REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

RAINBOW TOURS S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 17:24
publikacja
2021-11-26 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr03.2021_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane skonsolidowane
I. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 007 140 418 363 220 937 94 183
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 137 -14 292 9 244 -3 217
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 39 166 -16 179 8 592 -3 642
IV. Zysk (strata) netto 36 367 -14 262 7 978 -3 211
V. Całkowite dochody (ogółem) 37 014 -9 707 8 120 -2 185
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 186 579 -67 675 40 930 -15 235
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 280 -24 177 -10 591 -5 443
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -24 443 62 581 -5 362 14 088
IX. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 113 856 -29 271 24 977 -6 590
X. Aktywa razem 717 072 510 364 154 779 112 743
XI. Zobowiązania długoterminowe 137 322 148 060 29 641 32 707
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 408 024 243 324 88 071 53 753
XIII. Kapitał własny 171 726 118 980 37 067 26 283
XIV. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 314 321
XV. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 2,50 -0,98 0,55 -0,22
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  11,80 8,18 2,55 1,81
Dane jednostkowe
XVIII. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 994 578 415 715 218 181 93 587
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 037 -9 911 7 686 -2 231
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 33 354 -10 184 7 317 -2 293
XXI. Zysk (strata) netto 30 555 -8 267 6 703 -1 861
XXII. Całkowite dochody (ogółem) 31 512 -7 258 6 913 -1 634
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 180 609 -69 579 39 620 -15 664
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 838 -22 590 -1 061 -5 086
XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -66 210 63 804 -14 525 14 364
XXVI. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 109 561 -28 365 24 034 -6 386
XXVII. Aktywa razem 588 357 416 418 126 996 91 990
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 68 446 68 658 14 774 15 167
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 388 398 226 493 83 835 50 034
XXX. Kapitał własny 131 513 121 267 28 387 26 789
XXXI. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 314 321
XXXII. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 2,10 -0,57 0,46 -0,13
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję  9,04 8,33 1,95 1,84
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr03.2021_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdfQSr03.2021_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za III kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2021-11-26 Piotr Burwicz Członek Zarządu
2021-11-26 Jakub Puchałka Członek Zarządu
2021-11-26 Maciej Szczechura Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki