REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Informacja ws. nabytych przez Emitenta obligacji serii 1/2017 - Uchwała Zarządu o umorzeniu obligacji

2019-07-25 16:15
publikacja
2019-07-25 16:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-25
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Informacja ws. nabytych przez Emitenta obligacji serii 1/2017 - Uchwała Zarządu o umorzeniu obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) w nawiązaniu do raportu 41/2019 z dnia 24.07.2019 r. dotyczącego zawarcia transakcji nabycia obligacji własnych informuje, iż w dniu 25.07.2019 r. podjął uchwałę o umorzeniu 144 sztuk własnych obligacji serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055), o wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 14.400.000zł, które zostały nabyte przez Emitenta 25.07.2019 r.

W związku z powyższym Zarząd niezwłocznie zwróci się do KDPW o wycofanie z depozytu przedmiotowych obligacji zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami przyjętymi przez KDPW. Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW ilość pozostałych obligacji oznaczonych ww. kodem wynosić będzie 2.356 sztuk.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-25 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-07-25 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki