89,8400 zł
0,38% 0,3400 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Komunikaty spółki - PKNORLEN

Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2019 roku wg segmentów działalności
Wyniki finansowe
Oddalenie apelacji akcjonariusza od wyroku dotyczącego powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Złożenie do Komisji Europejskiej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A.
Zawarcie umowy na budowę instalacji granulacji przez ANWIL S.A.
Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję.
Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 rok
Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku
Rezygnacja Pana Radosława Kwaśnickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku
Wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” do Zakładu Produkcyjnego w Płocku
Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku
Kandydatura na członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” do rafinerii w Litvinovie
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.