REKLAMA

RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Tym razem nie zaskoczyła rynku

Krzysztof Kolany2023-12-06 14:32, akt.2023-12-06 16:08główny analityk Bankier.pl
publikacja
2023-12-06 14:32
aktualizacja
2023-12-06 16:08

Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od lipca nie zaskoczyła rynku. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego pozostały na niezmienionych poziomach.

RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Tym razem nie zaskoczyła rynku
RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Tym razem nie zaskoczyła rynku
fot. KACPER PEMPEL / /  Reuters / Forum

Na mocy środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego nadal będą kształtować się następująco:

  • stopa referencyjna: 5,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,75 proc.),
  • stopa lombardowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,25 proc.),
  • stopa depozytowa: 5,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,25 proc.),
  • stopa redyskonta weksli: 5,80 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,80 proc.),
  • stopa dyskontowa weksli: 5,85 proc. w skali rocznej. (poprzednio: 5,85 proc.)

Była to pierwsza od lipca decyzja RPP, która nie wzbudziła kontrowersji na rynkach finansowych. Najpierw we wrześniu zdecydowała się na drastyczne – i zdaje się kompletnie niepotrzebne – cięcie stóp procentowych aż o 75 pb. Ekonomiści byli wtedy podzieleni na dwa obozy, z których jeden zakładał obniżkę tylko o 25 pb., a drugi brak takowej. Pewnym zaskoczeniem była też październikowa decyzja o obniżce tylko o 25 pb. Rynek skłaniał się wtedy ku cięciu o 50 pb., a prognozy analityków były nadzwyczaj rozbieżne.

Reklama

Zaskoczeniem była także decyzja listopadowa, gdy RPP na przekór powszechnym oczekiwaniom na obniżkę o 25 pb. zdecydowała się pozostawić stopy procentowe bez zmian. Podczas listopadowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński niemal wprost zapowiedział, że na razie jest to koniec obniżek stóp i że najprawdopodobniej do marca nie zapadnie decyzja o ich zmianie.

Uzasadnienie decyzji podobne jak w listopadzie

- Rada ocenia, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji (...) Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej - tak grudniową decyzję uzasadnia grudniowy komunika pod posiedzeniu RPP.

- Następuje dalszy spadek inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki, przy czym w wielu krajach roczna dynamika cen jest nadal podwyższona. Wcześniejszy spadek cen surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ograniczają presję kosztową, co jest widoczne w spadku cen produkcji w wielu gospodarkach. Inflacja bazowa w większości gospodarek pozostaje podwyższona, choć stopniowo obniża się - czytamy w grudniowym komunikacie RPP.

- Biorąc pod uwagę dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP, a także niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie - zaznacza RPP.

Ponadto RPP oceniła, że "obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym - zastrzeżono w komunikacie RPP tak samo, jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach.

Przerwa w cyklu luzowania polityki pieniężnej

Od października 2021 do października 2022 roku w Polsce trwał cykl podwyżek stóp procentowych. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego została w tym okresie podniesiona z rekordowo niskiego poziomu 0,1% do 6,75%. I na tym poziomie była utrzymywana przez 11 miesięcy. Był to także najostrzejszy cykl zacieśniania polityki monetarnej w Polsce w XXI wieku. Równocześnie stopa referencyjna NBP cały czas pozostaje poniżej poziomu inflacji CPI za ostatnie 12 miesięcy. Oznacza to, że od 2017 roku realna stopa procentowa w Polsce pozostawała trwale ujemna.

Bankier.pl

Ale wrześniową decyzją o cięciu stóp procentowych Rada rozpoczęła cykl luzowania polityki pieniężnej. Łączna redukcja stopy referencyjnej NBP wyniosła 100 pb. Jednakże po październikowych wyborach parlamentarnych został on nagle i niespodziewanie przerwany. Nie jest przy tym żadną tajemnicą, że obecny prezes NBP oraz kilku członków RPP jest ściśle związanych z ekipą Prawa i Sprawiedliwości. Trudno oczekiwać od nich, aby równie ochoczo wspierali politykę nowego rządu, obniżając mu koszty finansowania nominalnie monstrualnego deficytu budżetowego na 2024 rok.

Więcej światła na perspektywy polityki monetarnej może rzucić czwartkowe wystąpienie prezesa NBP Adama Glapińskiego (o 15:00). Istnieją jednak obawy, że głównym tematem będzie konflikt w zarządzie banku centralnego oraz potencjalny wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. W obliczu tych spraw kwestie związane ze stopami procentowymi mogą zejść na dalszy plan.

Było to ostatnie w tym roku zaplanowane posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Kolejne odbędzie się 8-9 stycznia.

Terminy posiedzeń RPP w 2024 r.
miesiąc

posiedzenia decyzyjne dwudniowe

styczeń 8-9 (poniedziałek-wtorek)
luty 6-7 (wtorek-środa)
marzec 5-6 (wtorek-środa)
kwiecień 3-4 (środa-czwartek)
maj 8-9 (środa-czwartek)
czerwiec 4-5 (wtorek-środa)
lipiec 2-3 (wtorek-środa)
sierpień 20 (wtorek)*
wrzesień 3-4 (wtorek-środa)
październik 1-2 (wtorek-środa)
listopad 5-6 (wtorek-środa)
grudzień 3-4 (wtorek-środa)
 * - posiedzenie niedecyzyjne
Źródło:
Krzysztof Kolany
Krzysztof Kolany
główny analityk Bankier.pl

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Analityk rynków finansowych i gospodarki. Analizuje trendy makroekonomiczne i bada ich przełożenie na rynki finansowe. Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Inwestor giełdowy z 20-letnim stażem. Jest trzykrotnym laureatem prestiżowego konkursu Narodowego Banku Polskiego dla dziennikarzy ekonomicznych. W 2016 roku otrzymał także tytuł Herosa Rynku Kapitałowego przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Telefon: 697 660 684

Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (21)

dodaj komentarz
od_redakcji
Artykuł stanowi doskonały przykład braku przejrzystości i zagrożenia dla wielu konsumentów. Decyzje Senatu bez uwzględnienia poprawek czy krytycznej analizy wydają się lekkomyślne i ryzykowne. Pomimo stwierdzenia, że ustawa ma chronić odbiorców, wiele z jej punktów rodzi poważne obawy.

Po pierwsze, brak szczegółowych analiz
Artykuł stanowi doskonały przykład braku przejrzystości i zagrożenia dla wielu konsumentów. Decyzje Senatu bez uwzględnienia poprawek czy krytycznej analizy wydają się lekkomyślne i ryzykowne. Pomimo stwierdzenia, że ustawa ma chronić odbiorców, wiele z jej punktów rodzi poważne obawy.

Po pierwsze, brak szczegółowych analiz skutków finansowych dla różnych sektorów gospodarczych sugeruje, że ustawa może wprowadzić nieprzewidziane obciążenia dla pewnych podmiotów, co jest niesprawiedliwe i nieodpowiedzialne.

Przekazywanie tzw. gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny z mocą wsteczną wydaje się być naruszeniem zasad demokratycznego państwa prawa, co zostało zauważone przez Sławomira Szczepańskiego z biura legislacyjnego Senatu. To godzi w zaufanie do państwa i może wywołać kontrowersje konstytucyjne.

Ponadto, brak przejrzystości w finansowaniu ochrony odbiorców energii elektrycznej budzi wątpliwości co do rzeczywistej skuteczności tych działań. Propozycje zmian w finansowaniu i budżetowaniu, jak te przedstawione przez senatorów, sugerują, że istnieją lepsze sposoby zrównoważenia obciążeń i zagwarantowania ochrony odbiorców.

Ostatecznie, wykreślenie kluczowych punktów projektu, takich jak regulacje dotyczące farm wiatrowych czy obowiązek sprzedaży energii przez wytwórców poprzez giełdę, pozostawia wiele niewiadomych, dotyczących przyszłości sektora energetycznego i zrównoważenia rynku.

Cały proces legislacyjny wydaje się być pozbawiony pełnego zrozumienia konsekwencji wprowadzanych zmian oraz braku wzięcia pod uwagę długoterminowych skutków dla konsumentów i branży. To tylko pogłębia obawy co do przyszłości rynku energetycznego i bezpieczeństwa odbiorców.
bangladesznadwisla
Polak wzią wciąż wierzy że kupno auta przynosi korzyści podatkowe. To już jest nawet zabawne po ostatnich zmianach w nowym ładzie
bha
Cóż... Raczej dla mnie to wstrzymała się od podjęcia konkretnej jakieś decyzji taka raczej wygodna gra na dalszą zwłokę.Niestety
jas2
Gdyby Glapiński był złośliwy, podniósłby stopy procentowe.
vladymir
Tak się zastanawiam, czy to dobrze, że marni komentatorzy uzurpują sobie prawo do komentowania, a wręcz ustalania wysokości stóp procentowych i przy okazji próbować naruszać porządek instytucjonalny i prawny, czy może wypadałoby im z respektem posłuchać tych których słuchać powinni. Może jednak lepiej sprawami stóp procentowych kierują Tak się zastanawiam, czy to dobrze, że marni komentatorzy uzurpują sobie prawo do komentowania, a wręcz ustalania wysokości stóp procentowych i przy okazji próbować naruszać porządek instytucjonalny i prawny, czy może wypadałoby im z respektem posłuchać tych których słuchać powinni. Może jednak lepiej sprawami stóp procentowych kierują ci, co to robią realizując swoją pracę nie "silni mężczyźni" których wysyła do mediów ich szef.
franki33
Oj biedny ten nowy rząd, biedny nie będzie wspierany przez NBP. Oj Kolany ty peowski funkcjonariuszu...
zoomek
W dłuższym terminie wyłacznie fizyczne aktywa przeniosą wartość. Zawsze tak jest a jak ktoś wątpi to niech realizuje zobowiązania z glinianych tabliczek z pismem klinowy.
Natomiast złoto z tego samego okresu jest złotem.
Sek ju.
od_redakcji
Tak, ale sponsorzy obecnego trendu odpowiedzą. Ale tym razem jest inaczej. Teraz, trudno nie zauważyć, że FED i inne banki jednoznacznie wyraziły gotowość do drukowania pieniądza na masową skalę. To ogromna zmiana sytuacji. Poprzednie trendy mogły zależeć od różnych czynników, ale teraz, gdy kluczowi gracze finansowi tak wyraźnie Tak, ale sponsorzy obecnego trendu odpowiedzą. Ale tym razem jest inaczej. Teraz, trudno nie zauważyć, że FED i inne banki jednoznacznie wyraziły gotowość do drukowania pieniądza na masową skalę. To ogromna zmiana sytuacji. Poprzednie trendy mogły zależeć od różnych czynników, ale teraz, gdy kluczowi gracze finansowi tak wyraźnie okazali gotowość do zastosowania tej strategii, może to skłonić do poważnych refleksji nad przyszłością ekonomii. To prawdziwa zmiana paradygmatu, która z pewnością wywołuje dyskusje na temat stabilności finansowej i konsekwencji długoterminowych dla gospodarki globalnej
men24a
Musisz nadal dużo się uczyć.
Możesz nawet wziąść liczydło i policzyć w dłuższym terminie ile złoto dało zarobić a ile akcje.
DAX niemiecki na historycznym szczycie.
WIG polski na historycznym szczycie
O amerykańskiej giełdzie nie będę pisał, wartosc corporacji przekraczają bilion dolarow.
Mnie na basenie jedna kobieta
Musisz nadal dużo się uczyć.
Możesz nawet wziąść liczydło i policzyć w dłuższym terminie ile złoto dało zarobić a ile akcje.
DAX niemiecki na historycznym szczycie.
WIG polski na historycznym szczycie
O amerykańskiej giełdzie nie będę pisał, wartosc corporacji przekraczają bilion dolarow.
Mnie na basenie jedna kobieta spytała co sądzę o bitcoinach bo jej syn nakupił po 2 tys zł za sztukę. Opowiadałem jej takie same głupoty o których ty teraz piszesz. Gdy jej syn utrzymał te pozycje to tak jak Metzen jest milionerem.
A na zlocie ile zarobił ? Tyle co na lokacie.
Policz sobie stopę zwrotu od 2 wojny światowej ile dało złoto zarobi a ile akcje np coca coli. Tylko się nie przeraź. Będziesz miał ten swój długi okres.
jas2
"W dłuższym terminie wyłacznie fizyczne aktywa przeniosą wartość."

W dłuższym terminie tylko dzieci przenoszą wartość.

W średnim terminie wartość przenosi dom, trwała żywność, opał itp.

W krótkim terminie - pieniądz.

Powiązane: Polityka pieniężna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki