23,5000 zł
-0,42% -0,1000 zł
Sanok Rubber Company SA (SNK)

Akcjonariat - SANOK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 629 036 974,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 26 881 922 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 793 613
Liczba głosów na WZA: 26 881 922 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,75%
Kapitał akcyjny: 5 376 384,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 793 613
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,25%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Allianz Polska OFE 4 141 421 (15,40%) 4 141 421 (15,40%) 2023-05-12 QMK, OTS, CBF, VOX, ABE, GTC, AMC, ENE, FTE, DVL, MLG, ELT, IZS, ECH, KTY, PKP, NWG, EUR, PTG, TXT, BFT, ABS, ACP, KRU, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SEL, RVU, MIL, PHN, AMB, VGO, KGH, UNI, OPL, ALR, GEA, PEO, CCC, DOM, NVA, SKA, KGN, ING, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, ZEP, MCR, ERB, APT, CAR, ARH, WPL, PEP, CRI
NN OFE portfel, NWZ 2 967 900 (11,04%) 2 967 900 (11,04%) 2023-09-28 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN
Łęcki Marek WZA 2 967 900 (11,04%) 2 967 900 (11,04%) 2015-06-26 -
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 703 052 (10,05%) 2 703 052 (10,05%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, IPE, MSP, NWG, KGN, ZEP, APR, RMK, MSW, MBR, KTY, ENE, MNC, AGO, MIL, DVL, GTC, OBL, DCR, ABE, OTM, KRU, MCR, PCE, VRG, ACG, PRM, MDG
Generali PTE SA portfel 1 609 560 (5,98%) 1 609 560 (5,98%) 2023-07-21 DVL, WWL, NVA, ZUE, MLG, MNC, ABS, BFT, PKP, CMR, NWG, KRU, KTY, CAR, EUR, ALR, CLN, OTS, WXF, OND, SWG, CMP
Esaliens TFI SA 1 403 780 (5,22%) 1 403 780 (5,22%) 2023-10-24 ZRW, RMK, ALL, 11B, INK, BLO, RBW
Sanok Rubber Company SA 806 457 (2,99%) 806 457 (0,00%) 2022-08-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria D 149 996
299 992,00
2,00 2,00 2 696 138
5 392 276,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-02-28
2005-03-01
konwersja obligacji zamiennych seria E 286 710
0,20 26 881 922
5 376 384,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-06
konwersja obligacji zamiennych seria E 76 580
0,20 26 595 212
5 319 042,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-12
2013-08-13
konwersja obligacji zamiennych seria E 210 130
0,20 26 518 632
5 303 726,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-02
2013-03-29
2012-11-05
realizacja oferty seria D 150 008
300 016,00
2,00 2,00 2 996 142
5 992 284,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2006-08-07
2006-07-31
realizacja oferty menedżerskiej seria D, kapitał warunkowy 149 996
299 992,00
2,00 2,00 2 846 134
5 692 268,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-07-26
2005-08-16
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-01-02 310 000
3 100 000,00
10,00 10,00 310 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1991-01-02
1997-01-16
seria B - prawo poboru 1995-07-28 160 000
1 600 000,00
10,00 10,00 470 000
4 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1995-10-30
1997-01-16
split 1:5 1996-04-10
2,00 4 700 000
9 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-04-12
seria C - przeniesienie kap.zapas.na akc. 1996-04-10 470 000
4 700 000,00
10,00 10,00 940 000
9 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1996-04-12
1997-01-16
seria D - subskrypcja publiczna 1996-04-10 500 000
12 500 000,00
2,00 25,00 5 200 000
10 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1996-11-29
1997-01-16
umorzenie akcji 1999-12-10 -391 304
2,00 4 808 696
9 617 392,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-03-21
umorzenie akcji 2000-06-28 -282 224
2,00 4 526 472
9 052 944,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-10-13
seria D - oferta menedżerska obligacje z prawem pierwszeństwa 2003-06-30 450 000
900 000,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19

umorzenie akcji wezwanie - 40,00 2003-06-30 -1 131 617
2,00 3 394 855
6 789 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-15
umorzenie akcji wezwanie - 83,00 2004-01-23 -848 713
2,00 2 546 142
5 092 284,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-27
umorzenie akcji 2006-06-21 -128 824
2 867 318
5 734 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-26
seria E - oferta menedżerska obligacje zamienne serii B z prawem pierwszeństwa 2006-09-11 143 355
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2008-01-21
0,20 28 673 180
5 734 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-31
2008-02-22
umorzenie akcji 2009-06-26 -2 364 678
0,20 26 308 502
5 261 700,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-28
zmiana firmy z Stomil Sanok SA na Sanok Rubber Company SA 2015-06-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali PTE SA portfel 1 620 979 6,02 1 620 979 6,02 2023-02-01
Uniqa OFE portfel 1 340 022 (118 022) 4,98 (0,44) 1 340 022 (118 022) 4,98 (0,44) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 703 052 10,05 2 703 052 10,05 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 705 306 (60 306) 2,62 (0,23) 705 306 (60 306) 2,62 (0,23) 2018-12-31
NN OFE portfel 3 140 848 11,68 3 140 848 11,68 2018-12-31
NN OFE portfel 3 140 848 (848) 11,68 3 140 848 (848) 11,68 2018-12-31
Generali OFE portfel 677 236 2,51 677 236 2,51 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 793 838 (1 838) 2,95 (0,01) 793 838 (1 838) 2,95 (0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 963 899 (1 899) 3,58 (0,01) 963 899 (1 899) 3,58 (0,01) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień 2 703 052 (230 052) 10,05 (0,86) 2 703 052 (230 052) 10,05 (0,86) 2018-10-12
TFI PZU SA portfele 45 (-34 226) 0,00 (-0,12) 45 (-34 226) 0,00 (-0,12) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 25 045 (-5 871) 0,09 (-0,02) 25 045 (-5 871) 0,09 (-0,02) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 5 572 (-1 136 445) 0,02 (-2,97) 5 572 (-1 136 445) 0,02 (-3,98) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 6 674 (-290) 0,02 6 674 (-290) 0,02 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 38 839 (-61 969) 0,14 (-0,23) 38 839 (-61 969) 0,14 (-0,23) 2018-06-30
Altus SA portfele 67 117 (13 000) 0,24 (0,04) 67 117 (13 000) 0,24 (0,04) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 12 217 (-2 820) 0,04 (-0,01) 12 217 (-2 820) 0,04 (-0,01) 2018-06-30
Rudnicka Marta ZWZ 1 307 820 4,86 1 307 820 4,86 2018-06-27
NN OFE ZWZ 3 140 000 (-162 000) 11,68 (-0,60) 3 140 000 (-162 000) 11,68 (-0,60) 2018-06-27
Uniqa OFE portfel 1 222 000 4,54 1 222 000 4,54 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 34 271 0,12 34 271 0,12 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 30 916 0,11 30 916 0,11 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 645 000 (-642 941) 2,39 (-2,40) 645 000 (-642 941) 2,39 (-2,40) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 3 099 0,01 3 099 0,01 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 6 964 0,02 6 964 0,02 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 22 927 0,08 22 927 0,08 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 100 808 0,37 100 808 0,37 2017-12-31
Altus SA portfele 54 117 0,20 54 117 0,20 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 792 000 2,94 792 000 2,94 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 15 037 0,05 15 037 0,05 2017-12-31
Aegon OFE portfel 962 000 3,57 962 000 3,57 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 473 000 (-27 000) 9,19 (-0,10) 2 473 000 (-27 000) 9,19 (-0,10) 2016-12-31
NN OFE portfel 3 302 000 (202 000) 12,28 (0,75) 3 302 000 (202 000) 12,28 (0,75) 2016-12-31
Rudnicka Marta WZA 1 307 820 (1 180 556) 4,86 (0,43) 1 307 820 (1 180 556) 4,86 (0,43) 2015-06-26
PZU OFE Złota Jesień WZA 2 500 000 (-156 357) 9,29 (-0,72) 2 500 000 (-156 357) 9,29 (-0,72) 2015-06-26
NN OFE WZA 3 100 000 (-400 000) 11,53 (-1,77) 3 100 000 (-400 000) 11,53 (-1,77) 2015-06-26
Łęcki Marek WZA 2 967 900 (2 676 150) 11,04 (1,31) 2 967 900 (2 676 150) 11,04 (1,31) 2015-06-26
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 287 941 (-87 934) 4,79 (-0,32) 1 287 941 (-87 934) 4,79 (-0,32) 2014-06-02
Aviva Investors Poland SA 1 335 993 5,02 (0,06) 1 335 993 5,02 (0,06) 2013-08-23
Aviva Investors Poland SA 1 335 993 (4 042) 4,96 (-0,06) 1 335 993 (4 042) 4,96 (-0,06) 2013-08-23
PZU OFE Złota Jesień 2 656 357 10,01 (0,03) 2 656 357 10,01 (0,03) 2013-04-22
PZU OFE Złota Jesień 2 656 357 9,98 (0,10) 2 656 357 9,98 (0,10) 2013-04-22
PZU OFE Złota Jesień 2 656 357 (22 420) 9,88 (-0,13) 2 656 357 (22 420) 9,88 (-0,13) 2013-04-22
Aviva Investors Poland SA 1 331 951 5,02 (0,02) 1 331 951 5,02 (0,02) 2013-03-25
Aviva Investors Poland SA 1 331 951 (4 836) 5,00 (-0,04) 1 331 951 (4 836) 5,00 (-0,04) 2013-03-25
NN OFE 3 500 000 13,30 (0,11) 3 500 000 13,30 (0,11) 2012-06-30
NN OFE 3 500 000 13,19 (0,03) 3 500 000 13,19 (0,03) 2012-06-30
NN OFE 3 500 000 13,16 (0,15) 3 500 000 13,16 (0,15) 2012-06-30
NN OFE 3 500 000 (199 552) 13,01 (0,47) 3 500 000 (199 552) 13,01 (0,47) 2012-06-30
Aviva Investors Poland SA 1 327 115 5,04 (0,04) 1 327 115 5,04 (0,04) 2012-06-30
Aviva Investors Poland SA 1 327 115 (-82 240) 5,00 (-0,35) 1 327 115 (-82 240) 5,00 (-0,35) 2012-06-30
PZU OFE Złota Jesień 2 633 937 10,01 (0,08) 2 633 937 10,01 (0,08) 2012-05-08
PZU OFE Złota Jesień 2 633 937 (7 015) 9,93 (-0,05) 2 633 937 (7 015) 9,93 (-0,05) 2012-05-08
PZU OFE Złota Jesień 2 626 922 (626 922) 9,98 (2,38) 2 626 922 (626 922) 9,98 (2,38) 2012-04-24
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 375 875 5,11 (-0,11) 1 375 875 5,11 (-0,11) 2012-04-04
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 375 875 5,22 (0,04) 1 375 875 5,22 (0,04) 2012-04-04
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 375 875 5,18 (0,01) 1 375 875 5,18 (0,01) 2012-04-04
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 375 875 (60 461) 5,17 (0,18) 1 375 875 (60 461) 5,17 (0,18) 2012-04-04
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 315 414 4,99 1 315 414 4,99 2012-04-03
PZU OFE Złota Jesień 2 000 000 (400 000) 7,60 (1,52) 2 000 000 (400 000) 7,60 (1,52) 2011-09-30
NN OFE 3 300 448 (375 000) 12,54 (1,43) 3 300 448 (375 000) 12,54 (1,43) 2011-07-19
NN OFE 2 925 448 (2 638 385) 11,11 (0,47) 2 925 448 (2 638 385) 11,11 (0,47) 2011-07-18
PZU OFE Złota Jesień 1 600 000 (231 529) 6,08 (0,88) 1 600 000 (231 529) 6,08 (0,88) 2010-05-14
Magusiak Gustaw 855 630 (770 067) 3,25 (0,40) 855 630 (770 067) 3,25 (0,40) 2010-05-10
Aviva Investors Poland SA 1 409 355 (-19 155) 5,35 (1,35) 1 409 355 (-19 155) 5,35 (0,35) 2009-11-10
PZU OFE Złota Jesień 1 368 471 5,20 1 368 471 5,20 2009-11-06
PZU OFE Złota Jesień 1 368 471 (1 271 070) 5,20 (1,81) 1 368 471 (1 271 070) 5,20 (1,81) 2009-10-27
Aviva Investors Poland SA 1 428 510 4,00 (-0,98) 1 428 510 5,00 (-0,13) 2009-06-30
Sanok Rubber Company SA 0 0,00 0 0,00 2009-06-26
Sanok Rubber Company SA 0 (-2 364 678) 0,00 (-8,24) 0 (-2 364 678) 0,00 2009-06-26
Sanok Rubber Company SA 2 364 678 (1 042 000) 8,24 (3,63) 2 364 678 (1 042 000) 0,00 2009-06-22
Rockbridge TFI SA 1 142 017 (-1 042 000) 2,99 (-4,62) 1 142 017 (-1 042 000) 4,00 (-4,30) 2009-06-19
Rockbridge TFI SA 2 184 017 (-321 983) 7,61 (-1,12) 2 184 017 (-321 983) 8,30 (-0,46) 2009-06-18
Sanok Rubber Company SA 1 322 678 (10 687) 4,61 (0,04) 1 322 678 (10 687) 0,00 2009-05-20
Sanok Rubber Company SA 1 311 991 (9 880) 4,57 (0,03) 1 311 991 (9 880) 0,00 2009-05-19
Sanok Rubber Company SA 1 302 111 (500) 4,54 (0,01) 1 302 111 (500) 0,00 2009-05-18
Sanok Rubber Company SA 1 301 611 (17 428) 4,53 (0,06) 1 301 611 (17 428) 0,00 2009-05-15
Sanok Rubber Company SA 1 284 183 (10 900) 4,47 (0,03) 1 284 183 (10 900) 0,00 2009-05-14
Sanok Rubber Company SA 1 273 283 (6 308) 4,44 (0,03) 1 273 283 (6 308) 0,00 2009-05-13
Sanok Rubber Company SA 1 266 975 (4 364) 4,41 (0,01) 1 266 975 (4 364) 0,00 2009-05-12
Sanok Rubber Company SA 1 262 611 (6 254) 4,40 (0,02) 1 262 611 (6 254) 0,00 2009-05-08
Sanok Rubber Company SA 1 256 357 (2 405) 4,38 (0,01) 1 256 357 (2 405) 0,00 2009-05-04
Sanok Rubber Company SA 1 253 952 (6 000) 4,37 (0,02) 1 253 952 (6 000) 0,00 2009-04-30
Sanok Rubber Company SA 1 247 952 (16 815) 4,35 (0,06) 1 247 952 (16 815) 0,00 2009-04-29
Sanok Rubber Company SA 1 231 137 (23 956) 4,29 (0,08) 1 231 137 (23 956) 0,00 2009-04-28
Sanok Rubber Company SA 1 207 181 (24 689) 4,21 (0,09) 1 207 181 (24 689) 0,00 2009-04-27
Sanok Rubber Company SA 1 182 492 (24 392) 4,12 (0,09) 1 182 492 (24 392) 0,00 2009-04-24
Sanok Rubber Company SA 1 158 100 (24 563) 4,03 (0,08) 1 158 100 (24 563) 0,00 2009-04-23
Sanok Rubber Company SA 1 133 537 (26 718) 3,95 (0,09) 1 133 537 (26 718) 0,00 2009-04-22
Sanok Rubber Company SA 1 106 819 (25 893) 3,86 (0,10) 1 106 819 (25 893) 0,00 2009-04-21
Sanok Rubber Company SA 1 080 926 (24 010) 3,76 (0,08) 1 080 926 (24 010) 0,00 2009-04-20
Sanok Rubber Company SA 1 056 916 (17 124) 3,68 (0,06) 1 056 916 (17 124) 0,00 2009-04-17
Sanok Rubber Company SA 1 039 792 (28 663) 3,62 (0,10) 1 039 792 (28 663) 0,00 2009-04-16
Sanok Rubber Company SA 1 011 129 (22 900) 3,52 (0,08) 1 011 129 (22 900) 0,00 2009-04-14
Sanok Rubber Company SA 988 229 (18 659) 3,44 (0,06) 988 229 (18 659) 0,00 2009-04-08
Sanok Rubber Company SA 969 570 (18 045) 3,38 (0,07) 969 570 (18 045) 0,00 2009-04-07
Sanok Rubber Company SA 951 525 (17 366) 3,31 (0,06) 951 525 (17 366) 0,00 2009-04-06
Sanok Rubber Company SA 934 159 (16 790) 3,25 (0,06) 934 159 (16 790) 0,00 2009-04-03
Sanok Rubber Company SA 917 369 (16 219) 3,19 (0,05) 917 369 (16 219) 0,00 2009-04-02
Sanok Rubber Company SA 901 150 (15 050) 3,14 (0,05) 901 150 (15 050) 0,00 2009-04-01
Sanok Rubber Company SA 886 100 (6 500) 3,09 (0,03) 886 100 (6 500) 0,00 2009-03-31
Sanok Rubber Company SA 879 600 (14 898) 3,06 (0,05) 879 600 (14 898) 0,00 2009-03-30
Sanok Rubber Company SA 864 702 (14 333) 3,01 (0,05) 864 702 (14 333) 0,00 2009-03-27
Sanok Rubber Company SA 850 369 (13 050) 2,96 (0,04) 850 369 (13 050) 0,00 2009-03-26
Sanok Rubber Company SA 837 319 (12 979) 2,92 (0,05) 837 319 (12 979) 0,00 2009-03-25
Sanok Rubber Company SA 824 340 (11 898) 2,87 (0,04) 824 340 (11 898) 0,00 2009-03-24
Sanok Rubber Company SA 812 442 (8 916) 2,83 (0,03) 812 442 (8 916) 0,00 2009-03-23
Sanok Rubber Company SA 803 526 (8 864) 2,80 (0,03) 803 526 (8 864) 0,00 2009-03-20
Aviva Investors Poland SA 1 428 510 (-9 624) 4,98 (-0,03) 1 428 510 (-9 624) 5,13 (-0,03) 2009-03-20
Sanok Rubber Company SA 794 662 (8 707) 2,77 (0,03) 794 662 (8 707) 0,00 2009-03-19
Aviva Investors Poland SA 1 438 134 (-28 556) 5,01 (-0,10) 1 438 134 (-28 556) 5,16 (-0,01) 2009-03-19
Sanok Rubber Company SA 785 955 (6 156) 2,74 (0,03) 785 955 (6 156) 0,00 2009-03-18
Sanok Rubber Company SA 779 799 (3 625) 2,71 (0,01) 779 799 (3 625) 0,00 2009-03-17
Sanok Rubber Company SA 776 174 (3 812) 2,70 (0,01) 776 174 (3 812) 0,00 2009-03-16
Sanok Rubber Company SA 772 362 (3 943) 2,69 (0,02) 772 362 (3 943) 0,00 2009-03-13
Sanok Rubber Company SA 768 419 (2 223) 2,67 768 419 (2 223) 0,00 2009-03-12
Sanok Rubber Company SA 766 196 (5 212) 2,67 (0,02) 766 196 (5 212) 0,00 2009-03-10
Sanok Rubber Company SA 760 984 (5 294) 2,65 (0,02) 760 984 (5 294) 0,00 2009-03-09
Sanok Rubber Company SA 755 690 (5 928) 2,63 (0,02) 755 690 (5 928) 0,00 2009-03-04
Sanok Rubber Company SA 749 762 (11 935) 2,61 (0,04) 749 762 (11 935) 0,00 2009-03-03
Sanok Rubber Company SA 737 827 (5 871) 2,57 (0,02) 737 827 (5 871) 0,00 2009-02-27
Sanok Rubber Company SA 731 956 (5 802) 2,55 (0,02) 731 956 (5 802) 0,00 2009-02-26
Sanok Rubber Company SA 726 154 (5 608) 2,53 (0,02) 726 154 (5 608) 0,00 2009-02-25
Sanok Rubber Company SA 720 546 (5 459) 2,51 (0,02) 720 546 (5 459) 0,00 2009-02-24
Sanok Rubber Company SA 715 087 (5 284) 2,49 (0,02) 715 087 (5 284) 0,00 2009-02-23
Sanok Rubber Company SA 709 803 (5 249) 2,47 (0,02) 709 803 (5 249) 0,00 2009-02-20
Sanok Rubber Company SA 704 554 (5 311) 2,45 (0,02) 704 554 (5 311) 0,00 2009-02-19
Sanok Rubber Company SA 699 243 (5 510) 2,43 (0,02) 699 243 (5 510) 0,00 2009-02-18
Sanok Rubber Company SA 693 733 (5 534) 2,41 (0,01) 693 733 (5 534) 0,00 2009-02-17
Sanok Rubber Company SA 688 199 (5 365) 2,40 (0,02) 688 199 (5 365) 0,00 2009-02-16
Sanok Rubber Company SA 682 834 (5 276) 2,38 (0,02) 682 834 (5 276) 0,00 2009-02-13
Sanok Rubber Company SA 677 558 (5 216) 2,36 (0,02) 677 558 (5 216) 0,00 2009-02-12
Sanok Rubber Company SA 672 342 (4 973) 2,34 (0,02) 672 342 (4 973) 0,00 2009-02-11
Sanok Rubber Company SA 667 369 (4 328) 2,32 (0,01) 667 369 (4 328) 0,00 2009-02-10
Sanok Rubber Company SA 663 041 (4 403) 2,31 (0,02) 663 041 (4 403) 0,00 2009-02-09
Sanok Rubber Company SA 658 638 (3 914) 2,29 (0,01) 658 638 (3 914) 0,00 2009-02-06
Sanok Rubber Company SA 654 724 (4 029) 2,28 (0,02) 654 724 (4 029) 0,00 2009-02-05
Sanok Rubber Company SA 650 695 (4 249) 2,26 (0,01) 650 695 (4 249) 0,00 2009-02-04
Sanok Rubber Company SA 646 446 (4 354) 2,25 (0,02) 646 446 (4 354) 0,00 2009-02-03
Sanok Rubber Company SA 642 092 (4 537) 2,23 (0,01) 642 092 (4 537) 0,00 2009-02-02
Sanok Rubber Company SA 637 555 (4 571) 2,22 (0,02) 637 555 (4 571) 0,00 2009-01-30
Sanok Rubber Company SA 632 984 (4 530) 2,20 (0,01) 632 984 (4 530) 0,00 2009-01-29
Sanok Rubber Company SA 628 454 (4 516) 2,19 (0,02) 628 454 (4 516) 0,00 2009-01-28
Sanok Rubber Company SA 623 938 (2 887) 2,17 (0,01) 623 938 (2 887) 0,00 2009-01-27
Sanok Rubber Company SA 621 051 (5 034) 2,16 (0,02) 621 051 (5 034) 0,00 2009-01-26
Sanok Rubber Company SA 616 017 (5 140) 2,14 (0,01) 616 017 (5 140) 0,00 2009-01-23
Sanok Rubber Company SA 610 877 (5 782) 2,13 (0,02) 610 877 (5 782) 0,00 2009-01-22
Sanok Rubber Company SA 605 095 (5 830) 2,11 (0,03) 605 095 (5 830) 0,00 2009-01-21
Sanok Rubber Company SA 599 265 (6 122) 2,08 (0,02) 599 265 (6 122) 0,00 2009-01-20
Sanok Rubber Company SA 593 143 (6 259) 2,06 (0,02) 593 143 (6 259) 0,00 2009-01-19
Sanok Rubber Company SA 586 884 (6 328) 2,04 (0,02) 586 884 (6 328) 0,00 2009-01-16
Sanok Rubber Company SA 580 556 (6 507) 2,02 (0,02) 580 556 (6 507) 0,00 2009-01-15
Sanok Rubber Company SA 574 049 (6 724) 2,00 (0,03) 574 049 (6 724) 0,00 2009-01-14
Sanok Rubber Company SA 567 325 (6 909) 1,97 (0,02) 567 325 (6 909) 0,00 2009-01-13
Sanok Rubber Company SA 560 416 (6 919) 1,95 (0,02) 560 416 (6 919) 0,00 2009-01-12
Sanok Rubber Company SA 553 497 (7 007) 1,93 (0,03) 553 497 (7 007) 0,00 2009-01-09
Sanok Rubber Company SA 546 490 (7 152) 1,90 (0,02) 546 490 (7 152) 0,00 2009-01-08
Sanok Rubber Company SA 539 338 (7 128) 1,88 (0,03) 539 338 (7 128) 0,00 2009-01-07
Sanok Rubber Company SA 532 210 (7 333) 1,85 (0,02) 532 210 (-92 667) 0,00 2009-01-06
Sanok Rubber Company SA 524 877 (7 303) 1,83 (0,03) 624 877 (107 303) 0,00 2009-01-05
Sanok Rubber Company SA 517 574 (8 430) 1,80 (0,03) 517 574 (8 430) 0,00 2008-12-22
Sanok Rubber Company SA 509 144 (9 022) 1,77 (0,03) 509 144 (9 022) 0,00 2008-12-19
Sanok Rubber Company SA 500 122 (9 379) 1,74 (0,03) 500 122 (9 379) 0,00 2008-12-18
Sanok Rubber Company SA 490 743 (9 357) 1,71 (0,04) 490 743 (9 357) 0,00 2008-12-17
Sanok Rubber Company SA 481 386 (9 371) 1,67 (0,03) 481 386 (9 371) 0,00 2008-12-16
Sanok Rubber Company SA 472 015 (9 357) 1,64 (0,03) 472 015 (9 357) 0,00 2008-12-15
Sanok Rubber Company SA 462 658 (9 493) 1,61 (0,03) 462 658 (9 493) 0,00 2008-12-12
Sanok Rubber Company SA 453 165 (9 370) 1,58 (0,04) 453 165 (9 370) 0,00 2008-12-11
Sanok Rubber Company SA 443 795 (9 694) 1,54 (0,03) 443 795 (9 694) 0,00 2008-12-10
Sanok Rubber Company SA 434 101 (9 235) 1,51 (0,03) 434 101 (9 235) 0,00 2008-12-09
Sanok Rubber Company SA 424 866 (9 723) 1,48 (0,04) 424 866 (9 723) 0,00 2008-12-08
Sanok Rubber Company SA 415 143 (10 037) 1,44 (0,03) 415 143 (10 037) 0,00 2008-12-05
Sanok Rubber Company SA 405 106 (10 304) 1,41 (0,04) 405 106 (10 304) 0,00 2008-12-04
Sanok Rubber Company SA 394 802 (10 398) 1,37 (0,03) 394 802 (10 398) 0,00 2008-12-03
Sanok Rubber Company SA 384 404 (10 510) 1,34 (0,04) 384 404 (10 510) 0,00 2008-12-02
Sanok Rubber Company SA 373 894 (10 241) 1,30 (0,04) 373 894 (10 241) 0,00 2008-12-01
Sanok Rubber Company SA 363 653 (10 458) 1,26 (0,03) 363 653 (10 458) 0,00 2008-11-27
Sanok Rubber Company SA 353 195 (10 552) 1,23 (0,04) 353 195 (10 552) 0,00 2008-11-26
Sanok Rubber Company SA 342 643 (11 500) 1,19 (0,04) 342 643 (11 500) 0,00 2008-11-25
Sanok Rubber Company SA 331 143 (11 496) 1,15 (0,04) 331 143 (11 496) 0,00 2008-11-24
Sanok Rubber Company SA 319 647 (10 797) 1,11 (0,04) 319 647 (10 797) 0,00 2008-11-21
Sanok Rubber Company SA 308 850 (10 105) 1,07 (0,03) 308 850 (10 105) 0,00 2008-11-20
Sanok Rubber Company SA 298 745 (9 834) 1,04 (0,04) 298 745 (9 834) 0,00 2008-11-19
Sanok Rubber Company SA 288 911 (9 463) 1,00 (0,03) 288 911 (9 463) 0,00 2008-11-18
Sanok Rubber Company SA 279 448 (9 279) 0,97 (0,03) 279 448 (9 279) 0,00 2008-11-17
Sanok Rubber Company SA 270 169 (8 856) 0,94 (0,03) 270 169 (8 856) 0,00 2008-11-14
Aviva Investors Poland SA 1 466 690 (-8 870) 5,11 (-0,03) 1 466 690 (-8 870) 5,17 (-0,03) 2008-11-14
Sanok Rubber Company SA 261 313 (8 716) 0,91 (0,03) 261 313 (8 716) 0,00 2008-11-13
Sanok Rubber Company SA 252 597 (8 104) 0,88 (0,03) 252 597 (8 104) 0,00 2008-11-12
Sanok Rubber Company SA 244 493 (9 600) 0,85 (0,04) 244 493 (9 600) 0,00 2008-11-07
Sanok Rubber Company SA 234 893 (9 008) 0,81 (0,03) 234 893 (9 008) 0,00 2008-11-06
Sanok Rubber Company SA 225 885 (8 447) 0,78 (0,03) 225 885 (8 447) 0,00 2008-11-05
Sanok Rubber Company SA 217 438 (8 143) 0,75 (0,03) 217 438 (8 143) 0,00 2008-11-04
Sanok Rubber Company SA 209 295 (7 617) 0,72 (0,02) 209 295 (7 617) 0,00 2008-11-03
Sanok Rubber Company SA 201 678 (13 626) 0,70 (0,05) 201 678 (13 626) 0,00 2008-10-30
Sanok Rubber Company SA 188 052 (-6 689) 0,65 (-0,02) 188 052 (-6 689) 0,00 2008-10-29
Sanok Rubber Company SA 194 741 (12 908) 0,67 (0,04) 194 741 (12 908) 0,00 2008-10-29
Sanok Rubber Company SA 181 833 (4 633) 0,63 (0,02) 181 833 (4 633) 0,00 2008-10-27
Sanok Rubber Company SA 177 200 (4 269) 0,61 (0,01) 177 200 (4 269) 0,00 2008-10-24
Sanok Rubber Company SA 172 931 (4 129) 0,60 (0,02) 172 931 (4 129) 0,00 2008-10-23
Sanok Rubber Company SA 168 802 (3 692) 0,58 (0,01) 168 802 (3 692) 0,00 2008-10-22
Sanok Rubber Company SA 165 110 (3 686) 0,57 (0,01) 165 110 (3 686) 0,00 2008-10-21
Sanok Rubber Company SA 161 424 (3 738) 0,56 (0,02) 161 424 (3 738) 0,00 2008-10-20
Sanok Rubber Company SA 157 686 (3 661) 0,54 (0,01) 157 686 (3 661) 0,00 2008-10-17
Sanok Rubber Company SA 154 025 (3 736) 0,53 (0,01) 154 025 (3 736) 0,00 2008-10-15
Sanok Rubber Company SA 150 289 (3 829) 0,52 (0,01) 150 289 (3 829) 0,00 2008-10-14
Sanok Rubber Company SA 146 460 (3 810) 0,51 (0,02) 146 460 (3 810) 0,00 2008-10-13
Sanok Rubber Company SA 142 650 (2 313) 0,49 (0,01) 142 650 (2 313) 0,00 2008-10-10
Sanok Rubber Company SA 140 337 (2 215) 0,48 140 337 (2 215) 0,00 2008-10-09
Sanok Rubber Company SA 138 122 (1 120) 0,48 (0,01) 138 122 (1 120) 0,00 2008-10-08
Sanok Rubber Company SA 137 002 (1 709) 0,47 137 002 (1 709) 0,00 2008-10-07
Sanok Rubber Company SA 135 293 (1 980) 0,47 (0,01) 135 293 (1 980) 0,00 2008-10-06
Sanok Rubber Company SA 133 313 (1 000) 0,46 133 313 (1 000) 0,00 2008-10-02
Sanok Rubber Company SA 132 313 (2 656) 0,46 (0,01) 132 313 (2 656) 0,00 2008-10-01
Sanok Rubber Company SA 129 657 (5 571) 0,45 (0,02) 129 657 (5 571) 0,00 2008-09-29
Sanok Rubber Company SA 124 086 (3 143) 0,43 (0,01) 124 086 (3 143) 0,00 2008-09-25
Sanok Rubber Company SA 120 943 (3 186) 0,42 (0,01) 120 943 (3 186) 0,00 2008-09-24
Sanok Rubber Company SA 117 757 (3 129) 0,41 (0,02) 117 757 (3 129) 0,00 2008-09-23
Sanok Rubber Company SA 114 628 (3 159) 0,39 (0,01) 114 628 (3 159) 0,00 2008-09-22
Sanok Rubber Company SA 111 469 (8 536) 0,38 (0,03) 111 469 (8 536) 0,00 2008-09-17
Sanok Rubber Company SA 102 933 (4 624) 0,35 (0,01) 102 933 (4 624) 0,00 2008-09-15
Sanok Rubber Company SA 98 309 (4 220) 0,34 (0,02) 98 309 (4 220) 0,00 2008-09-12
Sanok Rubber Company SA 94 089 (2 400) 0,32 (0,01) 94 089 (2 400) 0,00 2008-09-10
Sanok Rubber Company SA 91 689 (666) 0,31 91 689 (666) 0,00 2008-09-01
Sanok Rubber Company SA 91 023 (9 685) 0,31 (0,03) 91 023 (9 685) 0,00 2008-08-28
Sanok Rubber Company SA 81 338 (9 894) 0,28 (0,04) 81 338 (9 894) 0,00 2008-08-21
Sanok Rubber Company SA 71 444 (9 600) 0,24 (0,03) 71 444 (8 600) 0,00 2008-08-20
Sanok Rubber Company SA 61 844 (9 022) 0,21 (0,21) 62 844 (10 022) 0,00 2008-08-19
Sanok Rubber Company SA 52 822 0,00 (-0,18) 52 822 0,00 2008-08-14
Rockbridge TFI SA 2 506 000 (45 180) 8,73 (0,15) 2 506 000 (45 180) 8,76 (0,18) 2008-08-14
Sanok Rubber Company SA 52 822 (9 007) 0,18 (0,03) 52 822 (9 007) 0,00 2008-08-13
Sanok Rubber Company SA 43 815 (8 570) 0,15 (0,03) 43 815 (8 570) 0,00 2008-08-12
Sanok Rubber Company SA 35 245 (5 475) 0,12 (0,02) 35 245 (5 475) 0,00 2008-08-08
Sanok Rubber Company SA 29 770 (2 689) 0,10 (0,01) 29 770 (2 689) 0,00 2008-08-07
Sanok Rubber Company SA 27 081 (2 319) 0,09 (0,01) 27 081 (2 319) 0,00 2008-08-06
Sanok Rubber Company SA 24 762 (2 322) 0,08 (0,01) 24 762 (2 322) 0,00 2008-08-05
Sanok Rubber Company SA 22 440 (2 254) 0,07 22 440 (2 254) 0,00 2008-08-04
Sanok Rubber Company SA 20 186 (2 251) 0,07 (0,01) 20 186 (2 251) 0,00 2008-08-01
Sanok Rubber Company SA 17 935 (1 920) 0,06 (0,01) 17 935 (1 920) 0,00 2008-07-31
Sanok Rubber Company SA 16 015 (1 835) 0,05 (0,01) 16 015 (1 835) 0,00 2008-07-30
Sanok Rubber Company SA 14 180 (1 783) 0,04 14 180 (1 783) 0,00 2008-07-29
Sanok Rubber Company SA 12 397 (1 741) 0,04 (0,01) 12 397 (1 741) 0,00 2008-07-28
Sanok Rubber Company SA 10 656 (1 350) 0,03 10 656 (1 350) 0,00 2008-07-25
Sanok Rubber Company SA 9 306 (500) 0,03 9 306 (500) 0,00 2008-07-24
Sanok Rubber Company SA 8 806 (1 486) 0,03 (0,01) 8 806 (1 486) 0,00 2008-07-23
Sanok Rubber Company SA 7 320 (1 100) 0,02 7 320 (1 100) 0,00 2008-07-21
Sanok Rubber Company SA 6 220 (1 480) 0,02 (0,01) 6 220 (1 480) 0,00 2008-07-18
Sanok Rubber Company SA 4 740 (1 000) 0,01 4 740 (1 000) 0,00 2008-07-14
Sanok Rubber Company SA 3 740 (1 740) 0,01 (0,01) 3 740 (1 740) 0,00 2008-07-10
Sanok Rubber Company SA 2 000 0,00 2 000 0,00 2008-07-09
Rockbridge TFI SA 2 460 820 8,58 2 460 820 8,58 2008-02-20
Aviva Investors Poland SA 1 475 560 (1 328 004) 5,14 1 475 560 (1 328 004) 5,20 (0,06) 2007-05-30
Aviva Investors Poland SA 147 556 (-1 328 004) 5,14 147 556 (-1 328 004) 5,14 2007-05-25
Aviva Investors Poland SA 1 475 560 5,14 (5,14) 1 475 560 5,14 (5,14) 2007-05-25
Aviva Investors Poland SA 0 (-64 843) 0,00 (-2,27) 0 (-64 843) 0,00 (-2,27) 2007-05-25
PZU OFE Złota Jesień 97 401 (-126 919) 3,39 (-4,09) 97 401 (-126 919) 3,39 (-4,09) 2007-05-02
Rudnicka Marta 127 264 (-1 145 376) 4,43 127 264 (-1 145 376) 4,43 2006-10-30
Rudnicka Marta 1 272 640 4,43 (-0,40) 1 272 640 4,43 (-0,40) 2006-10-30
Rudnicka Marta 1 272 640 4,83 (0,04) 1 272 640 4,83 (0,04) 2006-10-30
Rudnicka Marta 1 272 640 4,79 (0,01) 1 272 640 4,79 (0,01) 2006-10-30
Rudnicka Marta 1 272 640 4,78 (0,05) 1 272 640 4,78 (0,05) 2006-10-30
Rudnicka Marta 1 272 640 (1 145 376) 4,73 (0,49) 1 272 640 (1 145 376) 4,73 (0,49) 2006-10-30
Rudnicka Marta 127 264 4,24 127 264 4,24 2006-10-30
PZU OFE Złota Jesień 224 320 7,48 (-0,34) 224 320 7,48 (-0,34) 2006-10-30
PZU OFE Złota Jesień 224 320 (4 320) 7,82 (0,48) 224 320 (4 320) 7,82 (0,48) 2006-10-30
Młodecki Mariusz 60 000 0,22 60 000 0,22 2006-10-30
Młodecki Mariusz 60 000 0,22 60 000 0,22 2006-10-30
Młodecki Mariusz 60 000 0,22 60 000 0,22 2006-10-30
Młodecki Mariusz 60 000 (54 000) 0,22 (0,02) 60 000 (54 000) 0,22 (0,02) 2006-10-30
Młodecki Mariusz 6 000 0,20 6 000 0,20 2006-10-30
Młodecki Mariusz 6 000 (-54 000) 0,20 6 000 (-54 000) 0,20 2006-10-30
Młodecki Mariusz 60 000 0,20 60 000 0,20 2006-10-30
Magusiak Gustaw 85 563 2,85 (-0,13) 85 563 2,85 (-0,13) 2006-10-30
Magusiak Gustaw 85 563 (-770 067) 2,98 85 563 (-770 067) 2,98 2006-10-30
Magusiak Gustaw 855 630 2,98 (-0,27) 855 630 2,98 (-0,27) 2006-10-30
Magusiak Gustaw 855 630 3,25 855 630 3,25 2006-10-30
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 0 (-128 824) 0,00 (-4,29) 0 (-128 824) 0,00 2006-10-26
PZU OFE Złota Jesień 220 000 7,34 220 000 7,34 2006-08-01
Łęcki Marek 291 750 9,73 (-0,44) 291 750 9,73 (-0,44) 2006-08-01
PZU OFE Złota Jesień 220 000 (476) 7,34 (0,88) 220 000 (476) 7,34 (0,88) 2006-06-21
Łęcki Marek 291 750 (-2 625 750) 10,17 291 750 (-2 625 750) 10,17 2006-06-21
Łęcki Marek 2 917 500 10,17 (-0,91) 2 917 500 10,17 (-0,91) 2006-06-21
Łęcki Marek 2 917 500 11,08 (0,08) 2 917 500 11,08 (0,08) 2006-06-21
Łęcki Marek 2 917 500 11,00 (0,03) 2 917 500 11,00 (0,03) 2006-06-21
Łęcki Marek 2 917 500 10,97 (0,12) 2 917 500 10,97 (0,12) 2006-06-21
Łęcki Marek 2 917 500 (2 625 750) 10,85 (1,12) 2 917 500 (2 625 750) 10,85 (1,12) 2006-06-21
Łęcki Marek 291 750 (50 000) 9,73 (1,24) 291 750 (50 000) 9,73 (1,24) 2006-06-21
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 128 824 (2 774) 4,29 (-0,13) 128 824 (2 774) 0,00 2005-11-14
Sanok Rubber Company SA w wyniku wezwania 126 050 (-2 774) 4,42 (-0,10) 126 050 (-2 774) 0,00 2005-11-14
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 128 824 4,52 (4,52) 128 824 0,00 2005-11-14
Aviva Investors Poland SA zarządzanie aktywami 64 843 2,27 64 843 2,27 2005-11-10
Łęcki Marek 241 750 8,49 (0,43) 241 750 8,49 (0,43) 2005-07-26
Łęcki Marek 241 750 (50 000) 8,06 (0,95) 241 750 (50 000) 8,06 (0,95) 2005-07-26
NN OFE 287 063 10,64 (0,56) 287 063 10,64 (0,56) 2005-05-20
NN OFE 287 063 10,08 (0,50) 287 063 10,08 (0,50) 2005-05-20
NN OFE 287 063 9,58 (-0,43) 287 063 9,58 (-0,43) 2005-05-20
NN OFE 287 063 (-2 583 567) 10,01 287 063 (-2 583 567) 10,01 2005-05-20
NN OFE 2 870 630 10,01 (-0,90) 2 870 630 10,01 (-0,90) 2005-05-20
NN OFE 2 870 630 (2 685 862) 10,91 (4,42) 2 870 630 (2 685 862) 10,91 (4,42) 2005-05-20
Łęcki Marek 191 750 7,11 191 750 7,11 2005-05-20
Sanok Rubber Company SA umorzenie 0 (-848 713) 0,00 (-24,99) 0 (-848 713) 0,00 2004-05-27
NN OFE 184 768 6,49 (1,05) 184 768 6,49 (1,05) 2004-05-04
NN OFE 184 768 5,44 (-1,81) 184 768 5,44 (-1,81) 2004-05-04
NN OFE 184 768 7,25 (0,40) 184 768 7,25 (0,40) 2004-05-04
NN OFE 184 768 (-63 232) 6,85 (1,38) 184 768 (-63 232) 6,85 (1,38) 2004-05-04
PZU SA 159 035 (-37 189) 4,68 (-1,10) 159 035 (-37 189) 4,68 (-1,10) 2004-02-11
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 848 713 24,99 (24,99) 848 713 0,00 2003-11-06
Polish Private Equity Fund II 0 (-294 962) 0,00 (-6,51) 0 (-294 962) 0,00 (-6,51) 2003-11-06
Polish Private Equity Fund I 0 (-298 862) 0,00 (-6,60) 0 (-298 862) 0,00 (-6,60) 2003-11-06
Polish Enterprise Fund LP 0 (-254 889) 0,00 (-5,63) 0 (-254 889) 0,00 (-5,63) 2003-11-06
Sanok Rubber Company SA umorzenie 0 (-1 131 617) 0,00 (-24,99) 0 (-1 131 617) 0,00 2003-10-15
PZU SA 196 224 5,78 196 224 5,78 2003-10-15
PZU OFE Złota Jesień 219 524 6,46 (-2,16) 219 524 6,46 (-2,16) 2003-10-15
PZU OFE Złota Jesień 219 524 8,62 (0,48) 219 524 8,62 (0,48) 2003-10-15
PZU OFE Złota Jesień 219 524 8,14 (0,43) 219 524 8,14 (0,43) 2003-10-15
PZU OFE Złota Jesień 219 524 7,71 (0,39) 219 524 7,71 (0,39) 2003-10-15
PZU OFE Złota Jesień 219 524 7,32 219 524 7,32 2003-10-15
Polish Private Equity Fund II 294 962 (-157 313) 6,51 (-3,48) 294 962 (-157 313) 6,51 (-3,48) 2003-09-05
Polish Private Equity Fund I 298 862 (-159 393) 6,60 (-3,52) 298 862 (-159 393) 6,60 (-3,52) 2003-09-05
Polish Enterprise Fund LP 254 889 (-135 941) 5,63 (-3,00) 254 889 (-135 941) 5,63 (-3,00) 2003-09-05
Polish Private Equity Fund II 452 275 (-224 997) 9,99 (-4,97) 452 275 (-224 997) 9,99 (-4,97) 2003-08-08
Polish Private Equity Fund I 458 255 (-227 973) 10,12 (-5,04) 458 255 (-227 973) 10,12 (-5,04) 2003-08-08
Polish Enterprise Fund LP 390 830 (-194 430) 8,63 (-4,29) 390 830 (-194 430) 8,63 (-4,29) 2003-08-08
Polish Private Equity Fund II 677 272 (-393 282) 14,96 (-7,30) 677 272 (-393 282) 14,96 (-7,30) 2003-07-08
Polish Private Equity Fund I 686 228 (-398 482) 15,16 (-8,80) 686 228 (-398 482) 15,16 (-8,80) 2003-07-08
Polish Enterprise Fund LP 585 260 (-339 853) 12,92 (-4,87) 585 260 (-339 853) 12,92 (-4,87) 2003-07-08
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 1 131 617 24,99 (24,99) 1 131 617 0,00 2003-06-26
NN OFE 248 000 5,47 248 000 5,47 2002-03-28
Sanok Rubber Company SA umorzenie 0 (-282 244) 0,00 (-5,87) 0 (-282 244) 0,00 2000-10-13
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 282 244 5,87 (-0,36) 282 244 0,00 2000-04-17
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 282 244 6,23 (6,23) 282 244 0,00 2000-04-17
Sanok Rubber Company SA rejestracja umorzenia 0 (-391 304) 0,00 (-7,53) 0 (-391 304) 0,00 2000-03-21
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 391 304 (2 310) 7,53 (0,05) 391 304 (2 310) 0,00 1999-10-19
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 388 994 (21 273) 7,48 (0,41) 388 994 (21 273) 0,00 1999-10-18
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 367 721 (7 968) 7,07 (0,15) 367 721 (7 968) 0,00 1999-09-27
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 359 753 (10 000) 6,92 (0,19) 359 753 (10 000) 0,00 1999-09-09
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 349 753 (21 833) 6,73 (0,42) 349 753 (21 833) 0,00 1999-09-02
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 327 920 (-5 000) 6,31 (-0,09) 327 920 (-5 000) 0,00 1999-08-06
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 332 920 (39 584) 6,40 (0,76) 332 920 (39 584) 0,00 1999-08-06
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 293 336 (7 000) 5,64 (0,13) 293 336 (7 000) 0,00 1999-07-12
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 286 336 (16 100) 5,51 (0,31) 286 336 (16 100) 0,00 1999-07-09
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 270 236 (11 000) 5,20 (0,21) 270 236 (11 000) 0,00 1999-07-02
Polish Private Equity Fund II 1 070 554 22,26 (-1,39) 1 070 554 22,26 (-1,39) 1999-06-24
Polish Private Equity Fund II 1 070 554 23,65 (3,06) 1 070 554 23,65 (3,06) 1999-06-24
Polish Private Equity Fund II 1 070 554 (43 107) 20,59 (0,83) 1 070 554 (43 107) 20,59 (0,83) 1999-06-24
Polish Private Equity Fund I 1 084 710 23,96 (3,10) 1 084 710 23,96 (3,10) 1999-06-24
Polish Private Equity Fund I 1 084 710 20,86 (-1,70) 1 084 710 20,86 (-1,70) 1999-06-24
Polish Private Equity Fund I 1 084 710 (43 680) 22,56 (2,54) 1 084 710 (43 680) 22,56 (2,54) 1999-06-24
Polish Enterprise Fund LP 925 113 17,79 (-2,64) 925 113 17,79 (-2,64) 1999-06-24
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 259 236 (46 233) 4,99 (0,89) 259 236 (46 233) 0,00 1999-06-23
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 213 003 (8 000) 4,10 (0,16) 213 003 (8 000) 0,00 1999-06-07
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 205 003 (9 000) 3,94 (0,17) 205 003 (9 000) 0,00 1999-05-28
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 196 003 (16 499) 3,77 (0,32) 196 003 (16 499) 0,00 1999-05-27
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 179 504 (9 500) 3,45 (0,18) 179 504 (9 500) 0,00 1999-05-18
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 170 004 (10 000) 3,27 (0,19) 170 004 (10 000) 0,00 1999-05-11
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 160 004 (11 092) 3,08 (0,22) 160 004 (11 092) 0,00 1999-05-06
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 148 912 (12 000) 2,86 (0,23) 148 912 (12 000) 0,00 1999-04-28
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 136 912 (11 000) 2,63 (0,21) 136 912 (11 000) 0,00 1999-04-22
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 125 912 (8 000) 2,42 (0,15) 125 912 (8 000) 0,00 1999-04-09
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 117 912 (17 693) 2,27 (0,34) 117 912 (17 693) 0,00 1999-04-08
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 100 219 (80 296) 1,93 (1,55) 100 219 (80 296) 0,00 1999-04-07
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 19 923 0,38 19 923 0,00 1999-03-17
Polish Private Equity Fund II 1 027 447 (-158 959) 19,76 (-3,06) 1 027 447 (-158 959) 19,76 (-3,06) 1998-03-16
Polish Private Equity Fund I 1 041 030 (-161 063) 20,02 (-3,10) 1 041 030 (-161 063) 20,02 (-3,10) 1998-03-16
Polish Enterprise Fund LP 925 113 (2 000) 20,43 (2,68) 925 113 (2 000) 20,43 (2,68) 1998-03-16
Polish Enterprise Fund LP 923 113 (-2 000) 17,75 (-1,49) 923 113 (-2 000) 17,75 (-1,49) 1998-03-16
Polish Enterprise Fund LP 925 113 (-143 128) 19,24 (-1,30) 925 113 (-143 128) 19,24 (-1,30) 1998-03-16
Polish Private Equity Fund II 1 186 406 22,82 1 186 406 22,82 1997-06-18
Polish Private Equity Fund I 1 202 093 23,12 1 202 093 23,12 1997-06-18
Polish Enterprise Fund LP 1 068 241 20,54 1 068 241 20,54 1997-06-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2023-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2021-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,60 zł
2017-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,60 zł
2016-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,65 zł
2015-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,65 zł
2014-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2014-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2013-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2013-09-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2012-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2012-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2011-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2010-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2010-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2008-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-02-22 Split 1:10
2007-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2007-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2006-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,25 zł
2006-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,25 zł
2001-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2001-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2001-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,40 zł
2000-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,95 zł
2000-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,95 zł
2000-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,90 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.