REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 20:19
publikacja
2021-04-30 20:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2.1.List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2.2.SSF_GK_Rainbow_Tours_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.3.[2.3.]Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RT_+_GK_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.4.[2.4.]Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.5.[2.5.]Oswiadczenie_Zarzadu_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.6.[2.6.]Informacja_Zarzadu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2.7.Oswiadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF+SSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2.8.Ocena_RN_SSF+SZD_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_RainbowTours_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 434 456 1 745 960 97 102 405 867
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -45 612 38 809 -10 194 9 022
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -49 232 35 510 -11 004 8 255
IV. Zysk (strata) netto -42 208 28 595 -9 434 6 647
V. Całkowite dochody (ogółem) -35 758 26 160 -7 992 6 081
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -91 523 115 021 -20 456 26 738
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 913 -51 964 -6 462 -12 080
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 82 149 -19 013 18 361 -4 420
IX. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -38 287 44 044 -8 557 10 239
X. Aktywa razem 474 833 507 288 102 893 119 124
XI. Zobowiązania długoterminowe 112 232 100 622 24 320 23 629
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 269 792 277 980 58 463 65 276
XIII. Kapitał własny 92 809 128 686 20 111 30 219
XIV. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 315 342
XV. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -2,90 1,97 -0,65 0,46
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  6,38 8,84 1,38 2,08
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2.1.List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2020-sig.pdf2.1.List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2020-sig.pdf 2.1. List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_SSF_2020-sig
2.2.SSF_GK_Rainbow_Tours_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf2.2.SSF_GK_Rainbow_Tours_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf 2.2.SSF_GK_Rainbow_Tours_2020-sig-sig-sig-sig-sig
1.3.[2.3.]Sprawozdanie_z_działalności_RT_+_GK_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf1.3.[2.3.]Sprawozdanie_z_działalności_RT_+_GK_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf 1.3.[2.3.]Sprawozdanie_z_działalności_RT_+_GK_2020-sig-sig-sig-sig-sig
1.4.[2.4.]Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf1.4.[2.4.]Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf 1.4.[2.4.]Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2020-sig-sig-sig-sig-sig
1.5.[2.5.]Oświadczenie_Zarządu_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf1.5.[2.5.]Oświadczenie_Zarządu_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf 1.5.[2.5.]Oświadczenie_Zarządu_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig
1.6.[2.6.]Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf1.6.[2.6.]Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf 1.6.[2.6.]Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig
2.7.Oświadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF+SSF_2020.pdf2.7.Oświadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF+SSF_2020.pdf 2.7.Oświadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF+SSF_2020
2.8.Ocena_RN_SSF+SZD_2020.pdf2.8.Ocena_RN_SSF+SZD_2020.pdf 2.8.Ocena_RN_SSF+SZD_2020
SzB_GK_RainbowTours_2020-sig-sig.pdfSzB_GK_RainbowTours_2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2021-04-30 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Remigiusz Talarek Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Maciej Szczechura Członek Zarządu
2021-04-30 Piotr Burwicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2021-04-30 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Remigiusz Talarek Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Maciej Szczechura Członek Zarządu
2021-04-30 Piotr Burwicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki