REKLAMA
WEBINAR

300 zł miesięcznie dla sołtysa. Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu pieniężnym

2023-06-06 13:45, akt.2023-06-06 14:58
publikacja
2023-06-06 13:45
aktualizacja
2023-06-06 14:58

300 zł miesięcznie - tyle dostaną osoby pełniące fukcję sołtysa. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu pieniężnym - poinformowało we wtorek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

300 zł miesięcznie dla sołtysa. Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu pieniężnym
300 zł miesięcznie dla sołtysa. Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu pieniężnym
fot. Krzysztof Wojcik / / FORUM

Ustawa - jak wyjaśniono w informacji Kancelarii Prezydenta RP - ma na celu przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Wskazano, że wprowadzane ustawą świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 300 zł miesięcznie, a kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Napisano, że świadczenie uzyskają osoby, które: pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej dwie kadencje, lecz nie mniej niż osiem lat; uzyskały odpowiedni wiek (60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni); nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Dodano, że przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Zgodnie z ustawą świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór określi rozporządzenie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie składany w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia - jak poinformowano - należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Świadczenie pieniężne będzie przyznawał i wypłacał prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w drodze decyzji.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2023 r. 

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/

Źródło:PAP
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (4)

dodaj komentarz
monuz
Burmistrzowie dzielnic Nowego Jorku pełnią funkcje społecznie. Obowiązków mają jakby trochę więcej.
andregru
"Świadczenie pieniężne będzie przyznawał i wypłacał prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w drodze decyzji." czyli ci którzy nie opłacają odpowiednio wysokich składek przez KRUS dostaną od płacących ZUS wyrównanie do najniższej emerytury i jeszcze po 300zł .
Ciągle przybywa ludzi którym finansujemy emerytury
"Świadczenie pieniężne będzie przyznawał i wypłacał prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w drodze decyzji." czyli ci którzy nie opłacają odpowiednio wysokich składek przez KRUS dostaną od płacących ZUS wyrównanie do najniższej emerytury i jeszcze po 300zł .
Ciągle przybywa ludzi którym finansujemy emerytury , wojsko , milicja , rolnicy jeżeli dostaną obiecywane wyrównanie do emerytur z ZUS a z drugiej strony mówi się iż mamy pracować dłużej na te wszystkie pijawki .
kzabor
A byłe przewodniczące gospodyń domowych nic nie dostaną? To niesprawiedliwe.

Powiązane: Samorządy i regiony

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki