REKLAMA
TYLKO U NAS

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Wybrane wyniki finansowe Prime Car Management S.A. i Grupy Kapitałowej za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku

2019-11-07 10:32
publikacja
2019-11-07 10:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_PCM_2019Q3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-07
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Wybrane wyniki finansowe Prime Car Management S.A. i Grupy Kapitałowej za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR przekazuje do publicznej wiadomości wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane dotyczące wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku.
Przedstawione wyniki zostały ustalone w procesie przygotowywania i weryfikacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prime Car Management S.A. za III kwartał roku obrotowego 2019, sporządzanego w związku z obowiązkami informacyjnymi Spółki wobec obligatariuszy obligacji Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.
Publikacja na stronie internetowej ww. raportu okresowego zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji nastąpi 7 listopada 2019 roku.
Załączniki
Plik Opis
Wybrane dane finansowe Grupa PCM 2019Q3.pdfWybrane dane finansowe Grupa PCM 2019Q3.pdf Wybrane dane finansowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Mirosław Grzelak Prezes Zarządu
2019-11-07 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki