REKLAMA

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Uzupełnienie raportów 49/2019 i 50/2019 – Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Prime Car Management S.A.

2019-10-15 11:31
publikacja
2019-10-15 11:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-15
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Uzupełnienie raportów 49/2019 i 50/2019 – Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Prime Car Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 49/2019 i 50/2019 z dnia 10 października 2019 roku niniejszym przekazuje życiorysy zawodowe pana Mirosława Grzelaka – Prezesa Zarządu Spółki oraz pana Tomasza Kuleszy – Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Mirosław Grzelak zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Leasing, nadzorując obszar finansów i rachunkowości. Z Grupą Kapitałową PKO Banku Polskiego związany jest od 1998 roku, gdzie pracował m.in. w departamentach Ryzyka Rynkowego, Bankowości Detalicznej oraz Kontrolingu Detalicznego. Od 2007 roku związany z Departamentem Planowania i Kontrolingu, w którym przez 12 lat pełnił funkcję dyrektora. Ekspert w zakresie budżetowania, raportowania, analiz i kontrolingu zarządczego.
Jest absolwentem bankowości na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe Warszawskiego Instytutu Bankowości. Odbył wiele kursów i szkoleń z zakresu kontrolingu bankowego, oceny rentowności produktów bankowych, metod alokacji kosztów i kapitałów oraz zarządzania.
Pan Mirosław Grzelak jest Wiceprezesem Zarządu PKO Leasing S.A. Nie jest to działalność konkurencyjna.
Pan Mirosław Grzelak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Mirosław Grzelak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Kulesza w dniu 1 czerwca 2019 roku został powołany do składu Zarządu Prime Car Management S.A. jako Członek jej Zarządu. Z branżą CFM związany jest od 2002 roku. Swoje doświadczenie zdobywał budując jedną z pierwszych firm wynajmu długoterminowego na polskim rynku - Debis Car Fleet Management (późniejszy Daimler Fleet Management) oraz pracując w Masterlease. Od 2007 roku związany z grupami bankowymi, m.in. z Grupą Santander, a od marca 2010 roku w strukturach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. W PKO Leasing zarządza Departamentem Sprzedaży. Był odpowiedzialny za połączenie spółek Raiffeisen Leasing oraz PKO Leasing w obszarze biznesowym.
Ukończył Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego, studia na kierunku Marketing i Zarządzanie – specjalizacja zarządzanie organizacjami.
Pan Tomasz Kulesza nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Tomasz Kulesza nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 10 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-15 Mirosław Grzelak Prezes Zarządu
2019-10-15 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki