REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2021-04-30 19:38
publikacja
2021-04-30 19:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
SzBSSFGKComarch2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzBSSFGKComarch2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Pismo_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Pismo_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef-SRR-Skonsolidowane-sprawozdanie_finansowe.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef-SRR-Skonsolidowane-sprawozdanie_finansowe.zip.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_komitetu_audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Ocena_przez_Rade_Nadzorcza_zgodnosci_sprawozdania_skonsolidowanego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_finansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_finansowych.xhtml.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRR_2020_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.xhtml.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.xhtml.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 536 753,00 1 437 423,00 343 470,00 334 145,00
II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 191 561,00 143 383,00 42 815,00 33 331,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 164 254,00 142 369,00 36 711,00 33 095,00
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy 120 631,00 104 846,00 26 961,00 24 373,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 308 205,00 168 964,00 68 885,00 39 278,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -111 299,00 -34 373,00 -24 876,00 -7 990,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -74 727,00 -58 385,00 -16 702,00 -13 572,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 122 179,00 76 206,00 27 307,00 17 715,00
IX. Aktywa, razem 2 003 558,00 1 842 711,00 434 159,00 432 714,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 905 011,00 871 955,00 196 111,00 204 756,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 252 430,00 257 351,00 54 700,00 60 432,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 652 581,00 614 604,00 141 410,00 144 324,00
XIII. Kapitał własny 1 098 547,00 970 756,00 238 049,00 227 957,00
XIV. Kapitał zakładowy 8 133,00 8 133,00 1 762,00 1 910,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349,00 8 133 349,00 8 133 349,00 8 133 349,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 14,83 12,89 3,31 3,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 14,83 12,89 3,31 3,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 135,07 119,36 29,27 28,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 135,07 119,36 29,27 28,03
Kursy EUR użyte do przeliczania danych finansowych:
Średnia arytmetyczna kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01.2020-31.12.2020 r.: 4,4742
Średnia arytmetyczna kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01.2019-31.12.2019 r.: 4,3018
31.12.2020 r.: 4,6148
31.12.2019 r.: 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SzBSSFGKComarch2020.xhtmlSzBSSFGKComarch2020.xhtml Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - załącznik nr 1a
SzBSSFGKComarch2020.xhtml.XAdESSzBSSFGKComarch2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych- podpisy - załącznik nr 1b
SRR 2020 Pismo Prezesa Zarządu.xhtmlSRR 2020 Pismo Prezesa Zarządu.xhtml Pismo Prezesa Zarządu - załącznik nr 2a
SRR 2020 Pismo Prezesa Zarządu.xhtml.XAdESSRR 2020 Pismo Prezesa Zarządu.xhtml.XAdES Pismo Prezesa Zarządu - podpis - załącznik nr 2b
esef-SRR-Skonsolidowane-sprawozdanie_finansowe.zipesef-SRR-Skonsolidowane-sprawozdanie_finansowe.zip Skonsolidowany raport roczny - załącznik nr 3a
esef-SRR-Skonsolidowane-sprawozdanie_finansowe.zip.BES.XAdES.xadesesef-SRR-Skonsolidowane-sprawozdanie_finansowe.zip.BES.XAdES.xades Skonsolidowany raport roczny - podpisy - załącznik nr 3b
SRR 2020 Sprawozdanie Zarządu.xhtmlSRR 2020 Sprawozdanie Zarządu.xhtml Sprawozdanie Zarządu - załącznik nr 4a
SRR 2020 Sprawozdanie Zarządu.xhtml.BES.XAdES.xadesSRR 2020 Sprawozdanie Zarządu.xhtml.BES.XAdES.xades Sprawozdanie Zarządu - podpisy - załącznik nr 4b
SRR 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu.xhtmlSRR 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu - załącznik nr 5
SRR 2020 Ocena przez Radę Nadzorczą zgodności sprawozdania skonsolidowanego.xhtmlSRR 2020 Ocena przez Radę Nadzorczą zgodności sprawozdania skonsolidowanego.xhtml Ocena przez Radę Nadzorczą zgodności sprawozdania skonsolidowanego - załącznik nr 6
SRR 2020 Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtmlSRR 2020 Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu w sprawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej - załącznik nr 7a
SRR 2020 Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml.BES.XAdES.xadesSRR 2020 Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml.BES.XAdES.xades Informacja Zarządu w sprawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej - podpisy - załącznik nr 7b
SRR 2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.xhtmlSRR 2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego - załącznik nr 8a
SRR 2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.xhtml.BES.XAdES.xadesSRR 2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.xhtml.BES.XAdES.xades Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego - podpisy - załącznik nr 8b
SRR 2020 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.xhtmlSRR 2020 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.xhtml Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - załącznik nr 9a
SRR 2020 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.xhtml.BES.XAdES.xadesSRR 2020 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.xhtml.BES.XAdES.xades Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - podpisy - załącznik nr 9b
2020 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml2020 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych - załącznik nr 10a
2020 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.BES.XAdES.xades2020 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.BES.XAdES.xades Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych - podpisy - załącznik nr 10b
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki