217,50 zł
0,00% 0,00 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Akcjonariat - INGBSK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 28 296 750 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 130 100 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 106 386 020
Liczba głosów na WZA: 130 100 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,77%
Kapitał akcyjny: 130 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 106 386 020
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,23%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ING Bank NV 97 575 000 (75,00%) 97 575 000 (75,00%) 2005-02-28 -
OFE Aviva BZ WBK 8 811 020 (6,77%) 8 811 020 (6,77%) 2017-06-30 ABG, WXF, NFT, ELT, FRO, PGO, HRP, KST, PKO, UNI, KGN, TAR, DCR, PHN, STF, ADV, SWG, PEP, INL, PWX, NWG, ABE, AMB, ERB, HDR, CAR, KRU, MLK, MIL, CNG, OVO, PKN, PKP, RMK, SKA, SON, TRK, ULM, ZUE, NVA, HRS, MSW, ELB, ESS, BDX, DOM, PCM, ASE, ROB, GTC, SNK, OPF, FMF, EMP, ABS, BRA, GTN, PFL, ORB, CCC, AML, ECH, LCC, ARH, MWT, NET, ALR, FTE, KTY, ACP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie BP w SA 1991-10-08 9 260 000
10,00 9 260 000
92 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1993-09-03
1991-10-18
1994-01-25
seria B - ING Bank NV (aport: oddział ING Bank NV w Warszawie) zawiadomienie 2001-06-29 3 750 000
993 750 000,00
10,00 265,00 13 010 000
130 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-09-17
2002-02-01
zmiana firmy z Bank Śląski SA na ING Bank Śląski SA 2001-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z ING Bankiem Hipotecznym SA bez podwyższania kapitału 2011-10-24 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-31
split 1:10 2011-10-24 0
0,00
1,00 0,00 130 100 000
130 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-11-09
2011-10-31
2011-11-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE Aviva BZ WBK portfel 10 797 000 (2 927 000) 8,30 (2,25) 10 797 000 (2 927 000) 8,30 (2,25) 2016-12-31
OFE Aviva BZ WBK WZA 7 870 000 (500 000) 6,05 (0,39) 7 870 000 (500 000) 6,05 (0,39) 2016-03-31
OFE Aviva BZ WBK 7 370 000 (821 036) 5,66 (0,63) 7 370 000 (821 036) 5,66 (0,63) 2014-09-30
OFE PZU Złota Jesień 6 263 405 (-368 023) 4,81 (-0,28) 6 263 405 (-368 023) 4,81 (-0,28) 2013-08-08
OFE Aviva BZ WBK 6 548 964 (5 903 952) 5,03 (0,08) 6 548 964 (5 903 952) 5,03 (0,08) 2013-07-01
OFE PZU Złota Jesień 6 631 428 5,09 6 631 428 5,09 2012-06-11
Popiołek Wojciech 0 (-6) 0,00 0 (-6) 0,00 2012-03-31
Popiołek Wojciech 6 0,00 6 0,00 2011-11-04
Popiołek Wojciech 6 0,00 6 0,00 2011-11-04
Ogółem 130 100 000 (117 090 000) 0 130 100 000 (117 090 000) 0 2011-10-31
Kośmider Mirosław 0 (-3) 0,00 0 (-3) 0,00 2010-09-30
Kośmider Mirosław 3 0,00 3 0,00 2010-08-11
OFE Aviva BZ WBK 645 012 (-20 488) 4,95 (-0,16) 645 012 (-20 488) 4,95 (-0,16) 2010-04-16
OFE Aviva BZ WBK 665 500 (-184 500) 5,11 (-1,42) 665 500 (-184 500) 5,11 (-1,42) 2010-04-15
Kośmider Mirosław 0 (-3) 0,00 0 (-3) 0,00 2010-03-31
Popiołek Wojciech 6 (-54) 0,00 6 (-54) 0,00 2009-08-12
Popiołek Wojciech 60 (51) 0,00 60 (51) 0,00 2009-08-12
OFE Aviva BZ WBK 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 2009-05-13
OFE Aviva BZ WBK 700 000 (-100 000) 5,38 (-0,76) 700 000 (-100 000) 5,38 (-0,76) 2008-05-14
OFE Aviva BZ WBK 800 000 (-50 000) 6,14 (-0,39) 800 000 (-50 000) 6,14 (-0,39) 2008-02-20
Popiołek Wojciech 9 0,00 9 0,00 2006-08-10
OFE Aviva BZ WBK 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 2006-08-10
Kośmider Mirosław 3 0,00 3 0,00 2006-08-10
ING Bank NV 9 757 500 (-87 817 500) 75,00 9 757 500 (-87 817 500) 75,00 2005-02-28
ING Bank NV 97 575 000 (86 156 359) 75,00 (-12,77) 97 575 000 (86 156 359) 75,00 (-12,77) 2005-02-28
OFE Aviva BZ WBK 700 000 (49 432) 5,38 (0,38) 700 000 (49 432) 5,38 (0,38) 2004-05-25
OFE Aviva BZ WBK 650 568 5,00 650 568 5,00 2003-05-14
Ogółem 13 010 000 (3 750 000) 0 13 010 000 (3 750 000) 0 2001-09-17
ING Bank NV 11 418 641 (3 750 000) 87,77 (4,96) 11 418 641 (3 750 000) 87,77 (4,96) 2001-09-17
ING Bank NV 7 668 641 (689 429) 82,81 (7,44) 7 668 641 (689 429) 82,81 (7,44) 2001-08-07
Franklin Resources, Inc. 0 (-473 515) 0,00 (-5,11) 0 (-473 515) 0,00 (-5,11) 2001-08-01
ING Bank NV 6 979 212 (34 817) 75,37 (0,38) 6 979 212 (34 817) 75,37 (0,38) 2001-06-22
ING Bank NV 6 944 395 (24 435) 74,99 (0,26) 6 944 395 (24 435) 74,99 (0,26) 2001-06-20
ING Bank NV wezwanie 6 919 960 (912 782) 74,73 (9,86) 6 919 960 (912 782) 74,73 (9,86) 2001-04-30
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 502 779 (38 879) 5,43 (0,42) 502 779 (38 879) 5,43 (0,42) 2001-04-18
Skarb Państwa 0 (-463 000) 0,00 (-5,00) 0 (-463 000) 0,00 (-5,00) 2001-04-13
ING Bank NV wezwanie 6 007 178 (453 000) 64,87 (4,89) 6 007 178 (453 000) 64,87 (4,89) 2001-04-13
ING Bank NV 5 554 178 (463 066) 59,98 (5,00) 5 554 178 (463 066) 59,98 (5,00) 2001-04-05
Franklin Resources, Inc. 473 515 (18 980) 5,11 (0,20) 473 515 (18 980) 5,11 (0,20) 2000-04-25
Franklin Resources, Inc. 454 535 (-11 720) 4,91 (-0,13) 454 535 (-11 720) 4,91 (-0,13) 2000-03-23
Franklin Resources, Inc. 466 255 5,04 466 255 5,04 2000-02-11
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 463 900 5,01 463 900 5,01 1999-08-10
Templeton Global Investors, Inc. przez Franklin Resources, Inc. 447 685 (-74 056) 4,83 (-0,80) 447 685 (-74 056) 4,83 (-0,80) 1999-01-08
ING Bank NV 5 091 112 (82 928) 54,98 (0,90) 5 091 112 (82 928) 54,98 (0,90) 1998-12-31
Templeton Global Investors, Inc. 521 741 5,63 521 741 5,63 1997-01-01
Skarb Państwa 463 000 5,00 463 000 5,00 1996-07-25
ING Bank NV 5 008 184 54,08 5 008 184 54,08 1996-07-19
Ogółem 9 260 000 0 9 260 000 0 1991-10-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2016-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2015-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2015-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2014-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,40 zł
2014-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,40 zł
2011-11-18 Split 1:10
2011-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2008-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,70 zł
2008-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,70 zł
2007-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 27,90 zł
2007-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 27,90 zł
2006-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 27,50 zł
2006-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 27,50 zł
2005-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,50 zł
2005-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,50 zł
2004-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2004-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2004-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2003-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2003-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2002-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2002-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2002-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2001-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2001-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2000-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,70 zł
1998-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,20 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,20 zł
1997-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,45 zł
1997-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,45 zł
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,60 zł
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,60 zł
1996-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,20 zł
1995-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
1995-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl