22,7000 zł
2,71% 0,6000 zł
Sanok Rubber Company SA (SNK)

Komunikaty spółki - SANOK

Wyniki finansowe
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA 14 listopada 2023 roku .
Uchwały podjęte na NWZA w dn. 14 listopada 2023 r. oraz uchwała zgłoszona podczas obrad NWZA, niepoddana pod głosowanie.
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Projekty uchwał. Dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał.
Rejestracja zmian Statutu Spółki Sanok Rubber Company SA
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA 28 września 2023 roku .
Uchwały NWZA z dn. 28 września 2023 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Uzupełnienie
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Projekty uchwał. Dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał.
Wyniki finansowe
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A.
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
Wybór biegłego rewidenta.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA 26 czerwca 2023 roku.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.