REKLAMA

ALTA: Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r.

2019-10-02 17:25
publikacja
2019-10-02 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-02
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTA S.A. (dalej Spółka) informuje, że dokonuje w dniu 2.10.2019r. korekty śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r., (dalej Raport półroczny za I półrocze 2019r.) opublikowanego w dniu 30.09.2019r.
Korekta polega wyłącznie na załączeniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki (dalej Rada), która stanowi opinię Rady do wyrażonego wniosku z zastrzeżeniem przez firmę audytorską PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k, w raporcie z przeglądu Raportu półrocznego za I półrocze 2019r.
W pozostałym zakresie Raport półroczny za I półrocze 2019r. nie uległ zmianie.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie opinii odnoszącej się do wyrażonego wniosku z zastrzeżeniem przez ww. firmę audytorską do Raportu półrocznego
za I półrocze 2019r.
Załączniki
Plik Opis
ALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdfALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdf Opinia Rady Nadzorczej do Raportu Biegłego Rewidenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-02 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki