali roku. Wzrost cen przyspieszył w 2022 r. Wówczas, w maju 2022 r., średnie koszty osiągnięcia stanu surowego zamkniętego, wzrosły w ujęciu rocznym o 16 proc., a stanu deweloperskiego o 19,2 proc. r/r.

Ostatnie dwanaście miesięcy przyniosło dalsze przyspieszenie tempa wzrostowego – odpowiednio o 26,8 proc. i 23,1 proc. r/r.

Tym samym, porównując dane z maja 2023 r. do stawek notowanych w maju 2021 r., średni koszt budowy domu wzrósł odpowiednio o 47,1 proc. i 46,7 proc. Względem maja 2020 r. „podwyżka” wyniosła odpowiednio 54,7 proc. i 52,9 proc., a w porównaniu z majem 2019 r. o 67,1 proc. i 63,4 proc.

Różne ceny w województwach

To, ile zapłacimy za usługi budowlano-montażowe, różni się w zależności od województwa, a różnice mogą nawet przekraczać 50 proc. Najniższe średnie stawki można było znaleźć w województwach: opolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Najwięcej budowlańcy oczekują tradycyjnie w województwach: mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Dla porównania, za ułożenie płytek na powierzchni 1 mkw. w woj. mazowieckim oczekiwano w maju 2023 r. średnio 105 zł. W woj. opolskim średnio było to 70 zł/mkw. Z kolei pokrycie dachu dachówkami w woj. lubuskim wycenianie było średnio na 64 zł/mkw., podczas gdy w woj. mazowieckim średnia cena była o 56 proc. wyższa i wyniosła 100 zł/mkw.

Podwyżki cen działek wróciły do głosu

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych po trwającej pół roku przerwie ponownie zaczęły rosnąć – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium.

Wzrost średnich kwot wpisywanych w aktach notarialnych był szczególnie widoczny w stolicach województw. Najmocniej – o 6 proc. w ujęciu miesięcznym – wzrosła średnia cena transakcyjna w Gdańsku (+6 proc. k/k), gdzie cały 2022 r. upłynął pod znakiem stabilizacji stawek. Wyraźnie – o blisko 5 proc. – wzrosła także średnia kwota wpisywana w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży parcel w Poznaniu i Krakowie.

W ujęciu rocznym średnie ceny transakcyjne gruntów pod budowę domu w Warszawie, Olsztynie i Lublinie były niższe niż przed rokiem. W Poznaniu i Gdańsku zanotowano wzrost o ok. 4 proc. r/r, a jedynie w Łodzi wzrost był dwucyfrowy i wyniósł 15 proc. r/r.

W przypadku województw, najwyżej – o 5,1 proc. r/r wzrosła średnia kwota wpisywana w aktach notarialnych (w przeliczeniu na 1 mkw.) dotyczących sprzedaży działek budowlanych położonych w woj. wielkopolskim. W pozostałych analizowanych województwach albo wzrost nie przekroczył 3 proc. r/r, albo zanotowano spadek – najmocniejszy w woj. mazowieckim – o 14,9 proc. r/r.

Podwyżki na rynku sprzedaży działek budowlanych były zatem zdecydowanie niższe niż wzrosty cen usług i materiałów budowlanych.

Najgorszy kwiecień od dekady

Wysokie ceny usług i materiałów budowlanych mają wpływ na zdecydowanie mniejsze niż w poprzednich latach ruch na nowych budowach domów jednorodzinnych.

W kwietniu 2023 r. inwestorzy indywidualni ruszyli z pracami przy budowie 6733 domów jednorodzinnych, co oznaczało obniżkę o 6 proc. w ujęciu miesięcznym oraz o 23,4 proc. w ujęciu rocznym. Kwiecień był pod tym względem najsłabszym czwartym miesiącem roku od dekady.

Zupełnie inaczej wyglądają kwietniowe statystyki dotyczące liczby domów oddanych do użytku. Główny Urząd Statystyczny naliczył ich w kwietniu 10 025, co było najwyższym wynikiem osiągniętym w ciągu jednego miesiąca odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 2005 r.

Było ich o 12,7 proc. więcej niż w marcu oraz o 35 proc. więcej niż w dotychczas rekordowym kwietniu 2022 r. To jednak przede wszystkim efekt prac rozpoczętych w budowlanym boomie w 2021 r. Jak również wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, średni czas budowy domu oddanego do użytku w I kw. 2023 r. wyniósł nieco ponad dwa lata (24,5 miesiąca).

Źródło:
Marcin Kaźmierczak
Marcin Kaźmierczak
redaktor Bankier.pl

Redaktor prowadzący działu Twoje Finanse - Biznes w Bankier.pl. Zajmuje się tematyką nieruchomości. Przygotowuje raporty dotyczące cen mieszkań, pisze o trendach na tym rynku, monitoruje najciekawsze inwestycje w Polsce i za granicą. Na co dzień śledzi także rynek motoryzacyjny, a swoimi spostrzeżeniami dzieli się w sekcji Moto portalu Bankier.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Tel. 71 748 95 14.

Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (15)

dodaj komentarz
zlomufka
To już wiem dlaczego koło mnie mnóstwo budów stanęło albo znacznie spowolniło. Budowlańców powaliło z cenami doszczętnie. Czas na kryzys żeby ostudzić gorące głowy.
nocomment
Gaz dawno nie był tańszy, ropa również już nisko stoi. Mało kogo stać obecnie na kredyt i budowanie. Przedstawione archiwalne dane w artykule, ceny ustawiają popyt (który jest obecnie mały) i podaż (która jest obecnie duża, dużo niesprzedanych materiałów na rynku). Nie ma cudów, ceny mat. budowlanych będą spadać.
tomkooo
dokladnie, w tv pelno reklam castoram czy leroy "kup i dostan X% zwrotu"
prezestak
Minimalna krajowa w górę to na bank już nie będzie rosło
vacarius
A może budowa bunkrów byłaby tańsza i mądrzejsza w obecnej sytuacji. Zamieszkać sobie w bunkrze a czemu nie? Odpadałby koszty okien ściany dużo tańsze dach tańszy tylko musi być odpowiednia gleba bez zbyt wysokich wód gruntowych żeby nie zalewało. Problemem może też być kanalizacja i wentylacja. Ale te problemy rekompensowane byłby A może budowa bunkrów byłaby tańsza i mądrzejsza w obecnej sytuacji. Zamieszkać sobie w bunkrze a czemu nie? Odpadałby koszty okien ściany dużo tańsze dach tańszy tylko musi być odpowiednia gleba bez zbyt wysokich wód gruntowych żeby nie zalewało. Problemem może też być kanalizacja i wentylacja. Ale te problemy rekompensowane byłby przez nisze wydatki na ogrzewanie czy klimatyzacje. A w przypadku wojny jak znalazł. Po co gdzieś szukać panstwowego schronu gdy masz swój.
okragly_stol
Bez koncesji to sobie możesz wybudować piwnice a nie schron
vacarius odpowiada okragly_stol
Gdy jakiś shron jest na planach w urzędach to co to za schron? Przecież ruscy o nim wiedzą. Najlepszy schron to taki o którym nikt nie wie.
samsza
Podobno Rosja zaniża inflację, chcecie powiedzieć, że GUS też ?
:)
szprotkafinansjery
Przecież ceny materiałów spadły do poziomów z 2019 roku. Tak piszą znawcy z forum - Velaskez, jprl, trolley...
velazquez
Rybny przyjacielu, wskaż mój komentarz (z podaniem artykułu, daty i godziny), w którym jakobym miał napisać, to o czym wspominasz w powyższym wpisie. Jeśli tego nie zrobisz wyjdzie na to, że jesteś zwyczajnym kłamczuszkiem… a twoje wpisy należy traktować… tak jak zwykle się je traktuje XD

Powiązane: Budowa domu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki