33,6000 zł
-0,30% -0,1000 zł
Rainbow Tours SA (RBW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_03.2019_GK_Rainbow_Tours.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane skonsolidowane
I. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 478 420 1 364 326 343 132 320 754
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 62 661 19 824 14 543 4 661
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 005 17 596 13 695 4 137
IV. Zysk (strata) netto 48 555 14 095 11 269 3 314
V. Całkowite dochody (ogółem) 49 218 20 801 11 423 4 890
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 136 659 9 253 31 718 2 175
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 662 -24 390 -11 062 -5 734
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -17 240 231 -4 001 54
IX. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 71 757 -14 906 16 654 -3 504
X. Aktywa razem 514 369 384 818 117 607 90 091
XI. Zobowiązania długoterminowe 97 533 67 023 22 300 15 691
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 263 920 207 191 60 344 48 506
XIII. Kapitał własny 152 916 110 604 34 963 25 894
XIV. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 333 341
XV. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 3,34 0,97 0,77 0,23
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  10,51 7,60 2,40 1,78
Dane jednostkowe
XVIII. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 468 452 1 355 748 340 820 318 737
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 352 16 741 13 311 3 936
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 54 413 14 679 12 629 3 451
XXI. Zysk (strata) netto 44 002 12 037 10 213 2 830
XXII. Całkowite dochody (ogółem) 43 882 17 462 10 185 4 105
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 128 635 -5 635 29 855 -1 325
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 324 -2 814 -3 092 -662
XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -46 259 -9 759 -10 736 -2 294
XXVI. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 69 052 -18 208 16 027 -4 281
XXVII. Aktywa razem 418 672 352 732 95 727 73 269
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 23 957 31 103 5 478 285
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 245 709 203 070 56 180 45 227
XXX. Kapitał własny 149 006 118 559 34 069 27 756
XXXI. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 333 341
XXXII. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 3,02 0,83 0,70 0,19
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję  10,24 8,15 2,34 1,91
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 03.2019 GK Rainbow Tours.pdfQSr 03.2019 GK Rainbow Tours.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2019-11-15 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu
2019-11-15 Remigiusz Talarek Wiceprezes Zarządu
2019-11-15 Piotr Burwicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.