30,4500 zł
-0,49% -0,1500 zł
Rainbow Tours SA (RBW)

Komunikaty spółki - RAINBOW

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych
Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za rok obrotowy 2020
Finalizacja procesu inwestycyjnego realizowanego przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN (Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju) w ramach inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 10 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 9 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki.
Zobowiązania Lock-Up dotyczące akcji Emitenta
Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 8 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii AA i C6 Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w następstwie warunkowej rejestracji akcji w KDPW
Wyniki finansowe
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji
RAINBOW -0,49% 30,45
2021-06-18 17:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.