67,5000 zł
-3,16% -2,2000 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Akcjonariat - PKNORLEN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 42 285 234 937,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 626 447 925 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 150 892 725
Liczba głosów na WZA: 626 447 925 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,09%
Kapitał akcyjny: 783 059 906,25 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 150 892 725
Cena nominalna akcji: 1,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,09%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 75,91%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 117 710 196 (18,79%) 117 710 196 (18,79%) 2009-07-16 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA
NN OFE portfele, NWZ 33 182 529 (5,29%) 33 182 529 (5,29%) 2022-07-21 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, BFT, QRS, KTY, MDG, EAT, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, MPH, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, MOC, CPR, DAT, TIM, CTX, ABE, KGL, HUG, AML, MCR, BBD, CMP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji na akcje serii D 7 531 924
152 898 057,20
1,25 20,30 427 709 061
534 636 326,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-20
2003-12-10
seria A - przekształcenie PP w Petrochemia Płock SA 1993-06-29 42 000 000
10,00 42 000 000
420 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1993-07-01
1999-11-26
seria B - Nafta Polska SA (aport: akcje Rafinerii Trzebinia) 1997-10-27 871 437
10,00 42 871 437
428 714 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1997-12-22
1999-11-26
split 1:8 1999-05-19
1,25 342 971 496
428 714 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-05-20
seria C - zamienna: akcjonariusze CPN SA 1999-05-19 77 205 641
1,25 420 177 137
525 221 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1999-05-20
1999-11-26
zmiana firmy z Petrochemia Płock SA na Polski Koncern Naftowy SA 1999-05-19

KDPW:
KRS:
GPW:

1999-05-20
seria D - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) 2000-05-15 11 345 000
230 303 500,00
1,25 20,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-07-14

seria H - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) projekt 2003-06-24 1 000 000
1 250 000,00
1,25 1,25
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) za 2006 rok 2003-06-24 3 866 666
1,25
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) projekt - za 2005 rok 2003-06-24 3 866 667
1,25
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) za 2004 rok 2003-06-24 3 866 667
1,25
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - połączeniowa połączenie z Grupa Lotos SA - parytet wymiany: 1:1,075 2022-07-21 198 738 864
1,25 626 447 925
783 059 906,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfele, NWZ 33 182 529 (700 000) 7,75 (0,16) 33 182 529 (700 000) 7,75 (0,16) 2022-07-21
NN OFE portfele, ZWZ 32 482 529 (1 091 232) 7,59 (0,26) 32 482 529 (1 091 232) 7,59 (0,26) 2022-05-25
Aviva OFE Aviva Santander portfel, ZWZ 27 140 000 (242 000) 4,33 (-1,95) 27 140 000 (242 000) 4,33 (-1,95) 2022-05-25
NN OFE portfele, NWZ 31 391 297 (-1 152 703) 7,33 (-0,28) 31 391 297 (-1 152 703) 7,33 (-0,28) 2020-06-05
Aviva OFE Aviva Santander portfel, NWZ 26 898 000 (-540 141) 6,28 (-0,13) 26 898 000 (-540 141) 6,28 (-0,13) 2020-06-05
NN OFE portfele, ZWZ 32 544 000 (1 899 669) 7,61 (0,45) 32 544 000 (1 899 669) 7,61 (0,45) 2019-06-14
Uniqa OFE portfel 8 561 052 (61 052) 2,00 (0,01) 8 561 052 (61 052) 2,00 (0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 5 190 907 (-713 093) 1,21 (-0,17) 5 190 907 (-713 093) 1,21 (-0,17) 2018-12-31
NN OFE portfel 30 644 331 (644 331) 7,16 (0,15) 30 644 331 (644 331) 7,16 (0,15) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 9 618 061 (-485 939) 2,24 (-0,12) 9 618 061 (-485 939) 2,24 (-0,12) 2018-12-31
Generali OFE portfel 6 160 803 (-311 197) 1,44 (-0,07) 6 160 803 (-311 197) 1,44 (-0,07) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 27 438 141 (-801 859) 6,41 (-0,19) 27 438 141 (-801 859) 6,41 (-0,19) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 5 591 806 (-506 194) 1,30 (-0,13) 5 591 806 (-506 194) 1,30 (-0,13) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 10 827 176 (-192 824) 2,53 (-0,05) 10 827 176 (-192 824) 2,53 (-0,05) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 28 240 000 (-2 395 000) 6,60 (-0,56) 28 240 000 (-2 395 000) 6,60 (-0,56) 2018-07-20
NN OFE ZWZ 30 000 000 (-5 592 000) 7,01 (-1,31) 30 000 000 (-5 592 000) 7,01 (-1,31) 2018-07-17
TFI PZU SA portfele 46 914 (9 914) 0,01 46 914 (9 914) 0,01 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 245 035 (-35 990) 0,06 (-0,01) 245 035 (-35 990) 0,06 (-0,01) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 63 776 (-13 643) 0,01 (-0,01) 63 776 (-13 643) 0,01 (-0,01) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 975 738 (255 168) 0,23 (0,06) 975 738 (255 168) 0,23 (0,06) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 119 582 (10 367) 0,03 119 582 (10 367) 0,03 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 429 847 (-58 245) 0,10 (-0,01) 429 847 (-58 245) 0,10 (-0,01) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 8 205 (-73 845) 0,00 (-0,02) 8 205 (-73 845) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 17 227 (-213 043) 0,00 (-0,05) 17 227 (-213 043) 0,00 (-0,05) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 3 459 229 (1 037 648) 0,81 (0,24) 3 459 229 (1 037 648) 0,81 (0,24) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 209 113 (-32 000) 0,05 (-0,01) 209 113 (-32 000) 0,05 (-0,01) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 43 384 (-446 360) 0,01 (-0,11) 43 384 (-446 360) 0,01 (-0,11) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 817 825 (-162 000) 0,19 (-0,04) 817 825 (-162 000) 0,19 (-0,04) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 24 583 (4 379) 0,01 24 583 (4 379) 0,01 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 166 033 (41 317) 0,04 (0,01) 166 033 (41 317) 0,04 (0,01) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 41 468 (35 808) 0,01 (0,01) 41 468 (35 808) 0,01 (0,01) 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 8 500 000 1,99 8 500 000 1,99 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 37 000 0,01 37 000 0,01 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 281 025 0,07 281 025 0,07 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 77 419 0,02 77 419 0,02 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 720 570 0,17 720 570 0,17 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 109 215 0,03 109 215 0,03 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 488 092 0,11 488 092 0,11 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 5 904 000 1,38 5 904 000 1,38 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 82 050 0,02 82 050 0,02 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 230 270 0,05 230 270 0,05 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 2 421 581 0,57 2 421 581 0,57 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 241 113 0,06 241 113 0,06 2017-12-31
MetLife OFE portfel 10 104 000 2,36 10 104 000 2,36 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 4 145 0,00 4 145 0,00 2017-12-31
Generali OFE portfel 6 472 000 1,51 6 472 000 1,51 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 489 744 0,12 489 744 0,12 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 979 825 0,23 979 825 0,23 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 20 204 0,01 20 204 0,01 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 124 716 0,03 124 716 0,03 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 6 098 000 1,43 6 098 000 1,43 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 5 660 0,00 5 660 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 11 020 000 2,58 11 020 000 2,58 2017-12-31
NN OFE portfel 35 592 000 (1 888) 8,32 35 592 000 (1 888) 8,32 2016-12-31
NN OFE 35 590 112 (-4 195 452) 8,32 (-0,98) 35 590 112 (-4 195 452) 8,32 (-0,98) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 30 635 000 (-765 000) 7,16 (-0,18) 30 635 000 (-765 000) 7,16 (-0,18) 2016-12-31
NN OFE ZWZ 39 785 564 (785 564) 9,30 (0,18) 39 785 564 (785 564) 9,30 (0,18) 2016-06-03
Aviva OFE Aviva Santander WZA 31 400 000 (1 400 000) 7,34 (0,33) 31 400 000 (1 400 000) 7,34 (0,33) 2016-01-29
NN OFE WZA 39 000 000 (-1 000 000) 9,12 (-0,23) 39 000 000 (-1 000 000) 9,12 (-0,23) 2015-04-28
NN OFE 40 000 000 (18 535 602) 9,35 (4,34) 40 000 000 (18 535 602) 9,35 (4,34) 2014-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 30 000 000 (8 255 964) 7,01 (1,93) 30 000 000 (8 255 964) 7,01 (1,93) 2014-05-15
Zieliński Janusz 407 0,00 407 0,00 2012-03-31
NN OFE 21 464 398 (229 816) 5,01 (0,05) 21 464 398 (229 816) 5,01 (0,05) 2012-03-30
NN OFE 21 234 582 (-262 140) 4,96 (-0,06) 21 234 582 (-262 140) 4,96 (-0,06) 2010-11-18
NN OFE 21 496 722 (-622 091) 5,02 (-0,15) 21 496 722 (-622 091) 5,02 (-0,15) 2010-11-17
Gabor Artur 3 200 0,00 3 200 0,00 2010-08-20
Aviva OFE Aviva Santander 21 744 036 (703 121) 5,08 (0,17) 21 744 036 (703 121) 5,08 (0,17) 2010-02-05
Skarb Państwa 117 710 196 27,00 (-0,52) 117 710 196 27,00 (-0,52) 2009-07-16
Skarb Państwa 117 710 196 (8 249) 27,52 (0,01) 117 710 196 (8 249) 27,52 (0,01) 2009-07-16
NN OFE 22 118 813 5,17 22 118 813 5,17 2009-02-20
Eggink Raimondo 0 (-2 950) 0,00 0 (-2 950) 0,00 2008-06-30
Borowiec Grzegorz 100 0,00 100 0,00 2008-02-11
Zieliński Janusz 407 0,00 407 0,00 2007-08-13
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz, na WZA 21 183 234 (-9 385 220) 4,95 (-2,19) 21 183 234 (-9 385 220) 4,95 (-2,19) 2007-01-22
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz, na WZA 30 568 454 (-12 111 824) 7,14 (-2,83) 30 568 454 (-12 111 824) 7,14 (-2,83) 2006-07-21
Eggink Raimondo 2 950 0,00 2 950 0,00 2006-07-21
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz, na WZA 42 680 278 (-6 295 598) 9,97 (-1,48) 42 680 278 (-6 295 598) 9,97 (-1,48) 2006-05-19
FMR Corp. z Fidelity International Ltd. 21 023 196 (-413 748) 4,91 (-0,10) 21 023 196 (-413 748) 4,91 (-0,10) 2006-01-19
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz, na WZA 48 975 876 (494 968) 11,45 (0,12) 48 975 876 (494 968) 11,45 (0,12) 2005-10-14
FMR Corp. z Fidelity International Limited 21 436 944 5,01 21 436 944 5,01 2005-05-24
Aviva OFE Aviva Santander 21 040 915 (-2 821 258) 4,91 (-0,66) 21 040 915 (-2 821 258) 4,91 (-0,66) 2005-03-02
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 48 480 908 (2 417 802) 11,33 (0,57) 48 480 908 (2 417 802) 11,33 (0,57) 2004-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 23 862 173 (2 328 634) 5,57 (0,45) 23 862 173 (2 328 634) 5,57 (0,45) 2004-06-24
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 46 063 106 (1 001 792) 10,76 (0,23) 46 063 106 (-2 101 420 541) 10,76 (-1042,24) 2004-02-16
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 45 061 314 (3 087 010) 10,53 (0,72) 2 147 483 647 (2 105 509 343) 1053,00 (1043,19) 2003-12-19
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 41 974 304 9,81 (-0,17) 41 974 304 9,81 (-0,17) 2003-11-04
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 41 974 304 (-406 370) 9,98 (-0,10) 41 974 304 (-406 370) 9,98 (-0,10) 2003-11-04
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 42 380 674 (600 000) 10,08 (0,14) 42 380 674 (600 000) 10,08 (0,14) 2003-10-02
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 41 780 674 (-2 999 280) 9,94 (-0,71) 41 780 674 (-2 999 280) 9,94 (-0,71) 2003-09-17
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 44 779 954 (-8 556 114) 10,65 (-2,04) 44 779 954 (-8 556 114) 10,65 (-2,04) 2003-08-05
Aviva OFE Aviva Santander 21 533 539 5,12 (0,09) 21 533 539 5,12 (0,09) 2003-07-01
Aviva OFE Aviva Santander 21 533 539 (3 533 539) 5,03 (0,75) 21 533 539 (3 533 539) 5,03 (0,75) 2003-07-01
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 53 336 068 (-8 443 504) 12,69 (-2,01) 53 336 068 (-8 443 504) 12,69 (-2,01) 2003-03-12
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 61 779 572 (-8 854 478) 14,70 (-2,11) 61 779 572 (-8 854 478) 14,70 (-2,11) 2002-11-21
Aviva OFE Aviva Santander 18 000 000 (5 478 000) 4,28 (1,30) 18 000 000 (5 478 000) 4,28 (1,30) 2002-08-30
