22,7000 zł
1,11% 0,2500 zł
Rainbow Tours SA (RBW)

Akcjonariat - RAINBOW

Dane ogólne

Kapitalizacja: 330 330 400 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 14 552 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 465 222
Liczba głosów na WZA: 19 277 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,92%
Kapitał akcyjny: 1 455 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 844 722
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,08%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 (12,91%) 3 448 346 (17,89%) 2013-03-19 -
NN OFE NWZ, wraz z NN DFE 1 718 000 (11,81%) 1 718 000 (8,91%) 2020-02-27 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, EAT, PKO, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, TRN, SGN, CAV, CCC, OPL, OAT, DCR, FRO, KRU, MBR, LTS, MPH, CTX, MDG, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, KGL, ALR
Elephant Capital sp. z o.o. 1 670 500 (11,48%) 3 015 000 (15,64%) 2018-12-20 -
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 (11,06%) 2 920 000 (15,15%) 2019-12-12 -
Flyoo sp. z o.o. 1 580 000 (10,86%) 2 735 000 (14,19%) 2021-10-21 -
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 008 459 (6,93%) 1 008 459 (5,23%) 2021-10-20 NVS, ARR, ATP, PEP, ENT, OVO, INK, TOA, DAD, ENE, OPN
Aviva Investors Poland TFI SA 999 917 (6,87%) 999 917 (5,19%) 2020-08-04 ART, PUR, SLV, 11B, CRJ, BCX, KGL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria D 52 000
0,10 12 052 000
1 205 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-02
seria A - akcje założycielskie 2003-09-17 5 000
500 000,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-04
seria B - prawo poboru 2005-01-06 2 000
100,00 7 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-29
2005-01-20
2007-11-22
seria C - prawo poboru 2006-10-16 3 000
100,00 10 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-29
2007-01-29
2007-11-22
split 1:1000 2007-03-02
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska zmieniona uchwałą z 2008-06-06 2007-05-14 200 000
20 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2007-05-14 2 000 000
18 000 000,00
0,10 9,00 12 000 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-29
2007-11-12
2007-11-22
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2010-08-12 2 500 000
16 750 000,00
0,10 6,70 14 552 000
1 455 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-17
2011-01-14
2011-03-22
zmiana oznaczenia akcji serii C: seria C2-C4 2016-06-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-12
połączenie z Rainbow Tours - Biuro Podróży sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-03-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-04
połączenie z Bee&Free sp. z o.o. i Rainbow Incentive&Incoming sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia części akcji serii A i serii C1 2020-08-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE NWZ, wraz z NN DFE 1 718 000 11,81 1 718 000 8,09 (-0,82) 2020-02-27
NN OFE NWZ, wraz z NN DFE 1 718 000 (157 843) 11,81 (1,09) 1 718 000 (157 843) 8,91 (1,57) 2020-02-27
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 (-180 000) 11,06 (-1,24) 2 920 000 (-180 000) 13,75 (-1,50) 2019-12-12
NN OFE portfel 1 560 157 (4 874) 10,72 (0,03) 1 560 157 (4 874) 7,34 (-0,31) 2018-12-31
Generali OFE portfel 509 937 (390 937) 3,50 (2,68) 509 937 (390 937) 2,40 (1,79) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 750 000 5,15 750 000 3,53 2018-12-31
Aegon OFE portfele 775 421 (119 421) 5,33 (0,82) 775 421 (119 421) 3,65 (0,30) 2018-12-31
Elephant Capital sp. z o.o. 1 670 500 (25 500) 11,48 (0,18) 3 015 000 (-275 000) 14,20 (-1,38) 2018-12-20
TCZ Holding sp. z o.o. wraz z Tomaszem Czaplą, NWZ 1 790 000 12,30 3 100 000 15,25 (0,65) 2018-11-27
TCZ Holding sp. z o.o. wraz z Tomaszem Czaplą, NWZ 1 790 000 (180 000) 12,30 (1,24) 3 100 000 (180 000) 14,60 (0,24) 2018-11-27
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 11,06 2 920 000 (-300 000) 14,36 (-1,48) 2018-10-24
TFI PZU SA portfele 68 217 (-10 029) 0,47 (-0,07) 68 217 (-10 029) 0,32 (-0,08) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 190 342 (20 000) 1,31 (0,14) 190 342 (20 000) 0,90 (0,03) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 72 288 (-128 712) 0,50 (-0,88) 72 288 (-128 712) 0,34 (-0,69) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 401 708 (58 498) 2,76 (0,40) 401 708 (58 498) 1,89 (0,14) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 36 446 (-30 596) 0,25 (-0,21) 36 446 (-30 596) 0,17 (-0,17) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 28 392 0,20 28 392 0,13 (-0,02) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 262 163 (-78 017) 1,80 (-0,54) 262 163 (-78 017) 1,23 (-0,51) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 196 995 (139 053) 1,35 (0,95) 196 995 (139 053) 0,93 (0,63) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 365 0,00 365 0,00 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 511 599 (-3 300) 3,52 (-0,02) 511 599 (-3 300) 2,41 (-0,22) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 226 239 (-62 748) 1,55 (-0,44) 226 239 (-62 748) 1,07 (-0,41) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 27 082 (10 341) 0,19 (0,07) 27 082 (10 341) 0,13 (0,04) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 68 033 (-137 415) 0,47 (-0,94) 68 033 (-137 415) 0,32 (-0,73) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 34 0,00 34 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 41 888 (27 350) 0,29 (0,19) 41 888 (27 350) 0,20 (0,13) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 78 246 0,54 78 246 0,40 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 170 342 1,17 170 342 0,87 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 201 000 1,38 201 000 1,03 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 343 210 2,36 343 210 1,75 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 67 042 (-788 115) 0,46 (-5,41) 67 042 (-788 115) 0,34 (-3,72) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 28 392 0,20 28 392 0,15 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 340 180 2,34 340 180 1,74 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 57 942 0,40 57 942 0,30 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 514 899 3,54 514 899 2,63 2017-12-31
Generali OFE portfel 119 000 0,82 119 000 0,61 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 288 987 1,99 288 987 1,48 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 16 741 0,12 16 741 0,09 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 205 448 (-624 165) 1,41 (-4,29) 205 448 (-624 165) 1,05 (-2,85) 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 14 538 0,10 14 538 0,07 2017-12-31
Aegon OFE portfel 656 000 4,51 656 000 3,35 2017-12-31
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 0 (-120 000) 0,00 (-0,82) 0 (-120 000) 0,00 2017-06-27
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 11,06 3 220 000 15,84 (0,67) 2016-05-16
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 11,06 3 220 000 15,17 (-0,08) 2016-05-16
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 11,06 3 220 000 15,25 (0,08) 2016-05-16
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 11,06 3 220 000 15,17 2016-05-16
Talarek, Remigiusz Cezary 390 800 (-1 645 000) 2,69 (-11,29) 390 800 (-3 290 000) 1,84 (-15,28) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 17,47 (15,71) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 1,76 (-15,71) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 17,47 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 17,47 (-0,78) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 18,25 (0,78) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 17,47 (-1,78) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 19,25 2016-05-16
Elephant Capital sp. z o.o. 1 645 000 11,30 3 290 000 15,58 (0,08) 2016-05-16
Elephant Capital sp. z o.o. 1 645 000 11,30 3 290 000 15,50 (-0,68) 2016-05-16
Elephant Capital sp. z o.o. 1 645 000 11,30 3 290 000 16,18 (0,68) 2016-05-16
Elephant Capital sp. z o.o. 1 645 000 11,30 3 290 000 15,50 2016-05-16
Elephant Capital sp. z o.o. 1 645 000 11,30 3 290 000 15,50 2016-05-16
Czapla, Tomasz Piotr 380 000 (-1 610 000) 2,61 (-13,90) 380 000 (-3 220 000) 1,79 (-17,10) 2016-05-16
Baszczyński Grzegorz 437 000 (-1 855 000) 3,00 (-12,75) 437 000 (-3 710 000) 2,06 (-17,41) 2016-05-16
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 829 613 (-486 706) 5,70 (-3,34) 829 613 (-486 706) 3,90 (-2,29) 2015-11-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 555 283 10,69 1 555 283 7,65 (0,32) 2015-11-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 555 283 10,69 (0,01) 1 555 283 7,33 (0,01) 2015-11-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 555 283 10,68 (-0,01) 1 555 283 7,32 (-0,05) 2015-11-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 555 283 10,69 1 555 283 7,37 2015-11-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 555 283 10,69 1 555 283 7,37 2015-11-27
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 120 000 0,82 120 000 0,00 2014-11-28
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 120 000 (-56 618) 0,82 (-0,39) 120 000 (-176 618) 0,00 2014-11-28
Aviva Investors Poland TFI SA 1 316 319 9,04 (0,05) 1 316 319 6,19 (0,20) 2014-08-19
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 316 319 8,99 1 316 319 5,99 2014-08-19
Quercus TFI SA 855 157 5,87 (-0,01) 855 157 4,06 (0,01) 2014-02-19
Quercus TFI SA 855 157 5,88 (0,88) 855 157 4,05 (0,05) 2014-02-19
Quercus TFI SA 855 157 (-229 924) 5,00 (-2,45) 855 157 (-229 924) 4,00 (-1,11) 2014-02-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 12,90 (-0,01) 3 448 346 16,37 (0,04) 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 12,91 3 448 346 16,33 (0,09) 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 12,91 3 448 346 16,24 (-0,72) 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 12,91 3 448 346 16,96 (0,72) 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 12,91 3 448 346 16,24 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 (-40 000) 12,91 (-0,27) 3 448 346 (-160 000) 16,24 (-0,89) 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 918 346 (-40 000) 13,18 (-0,27) 3 608 346 17,13 2013-03-19
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 176 618 (80 000) 1,21 (0,55) 296 618 (160 000) 0,00 2013-03-19
Quercus TFI SA 1 085 081 7,45 1 085 081 5,11 2013-03-04
Wysmyk, Sławomir Adam 1 958 346 (-40 000) 13,45 (-0,28) 3 608 346 (-80 000) 17,13 (-0,18) 2013-01-11
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 96 618 (40 000) 0,66 (0,28) 136 618 (80 000) 0,00 2013-01-11
Wysmyk, Sławomir Adam 1 998 346 (108 346) 13,73 (0,75) 3 688 346 (-91 654) 17,31 (-0,25) 2012-11-30
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 800 13,98 3 680 800 17,12 (-0,16) 2012-09-17
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 800 13,98 3 680 800 (1 100) 17,28 (0,17) 2012-09-17
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 800 13,98 3 679 700 (-1 100) 17,11 (-0,01) 2012-05-15
Millennium TFI SA 1 070 042 (-16 583) 7,35 (-0,11) 1 070 042 (-16 583) 4,97 (-0,08) 2012-02-22
Millennium TFI SA 1 086 625 (120 713) 7,46 (1,47) 1 086 625 (120 713) 5,05 (1,05) 2012-02-21
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 800 (300) 13,98 3 680 800 (300) 17,12 (0,02) 2011-12-27
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 56 618 0,38 56 618 0,00 2011-12-20
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 56 618 (25 207) 0,38 (0,17) 56 618 (25 207) 0,00 2011-12-20
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 500 (800) 13,98 3 680 500 (800) 17,10 (0,03) 2011-12-12
Wysmyk, Sławomir Adam 1 890 000 12,98 3 780 000 17,56 (-0,19) 2011-09-30
Wysmyk, Sławomir Adam 1 890 000 (-108 346) 12,98 (-0,75) 3 780 000 (-108 346) 17,75 (-0,50) 2011-09-30
Wysmyk, Sławomir Adam 1 998 346 (-156 217) 13,73 (-4,14) 3 888 346 (-156 217) 18,25 (-2,97) 2011-09-30
Millennium TFI SA 965 912 5,99 (-2,02) 965 912 4,00 (-1,06) 2011-09-30
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 31 411 0,21 31 411 0,00 2011-09-26
Talarek, Remigiusz Cezary 2 034 700 (300) 13,98 3 679 700 (300) 17,07 2011-09-12
Talarek, Remigiusz Cezary 2 034 400 (500) 13,98 (0,01) 3 679 400 (500) 17,07 (0,01) 2011-07-21
Talarek, Remigiusz Cezary 2 033 900 (1 600) 13,97 (0,01) 3 678 900 (1 600) 17,06 2011-07-15
Talarek, Remigiusz Cezary 2 032 300 (1 000) 13,96 (0,01) 3 677 300 (1 000) 17,06 (0,01) 2011-06-10
Talarek, Remigiusz Cezary 2 031 300 (1 982) 13,95 (-2,88) 3 676 300 (1 982) 17,05 (-2,23) 2011-05-24
Wysmyk, Sławomir Adam 2 154 563 17,87 (3,07) 4 044 563 21,22 (2,46) 2010-10-26
Wysmyk, Sławomir Adam 2 154 563 (-40 000) 14,80 (-3,40) 4 044 563 (-40 000) 18,76 (-2,67) 2010-10-26
Wysmyk, Sławomir Adam 2 194 563 18,20 4 084 563 (-35 000) 21,43 (-0,19) 2010-10-14
Wysmyk, Sławomir Adam 2 194 563 (-27 437) 18,20 (-0,23) 4 119 563 (7 563) 21,62 (0,04) 2010-10-14
Talarek, Remigiusz Cezary 2 029 318 16,83 (2,89) 3 674 318 19,28 (2,24) 2010-10-13
Talarek, Remigiusz Cezary 2 029 318 (200) 13,94 (-2,89) 3 674 318 (200) 17,04 (-2,24) 2010-10-13
Wysmyk, Sławomir Adam 2 222 000 (-107 000) 18,43 (-0,89) 4 112 000 (-107 000) 21,58 (-0,56) 2010-08-27
Czapla, Tomasz Piotr 1 990 000 16,51 (2,84) 3 600 000 18,89 (2,19) 2010-08-27
Czapla, Tomasz Piotr 1 990 000 13,67 3 600 000 16,70 (-0,20) 2010-08-27
Czapla, Tomasz Piotr 1 990 000 13,67 (-6,22) 3 600 000 16,90 (-4,27) 2010-08-27
Baszczyński Grzegorz 2 292 000 15,75 (-3,26) 4 147 000 19,47 (-2,29) 2010-08-27
Baszczyński Grzegorz 2 292 000 19,01 (3,26) 4 147 000 21,76 (2,52) 2010-08-27
Baszczyński Grzegorz 2 292 000 15,75 (-7,17) 4 147 000 19,24 (-5,15) 2010-08-27
Wysmyk, Sławomir Adam 2 329 000 (7 000) 19,32 (0,06) 4 219 000 (7 000) 22,14 (0,04) 2010-05-26
Wysmyk, Sławomir Adam 2 322 000 (-9 000) 19,26 (-0,08) 4 212 000 (-9 000) 22,10 (-0,05) 2010-05-26
Millennium TFI SA 965 912 8,01 965 912 5,06 2010-05-26
Millennium TFI SA 965 912 8,01 (1,38) 965 912 5,06 (0,58) 2010-05-26
Millennium TFI SA 965 912 6,63 965 912 4,48 2010-05-26
Talarek, Remigiusz Cezary 2 029 118 (2 818) 16,83 (0,02) 3 674 118 (2 818) 19,28 (0,02) 2010-05-21
Wysmyk, Sławomir Adam 2 331 000 (7 000) 19,34 (0,06) 4 221 000 (7 000) 22,15 (0,04) 2010-03-01
Wysmyk, Sławomir Adam 2 324 000 (-3 000) 19,28 (-0,02) 4 214 000 (-3 000) 22,11 (-0,02) 2010-02-04
Wysmyk, Sławomir Adam 2 327 000 (-4 000) 19,30 (-0,04) 4 217 000 (-4 000) 22,13 (-0,02) 2010-01-11
Bridge Capital sp. z o.o. 0 (-1 000 000) 0,00 (-8,33) 0 (-1 000 000) 0,00 (-5,26) 2009-12-08
Wysmyk, Sławomir Adam 2 331 000 (-5 000) 19,34 (-4,02) 4 221 000 (-5 000) 22,15 (-2,70) 2009-12-01
Talarek, Remigiusz Cezary 2 026 300 (14 646) 16,81 (0,12) 3 671 300 (14 646) 19,26 (0,07) 2009-10-22
Talarek, Remigiusz Cezary 2 011 654 (-5 000) 16,69 (-0,04) 3 656 654 (-5 000) 19,19 (-0,02) 2009-10-21
Talarek, Remigiusz Cezary 2 016 654 (5 654) 16,73 (0,05) 3 661 654 (5 654) 19,21 (0,03) 2009-10-16
Talarek, Remigiusz Cezary 2 011 000 (-13 700) 16,68 (-0,11) 3 656 000 (-13 700) 19,18 (-0,08) 2009-10-09
Talarek, Remigiusz Cezary 2 024 700 (1 000) 16,79 3 669 700 (1 000) 19,26 (0,01) 2009-07-06
Talarek, Remigiusz Cezary 2 023 700 (4 000) 16,79 (-0,04) 3 668 700 (4 000) 19,25 (-0,03) 2009-06-30
Talarek, Remigiusz Cezary 2 019 700 (-5 000) 16,83 (-0,04) 3 664 700 (-5 000) 19,28 (-0,03) 2009-01-29
Talarek, Remigiusz Cezary 2 024 700 (-2 300) 16,87 (-0,02) 3 669 700 (-2 300) 19,31 (-0,01) 2009-01-21
Talarek, Remigiusz Cezary 2 027 000 (-8 450) 16,89 (-0,07) 3 672 000 (-8 450) 19,32 (-0,05) 2009-01-08
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 450 (300) 16,96 (0,01) 3 680 450 (300) 19,37 (0,01) 2008-11-18
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 150 (1 000) 16,95 3 680 150 (1 000) 19,36 2008-11-12
Talarek, Remigiusz Cezary 2 034 150 (400) 16,95 (0,01) 3 679 150 (400) 19,36 2008-06-27
Talarek, Remigiusz Cezary 2 033 750 (500) 16,94 3 678 750 (500) 19,36 (0,01) 2008-06-13
Talarek, Remigiusz Cezary 2 033 250 (250) 16,94 (-3,38) 3 678 250 (250) 19,35 (-2,28) 2008-06-03
Wysmyk, Sławomir Adam 2 336 000 23,36 (3,90) 4 226 000 24,85 (2,61) 2007-03-02
Wysmyk, Sławomir Adam 2 336 000 19,46 4 226 000 22,24 2007-03-02
Talarek, Remigiusz Cezary 2 033 000 20,32 (3,38) 3 678 000 21,63 (2,28) 2007-03-02
Talarek, Remigiusz Cezary 2 033 000 16,94 3 678 000 19,35 2007-03-02
Czapla, Tomasz Piotr 1 990 000 19,89 (3,31) 3 600 000 21,17 (2,23) 2007-03-02
Czapla, Tomasz Piotr 1 990 000 16,58 3 600 000 18,94 2007-03-02
Bridge Capital sp. z o.o. 1 000 000 8,33 (-1,67) 1 000 000 5,26 (-0,62) 2007-03-02
Bridge Capital sp. z o.o. 1 000 000 10,00 1 000 000 5,88 2007-03-02
Baszczyński Grzegorz 2 292 000 22,92 (3,82) 4 147 000 24,39 (2,57) 2007-03-02
Baszczyński Grzegorz 2 292 000 19,10 4 147 000 21,82 2007-03-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2018-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2017-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2015-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2014-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2014-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2013-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2013-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.