REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: wyniki finansowe

2022-04-29 17:18
publikacja
2022-04-29 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
1_List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_SSF_GKRainbowTours_2021-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_SSF_GKRainbowTours_2021-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RT_i_GK_2021_fin.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RT_i_GK_2021_fin.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2021_fin.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2021_fin.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Oswiadczenie_Zarzadu_JSF_i_SSF_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Oswiadczenie_Zarzadu_JSF_i_SSF_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Informacja_Zarzadu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF_i_SSF_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Informacja_Zarzadu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF_i_SSF_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Oswiadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF_i_SSF_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_Ocena_RN_SSF+SZD_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rainbow_Tours_Grupa_SzB_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rainbow_Tours_Grupa_SzB_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021
Dane skonsolidowane
I. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 279 424,00 434 456,00 279 503,00 97 102,00
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 888,00 -45 612,00 4 345,00 -10 194,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 960,00 -49 232,00 3 705,00 -11 004,00
IV. Zysk (strata) netto 16 480,00 -42 208,00 3 600,00 -9 434,00
V. Całkowite dochody (ogółem) 14 620,00 -35 758,00 3 194,00 -7 992,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 145 017,00 -91 523,00 31 680,00 -20 456,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -44 359,00 -28 913,00 -9 691,00 -6 462,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -45 533,00 82 149,00 -9 947,00 18 361,00
IX. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 55 125,00 -38 287,00 12 043,00 -8 557,00
X. Aktywa razem 555 045,00 474 833,00 120 678,00 102 893,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 118 104,00 112 232,00 25 678,00 24 320,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 287 609,00 269 792,00 62 532,00 58 462,00
XIII. Kapitał własny 149 332,00 92 809,00 32 468,00 20 111,00
XIV. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455,00 1 455,00 316,00 315,00
XV. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 1,13 -2,90 0,25 -0,65
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  10,26 6,38 2,23 1,38
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2021.xhtml1_List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2021.xhtml 1. List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2021.xhtml
1_List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2021.xhtml.XAdES1_List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2021.xhtml.XAdES 1. List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2021.xhtml - podpis
2_SSF_GKRainbowTours_2021-12-31.zip2_SSF_GKRainbowTours_2021-12-31.zip 2. SSF_GK_Rainbow_Tours_2021.ZIP
2_SSF_GKRainbowTours_2021-12-31.zip.XAdES2_SSF_GKRainbowTours_2021-12-31.zip.XAdES 2. SSF_GK_Rainbow_Tours_2021.ZIP - podpis
3_Sprawozdanie_z_działalności_RT_i_GK_2021_fin.xhtml3_Sprawozdanie_z_działalności_RT_i_GK_2021_fin.xhtml 3. Sprawozdanie_z_działalności_RT_+_GK_2021.xhtml
3_Sprawozdanie_z_działalności_RT_i_GK_2021_fin.xhtml.XAdES3_Sprawozdanie_z_działalności_RT_i_GK_2021_fin.xhtml.XAdES 3. Sprawozdanie_z_działalności_RT_+_GK_2021.xhtml - podpis
4_Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2021_fin.xhtml4_Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2021_fin.xhtml 4. Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2021.xhtml
4_Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2021_fin.xhtml.XAdES4_Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2021_fin.xhtml.XAdES 4. Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2021.xhtml - podpis
5_Oświadczenie_Zarządu_JSF_i_SSF_2021.xhtml5_Oświadczenie_Zarządu_JSF_i_SSF_2021.xhtml 5. Oświadczenie_Zarządu_JSF+SSF_2021.xhtml
5_Oświadczenie_Zarządu_JSF_i_SSF_2021.xhtml.XAdES5_Oświadczenie_Zarządu_JSF_i_SSF_2021.xhtml.XAdES 5. Oświadczenie_Zarządu_JSF+SSF_2021.xhtml - podpis
6_Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF_i_SSF_2021.xhtml6_Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF_i_SSF_2021.xhtml
6. Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF+SSF_2021.xhtml
6_Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF_i_SSF_2021.xhtml.XAdES6_Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF_i_SSF_2021.xhtml.XAdES
6. Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF+SSF_2021.xhtml - podpis
7_Oświadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF_i_SSF_2021.xhtml7_Oświadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF_i_SSF_2021.xhtml 7. Oświadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF+SSF_2021.xhtml
8_Ocena_RN_SSF+SZD_2021.xhtml8_Ocena_RN_SSF+SZD_2021.xhtml 8. Ocena_RN_SSF+SZD_2021.xhtml
Rainbow_Tours_Grupa_SzB_2021.xhtmlRainbow_Tours_Grupa_SzB_2021.xhtml 9.Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF 2021
Rainbow_Tours_Grupa_SzB_2021.xhtml.XAdESRainbow_Tours_Grupa_SzB_2021.xhtml.XAdES 10. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF 2021- podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki