95,6400 zł
-1,65% -1,6000 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Komunikaty spółki - PKNORLEN

Pan Roman Kusz został powołany do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2020 roku
Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2019 roku wg segmentów działalności
Wyniki finansowe
Zawarcie przez ANWIL S.A. umowy na budowę infrastruktury pomocniczej w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów
Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.
Porozumienie pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Skarbem Państwa oraz Grupą LOTOS S.A. dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A. od Skarbu Państwa
Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2019 roku wg segmentów działalności
Wyniki finansowe
Oddalenie apelacji akcjonariusza od wyroku dotyczącego powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Złożenie do Komisji Europejskiej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A.
Zawarcie umowy na budowę instalacji granulacji przez ANWIL S.A.
Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję.
Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 rok
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.