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 70 634 050 (-8 524 036) 16,81 (-2,02) 70 634 050 (-8 524 036) 16,81 (-2,02) 2002-07-29
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 79 158 086 (-9 370 976) 18,83 (-2,24) 79 158 086 (-9 370 976) 18,83 (-2,24) 2002-06-17
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 88 529 062 (-8 548 914) 21,07 (-2,03) 88 529 062 (-8 548 914) 21,07 (-2,03) 2002-04-23
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 20 932 800 (-297 600) 4,98 (-0,07) 20 932 800 (-297 600) 4,98 (-0,07) 2002-03-18
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 97 077 976 (-9 204 282) 23,10 (-2,19) 97 077 976 (-9 204 282) 23,10 (-2,19) 2002-02-26
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 117 701 947 27,51 (-0,50) 117 701 947 27,51 (-0,50) 2002-02-21
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 117 701 947 (-8 249) 28,01 (0,49) 117 701 947 (-8 249) 28,01 (0,49) 2002-02-21
Aviva OFE Aviva Santander 12 522 000 2,98 12 522 000 2,98 2002-02-21
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 117 710 196 (-1 780 801) 27,52 (-0,92) 117 710 196 (-1 780 801) 27,52 (-0,92) 2002-02-16
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 106 282 258 (-12 593 702) 25,29 (-3,00) 106 282 258 (-12 593 702) 25,29 (-3,00) 2002-02-05
Franklin Resources, Inc. 20 750 200 (-349 800) 4,94 (-0,08) 20 750 200 (-349 800) 4,94 (-0,08) 2001-07-17
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 119 490 997 28,44 119 490 997 28,44 2001-07-12
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 21 230 400 5,05 21 230 400 5,05 2001-07-12
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 118 875 960 (-1 166 094) 28,29 (-0,28) 118 875 960 (-1 166 094) 28,29 (-0,28) 2001-06-30
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 120 042 054 (5 314 412) 28,57 (1,27) 120 042 054 (5 314 412) 28,57 (1,27) 2001-05-14
Franklin Resources, Inc. 21 100 000 5,02 21 100 000 5,02 2001-01-17
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 114 727 642 (28 628 864) 27,30 (6,81) 114 727 642 (28 628 864) 27,30 (6,81) 2000-07-05
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 119 490 997 (-109 249 999) 28,44 (-26,00) 119 490 997 (-109 249 999) 28,44 (-26,00) 2000-07-05
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 86 098 778 (10 545 638) 20,49 (2,51) 86 098 778 (10 545 638) 20,49 (2,51) 2000-01-28
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 75 553 140 17,98 75 553 140 17,98 1999-11-30
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 228 740 996 (-126 053 141) 54,44 (-30,00) 228 740 996 (-126 053 141) 54,44 (-30,00) 1999-11-20
Skarb Państwa z Nafta Polska SA 354 794 137 84,44 354 794 137 84,44 1999-05-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2022-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2021-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2021-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2020-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2019-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2018-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2016-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2015-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2014-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2014-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2013-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,62 zł
2008-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,62 zł
2007-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2006-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2005-12-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,07 zł
2005-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,13 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2004-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2003-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2003-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2002-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2002-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2002-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2001-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.