63,0000 zł
2,61% 1,6000 zł
Rainbow Tours SA (RBW)

Wyniki finansowe - RAINBOW			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 459 767 556 033 709 053 1 434 042
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -17 281 24 269 43 239 142 615
Zysk (strata) brutto (tys.) -20 129 23 016 43 465 140 223
Zysk (strata) netto (tys.)* -17 254 19 820 34 712 110 832
Amortyzacja (tys.) 1 603 6 314 6 382 3 788
EBITDA (tys.) -15 678 30 583 49 621 146 403
Aktywa (tys.) 725 990 769 523 1 183 799 1 095 848
Kapitał własny (tys.)* 111 959 129 101 144 394 260 610
Liczba akcji (tys. szt.) 14 552,000 14 552,000 14 552,000 14 552,000
Zysk na akcję (zł) -1,186 1,362 2,385 7,616
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,694 8,872 9,923 17,909
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.