21,6000 zł
-3,57% -0,8000 zł
Remak-Energomontaż SA (RMK)

Akcjonariat - REMAK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 64 800 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 3 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 522 363
Liczba głosów na WZA: 3 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,08%
Kapitał akcyjny: 7 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 522 363
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,08%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,92%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zarmen sp. z o.o. wraz z WM Legal 33 sp. z o.o. 1 548 594 (51,61%) 1 548 594 (51,61%) 2014-08-11 KFM
Aviva OFE Aviva Santander portfel 236 784 (7,89%) 236 784 (7,89%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, PKO, KTY, AML, KRU, AMC, FMF, MIL, ARH, APT, DVL, ENE, BFT, WPL, RVU, DCR
Value FIZ Subfundusz 1 169 056 (5,64%) 169 056 (5,64%) 2018-10-08 KRC, 4FM, HRS, SGN, CMP
Esaliens TFI SA poprzez ESALIENS Parasol FIO 166 033 (5,53%) 166 033 (5,53%) 2021-03-03 ZRW, INK, SCP, ALL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A-C - przekształcenie PP w SA 1993-11-29 2 000 000
2,00 2 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-07-21
1993-12-01
1994-11-23
renominacja 1995-05-20
2,50 2 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-06-30
seria D - prawo poboru 2:1 1995-09-18 1 000 000
9 500 000,00
2,50 9,50 3 000 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-12-21
1996-05-09
1996-07-02
zmiana firmy z Remak SA na Remak-Energomontaż SA 2019-06-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Esaliens TFI SA 148 997 (-149 054) 4,97 (-4,97) 148 997 (-149 054) 4,97 (-4,97) 2020-10-22
Esaliens TFI SA 298 051 (-3 060) 9,94 (-0,10) 298 051 (-3 060) 9,94 (-0,10) 2020-08-12
Esaliens TFI SA portfele 301 111 (-9 720) 10,04 (-0,32) 301 111 (-9 720) 10,04 (-0,32) 2020-07-15
TFI PZU SA portfele 5 929 (-3 987) 0,20 (-0,13) 5 929 (-3 987) 0,20 (-0,13) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 310 831 (-50 490) 10,36 (-1,68) 310 831 (-50 490) 10,36 (-1,68) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 9 916 0,33 (0,33) 9 916 0,33 (0,33) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 519 0,05 1 519 0,05 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 236 784 (-216) 7,89 (-0,01) 236 784 (-216) 7,89 (-0,01) 2017-12-31
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 361 321 (-60 848) 12,04 (-2,03) 361 321 (-60 848) 12,04 (-2,03) 2017-02-10
Aviva OFE Aviva Santander portfel 237 000 (216) 7,90 (0,01) 237 000 (216) 7,90 (0,01) 2016-12-31
Esaliens TFI SA 422 169 (125 169) 14,07 (4,17) 422 169 (125 169) 14,07 (4,17) 2015-10-13
Esaliens TFI SA 297 000 (-188 317) 9,90 (-6,27) 297 000 (-188 317) 9,90 (-6,27) 2015-08-17
MW Legal 33 sp. z o.o. 1 479 285 49,30 (0,31) 1 479 285 49,30 (0,31) 2014-01-27
MW Legal 33 sp. z o.o. 1 479 285 48,99 1 479 285 48,99 2014-01-27
Mostostal Warszawa SA przez MW Legal 1 479 285 49,30 (0,31) 1 479 285 49,30 (0,31) 2014-01-27
Mostostal Warszawa SA przez MW Legal 33 sp. z o.o. 1 479 285 48,99 (48,99) 1 479 285 48,99 (48,99) 2014-01-27
Mostostal Warszawa SA przez MW Legal 33 sp. z o.o. 0 (-1 179 235) 0,00 (-39,31) 0 (-1 179 235) 0,00 (-39,31) 2014-01-27
Mostostal Płock SA 0 (-300 050) 0,00 (-10,00) 0 (-300 050) 0,00 (-10,00) 2014-01-27
Esaliens TFI SA 485 317 16,17 485 317 16,17 2013-01-24
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 0 (-485 317) 0,00 (-16,17) 0 (-485 317) 0,00 (-16,17) 2013-01-02
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 485 317 (-5 885) 16,17 (-0,20) 485 317 (-5 885) 16,17 (-0,20) 2012-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 236 784 (58 560) 7,89 (1,95) 236 784 (58 560) 7,89 (1,95) 2011-04-14
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 491 202 (-80 430) 16,37 (-2,68) 491 202 (-80 430) 16,37 (-2,68) 2011-03-04
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 571 632 (89 829) 19,05 (2,99) 571 632 (89 829) 19,05 (2,99) 2011-03-03
Aviva OFE Aviva Santander 178 224 (41 124) 5,94 (1,37) 178 224 (41 124) 5,94 (1,37) 2010-11-12
Aviva OFE Aviva Santander 137 100 4,57 137 100 4,57 2010-11-10
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 481 803 (-80 430) 16,06 (-2,68) 481 803 (-80 430) 16,06 (-2,68) 2010-02-28
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 562 233 (-30 212) 18,74 (-1,00) 562 233 (-30 212) 18,74 (-1,00) 2010-02-27
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 592 445 (53 200) 19,74 (1,77) 592 445 (53 200) 19,74 (1,77) 2010-02-25
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 539 245 (8 403) 17,97 (0,28) 539 245 (8 403) 17,97 (0,28) 2010-02-23
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 530 842 (74 585) 17,69 (2,49) 530 842 (74 585) 17,69 (2,49) 2009-09-29
Mostostal Płock SA 300 050 (51) 10,00 300 050 (51) 10,00 2009-06-30
Mostostal Płock SA 299 999 (-51) 10,00 299 999 (-51) 10,00 2009-05-05
Mostostal Płock SA 300 050 (51) 10,00 300 050 (51) 10,00 2009-04-16
Generali OFE 0 (-151 902) 0,00 (-5,06) 0 (-151 902) 0,00 (-5,06) 2007-03-02
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 456 257 (306 086) 15,20 (10,20) 456 257 (306 086) 15,20 (10,20) 2007-02-27
PZU Asset Management SA zarządzanie aktywami 68 758 (-111 709) 2,29 (-3,72) 68 758 (-111 709) 2,29 (-3,72) 2006-11-02
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 150 171 5,00 150 171 5,00 2006-10-19
Generali OFE 151 902 5,06 151 902 5,06 2005-12-19
TFI PZU SA zarządzane fundusze 0 (-157 239) 0,00 (-5,24) 0 (-157 239) 0,00 (-5,24) 2005-12-05
PZU Asset Management SA zarządzanie aktywami 180 467 6,01 180 467 6,01 2005-12-05
TFI PZU SA 157 239 5,24 157 239 5,24 2005-05-04
Skarbiec Investment Management SA zarządzanie aktywami 136 512 (-13 996) 4,55 (-0,46) 136 512 (-13 996) 4,55 (-0,46) 2004-02-16
Skarbiec Investment Management SA zarządzanie aktywami 150 508 5,01 150 508 5,01 2003-08-21
Mostostal Warszawa SA 1 179 235 (44 492) 39,31 (1,49) 1 179 235 (44 492) 39,31 (1,49) 2001-09-28
Mostostal Warszawa SA 1 134 743 (67 955) 37,82 (2,26) 1 134 743 (67 955) 37,82 (2,26) 2001-09-19
Mostostal Warszawa SA 1 066 788 (60 452) 35,56 (2,02) 1 066 788 (60 452) 35,56 (2,02) 2001-08-13
Mostostal Warszawa SA 1 006 336 (293 594) 33,54 (9,78) 1 006 336 (293 594) 33,54 (9,78) 1999-12-17
Agencja Celna PIK sp. z o.o. 0 (-293 594) 0,00 (-9,79) 0 (-293 594) 0,00 (-9,79) 1999-12-17
Mostostal Płock SA 299 999 10,00 299 999 10,00 1999-09-30
Agencja Celna PIK sp. z o.o. 293 594 (57 305) 9,79 (1,91) 293 594 (57 305) 9,79 (1,91) 1999-09-30
Mostostal Warszawa SA 712 742 (477 501) 23,76 (15,92) 712 742 (477 501) 23,76 (15,92) 1999-09-22
Mostostal Warszawa SA 235 241 7,84 235 241 7,84 1999-08-18
Agencja Celna PIK sp. z o.o. 236 289 7,88 236 289 7,88 1999-05-14
Bank Millennium SA przez podmioty zależne 101 000 3,37 101 000 3,37 1997-08-13
ING Wholesale Banking 126 667 4,22 126 667 4,22 1995-11-14
Remak-Eko sp. z o.o. 94 589 3,15 94 589 3,15 1995-08-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-05-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2010-04-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2009-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2009-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
1996-07-02 Asymilacja akcji seria D
1996-01-24 Prawo poboru 2:1
1996-01-24 Prawo poboru 2:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.