3,9300 zł
0,00% 0,0000 zł
SYNTHAVERSE S.A. (SVE)

Wyniki finansowe - SNTVERSE			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 14 303 11 997 18 358 8 104
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 368 1 304 4 082 -2 937
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 349 1 117 3 340 -2 837
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 571 742 2 565 -2 417
Amortyzacja (tys.) 1 525 1 579 1 632 1 784
EBITDA (tys.) 5 893 2 883 5 714 -1 153
Aktywa (tys.) 163 099 173 586 193 949 226 900
Kapitał własny (tys.)* 105 560 106 289 109 623 107 193
Liczba akcji (tys. szt.) 70 260,410 70 260,410 70 260,410 70 260,410
Zysk na akcję (zł) 0,037 0,011 0,037 -0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,502 1,513 1,560 1,526
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.