REKLAMA

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zniesienie dematerializacji akcji spółki Prime Car Management S.A.

2019-10-15 13:41
publikacja
2019-10-15 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-15
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zniesienie dematerializacji akcji spółki Prime Car Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 31 października 2019 r.
Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z dniem 31 października 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-15 Mirosław Grzelak Prezes Zarządu
2019-10-15 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki