22,7500 zł
-0,22% -0,0500 zł
Rainbow Tours SA (RBW)

Akcjonariat - RAINBOW

Dane ogólne

Kapitalizacja: 331 058 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 14 552 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 465 305
Liczba głosów na WZA: 19 277 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,04%
Kapitał akcyjny: 1 455 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 844 805
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,96%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 (12,91%) 3 448 346 (17,89%) 2013-03-19 -
NN OFE NWZ, wraz z NN DFE 1 718 000 (11,81%) 1 718 000 (8,91%) 2020-02-27 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, CAR, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, PBX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, PKO, BDX, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, CPR, TRN, SGN, CAV, CCC, OPL, DCR, FRO, KRU, MBR, LTS, MPH, CTX, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, ALR, STH, MDG, EAT, IZB, KGL, 11B, OAT, ATG, LTX, MCR
Elephant Capital sp. z o.o. 1 670 500 (11,48%) 3 015 000 (15,64%) 2018-12-20 -
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 (11,06%) 2 920 000 (15,15%) 2019-12-12 -
Flyoo sp. z o.o. 1 580 000 (10,86%) 2 735 000 (14,19%) 2021-10-21 -
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 008 459 (6,93%) 1 008 459 (5,23%) 2021-10-20 NVS, ARR, ATP, PEP, ENT, OVO, TOA, DAD, ENE, OPN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria D 52 000
0,10 12 052 000
1 205 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-02
seria A - akcje założycielskie 2003-09-17 5 000
500 000,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-04
seria B - prawo poboru 2005-01-06 2 000
100,00 7 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-29
2005-01-20
2007-11-22
seria C - prawo poboru 2006-10-16 3 000
100,00 10 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-29
2007-01-29
2007-11-22
split 1:1000 2007-03-02
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska zmieniona uchwałą z 2008-06-06 2007-05-14 200 000
20 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2007-05-14 2 000 000
18 000 000,00
0,10 9,00 12 000 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-29
2007-11-12
2007-11-22
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2010-08-12 2 500 000
16 750 000,00
0,10 6,70 14 552 000
1 455 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-17
2011-01-14
2011-03-22
zmiana oznaczenia akcji serii C: seria C2-C4 2016-06-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-12
połączenie z Rainbow Tours - Biuro Podróży sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-03-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-04
połączenie z Bee&Free sp. z o.o. i Rainbow Incentive&Incoming sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia części akcji serii A i serii C1 2020-08-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva Investors Poland TFI SA 944 943 (876 910) 6,49 (6,02) 944 943 (876 910) 4,90 (4,58) 2021-12-17
NN OFE NWZ, wraz z NN DFE 1 718 000 11,81 1 718 000 8,09 (-0,82) 2020-02-27
NN OFE NWZ, wraz z NN DFE 1 718 000 (157 843) 11,81 (1,09) 1 718 000 (157 843) 8,91 (1,57) 2020-02-27
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 (-180 000) 11,06 (-1,24) 2 920 000 (-180 000) 13,75 (-1,50) 2019-12-12
NN OFE portfel 1 560 157 (4 874) 10,72 (0,03) 1 560 157 (4 874) 7,34 (-0,03) 2018-12-31
Generali OFE portfel 509 937 (390 937) 3,50 (2,68) 509 937 (390 937) 2,40 (1,79) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 750 000 5,15 750 000 3,53 2018-12-31
Aegon OFE portfele 775 421 (119 421) 5,33 (0,82) 775 421 (119 421) 3,65 (0,30) 2018-12-31
Elephant Capital sp. z o.o. 1 670 500 (25 500) 11,48 (0,18) 3 015 000 (-275 000) 14,20 (-1,30) 2018-12-20
TCZ Holding sp. z o.o. wraz z Tomaszem Czaplą, NWZ 1 790 000 12,30 3 100 000 15,25 (0,65) 2018-11-27
TCZ Holding sp. z o.o. wraz z Tomaszem Czaplą, NWZ 1 790 000 (180 000) 12,30 (1,24) 3 100 000 (180 000) 14,60 (0,24) 2018-11-27
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 11,06 2 920 000 (-300 000) 14,36 (-0,81) 2018-10-24
TFI PZU SA portfele 68 217 (-10 029) 0,47 (-0,07) 68 217 (-10 029) 0,32 (-0,08) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 190 342 (20 000) 1,31 (0,14) 190 342 (20 000) 0,90 (0,03) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 72 288 (-128 712) 0,50 (-0,88) 72 288 (-128 712) 0,34 (-0,69) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 401 708 (58 498) 2,76 (0,40) 401 708 (58 498) 1,89 (0,14) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 36 446 (-30 596) 0,25 (-0,21) 36 446 (-30 596) 0,17 (-0,17) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 28 392 0,20 28 392 0,13 (-0,02) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 262 163 (-78 017) 1,80 (-0,54) 262 163 (-78 017) 1,23 (-0,51) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 196 995 (139 053) 1,35 (0,95) 196 995 (139 053) 0,93 (0,63) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 365 0,00 365 0,00 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 511 599 (-3 300) 3,52 (-0,02) 511 599 (-3 300) 2,41 (-0,22) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 226 239 (-62 748) 1,55 (-0,44) 226 239 (-62 748) 1,07 (-0,41) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 27 082 (10 341) 0,19 (0,07) 27 082 (10 341) 0,13 (0,04) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 68 033 (-137 415) 0,47 (-0,94) 68 033 (-137 415) 0,32 (-0,73) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 34 0,00 34 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 41 888 (27 350) 0,29 (0,19) 41 888 (27 350) 0,20 (0,13) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 78 246 0,54 78 246 0,40 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 170 342 1,17 170 342 0,87 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 201 000 1,38 201 000 1,03 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 343 210 2,36 343 210 1,75 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 67 042 (-788 115) 0,46 (-5,42) 67 042 (-788 115) 0,34 (-3,71) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 28 392 0,20 28 392 0,15 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 340 180 2,34 340 180 1,74 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 57 942 0,40 57 942 0,30 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 514 899 3,54 514 899 2,63 2017-12-31
Generali OFE portfel 119 000 0,82 119 000 0,61 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 288 987 1,99 288 987 1,48 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 16 741 0,12 16 741 0,09 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 205 448 (-624 165) 1,41 (-4,29) 205 448 (-624 165) 1,05 (-2,85) 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 14 538 0,10 14 538 0,07 2017-12-31
Aegon OFE portfel 656 000 4,51 656 000 3,35 2017-12-31
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 0 (-120 000) 0,00 (-0,82) 0 (-120 000) 0,00 2017-06-27
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 11,06 3 220 000 15,17 (-0,08) 2016-05-16
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 11,06 3 220 000 15,25 (0,08) 2016-05-16
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 11,06 3 220 000 15,17 (-0,67) 2016-05-16
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 11,06 3 220 000 15,84 2016-05-16
Talarek, Remigiusz Cezary 390 800 (-1 645 000) 2,69 (-11,29) 390 800 (-3 290 000) 1,84 (-15,28) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 17,47 (-1,78) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 19,25 (1,78) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 17,47 (15,71) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 1,76 (-15,71) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 17,47 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 17,47 (-0,78) 2016-05-16
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 12,75 3 710 000 18,25 2016-05-16
Elephant Capital sp. z o.o. 1 645 000 11,30 3 290 000 15,50 (-0,08) 2016-05-16
Elephant Capital sp. z o.o. 1 645 000 11,30 3 290 000 15,58 (0,08) 2016-05-16
Elephant Capital sp. z o.o. 1 645 000 11,30 3 290 000 15,50 (-0,68) 2016-05-16
Elephant Capital sp. z o.o. 1 645 000 11,30 3 290 000 16,18 (0,68) 2016-05-16
Elephant Capital sp. z o.o. 1 645 000 11,30 3 290 000 15,50 2016-05-16
Czapla, Tomasz Piotr 380 000 (-1 610 000) 2,61 (-11,06) 380 000 (-3 220 000) 1,79 (-14,91) 2016-05-16
Baszczyński Grzegorz 437 000 (-1 855 000) 3,00 (-16,01) 437 000 (-3 710 000) 2,06 (-19,70) 2016-05-16
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 829 613 (-486 706) 5,70 (-3,34) 829 613 (-486 706) 3,90 (-2,29) 2015-11-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 555 283 10,69 1 555 283 7,37 2015-11-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 555 283 10,69 1 555 283 7,37 (-0,28) 2015-11-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 555 283 10,69 1 555 283 7,65 (0,32) 2015-11-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 555 283 10,69 (0,01) 1 555 283 7,33 (0,01) 2015-11-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 555 283 10,68 1 555 283 7,32 2015-11-27
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 120 000 0,82 120 000 0,00 2014-11-28
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 120 000 (-56 618) 0,82 (-0,39) 120 000 (-176 618) 0,00 2014-11-28
Aviva Investors Poland TFI SA 1 316 319 9,04 (0,05) 1 316 319 6,19 (0,20) 2014-08-19
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 316 319 8,99 1 316 319 5,99 2014-08-19
Quercus TFI SA 855 157 5,88 (0,88) 855 157 4,05 (0,05) 2014-02-19
Quercus TFI SA 855 157 5,00 (-0,87) 855 157 4,00 (-0,06) 2014-02-19
Quercus TFI SA 855 157 (-229 924) 5,87 (-1,58) 855 157 (-229 924) 4,06 (-1,05) 2014-02-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 12,91 3 448 346 16,24 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 (-40 000) 12,91 (-0,27) 3 448 346 (-160 000) 16,24 (-0,89) 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 918 346 (40 000) 13,18 (0,28) 3 608 346 (160 000) 17,13 (0,76) 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 12,90 (-0,01) 3 448 346 16,37 (0,04) 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 12,91 3 448 346 16,33 (0,09) 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 12,91 3 448 346 16,24 (-0,72) 2013-03-19
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 (-80 000) 12,91 (-0,54) 3 448 346 (-160 000) 16,96 (-0,17) 2013-03-19
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 176 618 (80 000) 1,21 (0,55) 296 618 (160 000) 0,00 2013-03-19
Quercus TFI SA 1 085 081 7,45 1 085 081 5,11 2013-03-04
Wysmyk, Sławomir Adam 1 958 346 (-40 000) 13,45 (-0,28) 3 608 346 (-80 000) 17,13 (-0,18) 2013-01-11
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 96 618 (40 000) 0,66 (0,28) 136 618 (80 000) 0,00 2013-01-11
Wysmyk, Sławomir Adam 1 998 346 13,73 3 688 346 (-200 000) 17,31 (-0,94) 2012-11-30
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 800 13,98 3 680 800 17,12 (-0,16) 2012-09-17
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 800 13,98 3 680 800 (1 100) 17,28 (0,17) 2012-09-17
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 800 13,98 3 679 700 (-1 100) 17,11 (-0,01) 2012-05-15
Millennium TFI SA 1 070 042 (-16 583) 7,35 (-0,11) 1 070 042 (-16 583) 4,97 (-0,08) 2012-02-22
Millennium TFI SA 1 086 625 (120 713) 7,46 (1,47) 1 086 625 (120 713) 5,05 (1,05) 2012-02-21
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 800 (300) 13,98 3 680 800 (300) 17,12 (0,02) 2011-12-27
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 56 618 0,38 56 618 0,00 2011-12-20
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 56 618 (25 207) 0,38 (0,17) 56 618 (25 207) 0,00 2011-12-20
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 500 (800) 13,98 3 680 500 (800) 17,10 (0,03) 2011-12-12
Wysmyk, Sławomir Adam 1 998 346 (108 346) 13,73 (0,75) 3 888 346 (108 346) 18,25 (0,69) 2011-09-30
Wysmyk, Sławomir Adam 1 890 000 12,98 3 780 000 17,56 (-0,19) 2011-09-30
Wysmyk, Sławomir Adam 1 890 000 (-264 563) 12,98 (-4,89) 3 780 000 (-264 563) 17,75 (-3,47) 2011-09-30
Millennium TFI SA 965 912 5,99 (-2,02) 965 912 4,00 (-1,06) 2011-09-30
Rainbow Tours SA zakup akcji własnych 31 411 0,21 31 411 0,00 2011-09-26
Talarek, Remigiusz Cezary 2 034 700 (300) 13,98 3 679 700 (300) 17,07 2011-09-12
Talarek, Remigiusz Cezary 2 034 400 (500) 13,98 (0,01) 3 679 400 (500) 17,07 (0,01) 2011-07-21
Talarek, Remigiusz Cezary 2 033 900 (1 600) 13,97 (0,01) 3 678 900 (1 600) 17,06 2011-07-15
Talarek, Remigiusz Cezary 2 032 300 (1 000) 13,96 (0,01) 3 677 300 (1 000) 17,06 (0,01) 2011-06-10
Talarek, Remigiusz Cezary 2 031 300 (1 982) 13,95 (-2,88) 3 676 300 (1 982) 17,05 (-2,23) 2011-05-24
Wysmyk, Sławomir Adam 2 154 563 17,87 (3,07) 4 044 563 21,22 (2,46) 2010-10-26
Wysmyk, Sławomir Adam 2 154 563 (-40 000) 14,80 (-3,40) 4 044 563 (-75 000) 18,76 (-2,86) 2010-10-26
Wysmyk, Sławomir Adam 2 194 563 18,20 4 119 563 (35 000) 21,62 (0,19) 2010-10-14
Wysmyk, Sławomir Adam 2 194 563 (-27 437) 18,20 (-0,23) 4 084 563 (-27 437) 21,43 (-0,15) 2010-10-14
Talarek, Remigiusz Cezary 2 029 318 16,83 (2,89) 3 674 318 19,28 (2,24) 2010-10-13
Talarek, Remigiusz Cezary 2 029 318 (200) 13,94 (-2,89) 3 674 318 (200) 17,04 (-2,24) 2010-10-13
Wysmyk, Sławomir Adam 2 222 000 (-100 000) 18,43 (-0,83) 4 112 000 (-100 000) 21,58 (-0,52) 2010-08-27
Czapla, Tomasz Piotr 1 990 000 13,67 3 600 000 16,70 (-0,20) 2010-08-27
Czapla, Tomasz Piotr 1 990 000 13,67 (-2,84) 3 600 000 16,90 (-1,99) 2010-08-27
Czapla, Tomasz Piotr 1 990 000 16,51 (-3,38) 3 600 000 18,89 (-2,28) 2010-08-27
Baszczyński Grzegorz 2 292 000 19,01 (3,26) 4 147 000 21,76 (2,52) 2010-08-27
Baszczyński Grzegorz 2 292 000 15,75 4 147 000 19,24 (-0,23) 2010-08-27
Baszczyński Grzegorz 2 292 000 15,75 (-3,35) 4 147 000 19,47 (-2,35) 2010-08-27
Wysmyk, Sławomir Adam 2 322 000 (-7 000) 19,26 (-0,06) 4 212 000 (-7 000) 22,10 (-0,04) 2010-05-26
Wysmyk, Sławomir Adam 2 329 000 (-2 000) 19,32 (-0,02) 4 219 000 (-2 000) 22,14 (-0,01) 2010-05-26
Millennium TFI SA 965 912 8,01 965 912 5,06 2010-05-26
Millennium TFI SA 965 912 8,01 (1,38) 965 912 5,06 (0,58) 2010-05-26
Millennium TFI SA 965 912 6,63 965 912 4,48 2010-05-26
Talarek, Remigiusz Cezary 2 029 118 (2 818) 16,83 (0,02) 3 674 118 (2 818) 19,28 (0,02) 2010-05-21
Wysmyk, Sławomir Adam 2 331 000 (7 000) 19,34 (0,06) 4 221 000 (7 000) 22,15 (0,04) 2010-03-01
Wysmyk, Sławomir Adam 2 324 000 (-3 000) 19,28 (-0,02) 4 214 000 (-3 000) 22,11 (-0,02) 2010-02-04
Wysmyk, Sławomir Adam 2 327 000 (-4 000) 19,30 (-0,04) 4 217 000 (-4 000) 22,13 (-0,02) 2010-01-11
Bridge Capital sp. z o.o. 0 (-1 000 000) 0,00 (-10,00) 0 (-1 000 000) 0,00 (-5,88) 2009-12-08
Wysmyk, Sławomir Adam 2 331 000 (-5 000) 19,34 (-4,02) 4 221 000 (-5 000) 22,15 (-2,70) 2009-12-01
Talarek, Remigiusz Cezary 2 026 300 (14 646) 16,81 (0,12) 3 671 300 (14 646) 19,26 (0,07) 2009-10-22
Talarek, Remigiusz Cezary 2 011 654 (-5 000) 16,69 (-0,04) 3 656 654 (-5 000) 19,19 (-0,02) 2009-10-21
Talarek, Remigiusz Cezary 2 016 654 (5 654) 16,73 (0,05) 3 661 654 (5 654) 19,21 (0,03) 2009-10-16
Talarek, Remigiusz Cezary 2 011 000 (-13 700) 16,68 (-0,11) 3 656 000 (-13 700) 19,18 (-0,08) 2009-10-09
Talarek, Remigiusz Cezary 2 024 700 (1 000) 16,79 3 669 700 (1 000) 19,26 (0,01) 2009-07-06
Talarek, Remigiusz Cezary 2 023 700 (4 000) 16,79 (-0,04) 3 668 700 (4 000) 19,25 (-0,03) 2009-06-30
Talarek, Remigiusz Cezary 2 019 700 (-5 000) 16,83 (-0,04) 3 664 700 (-5 000) 19,28 (-0,03) 2009-01-29
Talarek, Remigiusz Cezary 2 024 700 (-2 300) 16,87 (-0,02) 3 669 700 (-2 300) 19,31 (-0,01) 2009-01-21
Talarek, Remigiusz Cezary 2 027 000 (-8 450) 16,89 (-0,07) 3 672 000 (-8 450) 19,32 (-0,05) 2009-01-08
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 450 (300) 16,96 (0,01) 3 680 450 (300) 19,37 (0,01) 2008-11-18
Talarek, Remigiusz Cezary 2 035 150 (1 000) 16,95 3 680 150 (1 000) 19,36 2008-11-12
Talarek, Remigiusz Cezary 2 034 150 (400) 16,95 (0,01) 3 679 150 (400) 19,36 2008-06-27
Talarek, Remigiusz Cezary 2 033 750 (500) 16,94 3 678 750 (500) 19,36 (0,01) 2008-06-13
Talarek, Remigiusz Cezary 2 033 250 (250) 16,94 (-3,38) 3 678 250 (250) 19,35 (-2,28) 2008-06-03
Wysmyk, Sławomir Adam 2 336 000 23,36 (3,90) 4 226 000 24,85 (2,61) 2007-03-02
Wysmyk, Sławomir Adam 2 336 000 19,46 4 226 000 22,24 2007-03-02
Talarek, Remigiusz Cezary 2 033 000 20,32 (3,38) 3 678 000 21,63 (2,28) 2007-03-02
Talarek, Remigiusz Cezary 2 033 000 16,94 3 678 000 19,35 2007-03-02
Czapla, Tomasz Piotr 1 990 000 19,89 (3,31) 3 600 000 21,17 (2,23) 2007-03-02
Czapla, Tomasz Piotr 1 990 000 16,58 3 600 000 18,94 2007-03-02
Bridge Capital sp. z o.o. 1 000 000 10,00 (1,67) 1 000 000 5,88 (0,62) 2007-03-02
Bridge Capital sp. z o.o. 1 000 000 8,33 1 000 000 5,26 2007-03-02
Baszczyński Grzegorz 2 292 000 19,10 (-3,82) 4 147 000 21,82 (-2,57) 2007-03-02
Baszczyński Grzegorz 2 292 000 22,92 4 147 000 24,39 2007-03-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2018-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2017-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2015-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2014-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2014-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2013-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2013-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.