REKLAMA

HUUUGE, INC.: wyniki finansowe

2021-04-19 21:47
publikacja
2021-04-19 21:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Huuuge_Inc_-_Consolidated_Financial_Statement_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Huuuge_Inc_-_Stand-alone_Financial_Statement_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Huuuge_Inc_-_Annual_Report_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Huuuge_Group_Auditors_report_2020_19.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Huuuge_Standalone_Auditors_report_19.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Huuuge_Inc_-_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Huuuge_Inc_-_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Huuuge_Inc_-_Raport_Roczny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa/static/att/emitent/2021-04/Huuuge_Inc._sprawozdanie_z_badania_2020_tlumaczenie_PL_19.04.2021_202104191920851602.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Huuuge_Inc._sprawozdanie_z_badania_2020_tlumaczenie_PL_19.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. USD w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 332 721 259 391 291 886 231 723
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 50 184 14 211 44 025 12 695
III. Zysk/(strata) brutto (76 244) 8 853 (66 887) 7 909
IV. Zysk/(strata) netto (82 604) 4 270 (72 466) 3 815
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 231 12 992 64 243 11 606
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 458) (566) (4 788) (506)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (14) (21 111) (12) (18 859)
VIII. Łączne przepływy pieniężne netto 67 759 (8 685) 59 443 (7 759)
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 94 158 26 270 76 682 23 428
X. Liczba akcje na koniec okresu 17 648 440 17 648 440 17 648 440 17 648 440
XI. Średnioważona liczba akcji (*) 42 385 427 44 649 045 42 385 427 44 649 045
XII. Zysk (strata) na akcję EPS (*) (1,46) 0,07 (1,28) 0,07
(*) Średnioważona liczba akcji została skorygowana o zdarzenie podziału akcji które miało miejsce 20 stycznia 2021 roku
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Huuuge Inc - Consolidated Financial Statement 2020.pdfHuuuge Inc - Consolidated Financial Statement 2020.pdf Huuuge, Inc - Consolidated Financial Statement 2020
Huuuge Inc - Stand-alone Financial Statement 2020.pdfHuuuge Inc - Stand-alone Financial Statement 2020.pdf Huuuge, Inc - Stand-alone Financial Statement 2020
Huuuge Inc - Annual Report 2020.pdfHuuuge Inc - Annual Report 2020.pdf Huuuge, Inc - Reports on the Company's and Group Operations, CEO Letter, BoD Statements 2020
Huuuge Group_Auditors report_2020_19.04.2021.pdfHuuuge Group_Auditors report_2020_19.04.2021.pdf Huuuge Group Auditor's Report 2020
Huuuge Standalone_Auditors report_19.04.2021.pdfHuuuge Standalone_Auditors report_19.04.2021.pdf Huuuge Stand-alone Auditor's Report 2020
Huuuge Inc - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020.pdfHuuuge Inc - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020.pdf Huuuge, Inc - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2020
Huuuge Inc - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020.pdfHuuuge Inc - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020.pdf Huuuge, Inc - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020
Huuuge Inc - Raport Roczny 2020.pdfHuuuge Inc - Raport Roczny 2020.pdf Huuuge, Inc - Sprawozdanie z Działalności, List Prezesa, Oświadczenia Rady Dyrektorów 2020
Grupa Huuuge Inc._sprawozdanie z badania 2020_tłumaczenie PL_19.04.2021.pdfGrupa Huuuge Inc._sprawozdanie z badania 2020_tłumaczenie PL_19.04.2021.pdf Grupa Huuuge - Sprawozdanie z badania 2020
Huuuge Inc._sprawozdanie z badania 2020_tłumaczenie PL_19.04.2021.pdfHuuuge Inc._sprawozdanie z badania 2020_tłumaczenie PL_19.04.2021.pdf Huuuge Inc - Sprawozdanie z badania 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Anton Gauffin Prezes


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Grzegorz Kania Treasurer / Skarbnik (*)

(*) Polish Accounting Act does not apply to Huuuge, Inc. Grzegorz Kania
is submitting this report solely as Treasurer of Huuuge, Inc./ Spółka
Huuuge, Inc. nie podlega Ustawie o Rachunkowości. Grzegorz Kania składa
podpis wyłącznie jako Skarbnik spółki Huuuge, Inc.


Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki