23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Komunikaty spółki - PCM

Wybrane wyniki finansowe Prime Car Management S.A. i Grupy Kapitałowej za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku
Wcześniejszy wykup przez Emitenta obligacji serii 1/2017.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zniesienie dematerializacji akcji spółki Prime Car Management S.A.
Uzupełnienie raportów 49/2019 i 50/2019 – Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Prime Car Management S.A.
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Prime Car Management S.A.
Powołanie Prezesa Zarządu Prime Car Management S.A.
Odwołanie Członka Zarządu Prime Car Management S.A.
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Prime Car Management S.A.
Rezygnacja Prezesa Zarządu Prime Car Management S.A.
Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską – uzupełnienie
Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
Informacja ws. nabytych przez Emitenta obligacji serii 1/2017 - Uchwała Zarządu o umorzeniu obligacji
Informacja ws. zawarcia transakcji nabycia przez Emitenta obligacji serii 1/2017 w celu umorzenia
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.