8,0000 zł
-0,62% -0,0500 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
DELKO_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2018.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Delko_SA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Delko_SA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_nt_inf._niefinansowej_GK_Delko_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Delko_SA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Delko_SA_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Delko_SA_ws._komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DELKO_Oswiadczenie_BSF_MSSF_2018_B-think3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Delko_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 395 805 397 492 92 762 93 644
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 909 4 405 1 150 1 038
III. Zysk (strata) brutto 8 748 13 163 2 050 3 101
IV. Zysk (strata) netto 7 876 12 480 1 846 2 940
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 967 -57 1 398 -13
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 300 9 311 -773 2 194
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 671 -9 251 -626 -2 179
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4,00 3,00 -1,00 1,00
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 1,32 2,09 0,31 0,49
X. 31.12.2018 r. 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2017 r.
XI. Aktywa razem 110 370 106 109 25 667 25 440
XII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 43 774 44 997 10 180 10 788
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 926 5 668 1 146 1 359
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 38 848 39 329 9 034 9 429
XV. Kapitał własny 66 596 61 112 15 487 14 652
XVI. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 391 1 434
XVII. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / EUR 11,14 10,22 2,59 2,45


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania
z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcję przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalanych na
ostatni dzień każdego miesiąca:za
okres I-XII 2018 r. - 4,2669 PLN


za okres I-XII 2017 r. - 4,2447 PLN;


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną
akcję przeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień:


31.12.2018 r. - 4,3000 PLN


31.12.2017 r. - 4,1709 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 9 z dnia 2019-04-26 o treści:


Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w Raporcie rocznym R za
2018 rok z dnia 24 kwietnia 2018 roku nie zostało umieszczone
sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego. Do załączonego raportu rocznego nie zostały wprowadzone
żadne zmiany.


Plik Opis
DELKO_Sprawozdanie biegłego rewidenta_2018.pdfDELKO_Sprawozdanie biegłego rewidenta_2018.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Delko S.A. za 2018r.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z działalności Delko SA 2018.pdfSprawozdanie z działalności Delko SA 2018.pdf Pismo Prezesa Zarządu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za 2018r.
Sprawozdanie finansowe Delko SA 2018.pdfSprawozdanie finansowe Delko SA 2018.pdf Sprawozdanie finansowe Delko S.A. za 2018r.
Oświadczenie nt inf. niefinansowej GK Delko 2018.pdfOświadczenie nt inf. niefinansowej GK Delko 2018.pdf Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej za 2018r.
Oświadczenie Zarządu Delko SA 2018.pdfOświadczenie Zarządu Delko SA 2018.pdf Oświadczenie Zarządu Delko S.A. dotyczące 2018 r.
Informacja Zarządu Delko SA o wyborze firmy audytorskiej 2018.pdfInformacja Zarządu Delko SA o wyborze firmy audytorskiej 2018.pdf Informacja o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko SA ws. komitetu audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Delko SA ws. komitetu audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. komitetu audytu
DELKO_Oświadczenie_BSF_MSSF_2018_B-think3.pdfDELKO_Oświadczenie_BSF_MSSF_2018_B-think3.pdf Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Delko S.A. za 2018r.
Ocena Rady Nadzorczej Delko SA.pdfOcena Rady Nadzorczej Delko SA.pdf Ocena Rady Nadzorczej na temat sprawozdania z działalności GK Delko za 2018r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2019-04-26 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Bernadeta Nowak Główna księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.