24,2000 zł
0,83% 0,2000 zł
Remak-Energomontaż SA (RMK)

Komunikaty spółki - REMAK

Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zawarcie Umowy.
Zawarcie Umowy.
Zawarcie Umowy.
Otrzymanie noty korygującej obciążenie za opóźnienie oraz noty obciążeniowej tytułem częściowego odstąpienia od umowy.
Uznanie oferty Remak-Energomontaż S.A. za najkorzystniejszą.
Powzięcie informacji o częściowym odstąpieniu od umowy.
Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2021 r., lista powyżej 5%.
Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 r.
Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2021 r., lista powyżej 5%.
Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2021 r.
Zawarcie Umowy z Mitsubishi Power Europe GmbH.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wyniki finansowe
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Remak – Energomontaż S.A.
REMAK 0,83% 24,20
2021-07-30 11:30:44

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

  • Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.