193,80 zł
1,15% 2,20 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Akcjonariat - INGBSK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 25 213 380 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 130 100 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 107 675 000
Liczba głosów na WZA: 130 100 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,76%
Kapitał akcyjny: 130 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 107 675 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,24%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ING Bank NV 97 575 000 (75,00%) 97 575 000 (75,00%) 2005-02-28 -
OFE Aviva Santander ZWZ 10 100 000 (7,76%) 10 100 000 (7,76%) 2018-04-05 ABG, NFT, ELT, FRO, PGO, UNI, KGN, ABE, AMB, CNG, TRK, ELB, BDX, SNK, ECH, PHN, ORB, KRU, AMC, KTY, ASE, ACP, ABS, ULM, SKA, DOM, PKO, CAR, NVA, MIL, ESS, FTE, INL, NWG, OVO, PCM, PKP, STF, ERB, MSW, OPF, PWX, HDR, RMK, SWG, SON, TAR, FMF, GTC, KGH, PKN, MWT, ARH, PFL, LVC, AML, LCC, DCR, HRP, KST, HRS, ALR, WPL, PEP, CCC

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie BP w SA 1991-10-08 9 260 000
10,00 9 260 000
92 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1993-09-03
1991-10-18
1994-01-25
seria B - ING Bank NV (aport: oddział ING Bank NV w Warszawie) zawiadomienie 2001-06-29 3 750 000
993 750 000,00
10,00 265,00 13 010 000
130 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-09-17
2002-02-01
zmiana firmy z Bank Śląski SA na ING Bank Śląski SA 2001-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z ING Bankiem Hipotecznym SA bez podwyższania kapitału 2011-10-24 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-31
split 1:10 2011-10-24 0
0,00
1,00 0,00 130 100 000
130 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-11-09
2011-10-31
2011-11-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Union Investment TFI SA portfele 154 257 (-9 439) 0,12 (-0,01) 154 257 (-9 439) 0,12 (-0,01) 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 25 629 (-1 729) 0,02 25 629 (-1 729) 0,02 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 43 497 (-80 365) 0,03 (-0,07) 43 497 (-80 365) 0,03 (-0,07) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 120 175 (-175 219) 0,09 (-0,14) 120 175 (-175 219) 0,09 (-0,14) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 2 107 (-67 963) 0,00 (-0,05) 2 107 (-67 963) 0,00 (-0,05) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 14 834 (2 109) 0,01 14 834 (2 109) 0,01 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 185 211 (-12 810) 0,14 (-0,01) 185 211 (-12 810) 0,14 (-0,01) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 29 714 0,02 29 714 0,02 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 74 174 (-41 153) 0,06 (-0,03) 74 174 (-41 153) 0,06 (-0,03) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 433 583 (-33 666) 0,33 (-0,03) 433 583 (-33 666) 0,33 (-0,03) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 36 127 (-27 542) 0,03 (-0,02) 36 127 (-27 542) 0,03 (-0,02) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 9 077 (-966) 0,01 9 077 (-966) 0,01 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 59 387 (-4 000) 0,05 59 387 (-4 000) 0,05 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 305 504 (-37 400) 0,23 (-0,03) 305 504 (-37 400) 0,23 (-0,03) 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 65 314 (10 182) 0,05 (0,01) 65 314 (10 182) 0,05 (0,01) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 218 243 (-94 781) 0,17 (-0,07) 218 243 (-94 781) 0,17 (-0,07) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 7 973 (4 893) 0,01 (0,01) 7 973 (4 893) 0,01 (0,01) 2018-06-30
Gamma TFI SA 0 (-24 836) 0,00 (-0,02) 0 (-24 836) 0,00 (-0,02) 2018-06-04
Union Investment TFI SA portfele 163 696 0,13 163 696 0,13 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 27 358 0,02 27 358 0,02 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 48 330 0,04 48 330 0,04 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 123 862 0,10 123 862 0,10 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 295 394 0,23 295 394 0,23 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 70 070 0,05 70 070 0,05 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 556 000 0,43 556 000 0,43 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 12 725 0,01 12 725 0,01 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 207 000 1,70 2 207 000 1,70 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 198 021 0,15 198 021 0,15 2017-12-31
Pekao OFE portfel 416 000 0,32 416 000 0,32 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 29 714 0,02 29 714 0,02 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 4 037 000 (-2 226 405) 3,10 (-1,71) 4 037 000 (-2 226 405) 3,10 (-1,71) 2017-12-31
OFE Aegon portfel 2 208 000 1,70 2 208 000 1,70 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 115 327 0,09 115 327 0,09 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 467 249 0,36 467 249 0,36 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 611 000 1,24 1 611 000 1,24 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 63 669 0,05 63 669 0,05 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 341 000 1,03 1 341 000 1,03 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 10 043 0,01 10 043 0,01 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 63 387 0,05 63 387 0,05 2017-12-31
Generali OFE portfel 1 362 000 1,05 1 362 000 1,05 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 24 836 0,02 24 836 0,02 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 342 904 0,26 342 904 0,26 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 552 0,00 2 552 0,00 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 55 132 0,04 55 132 0,04 2017-12-31
AXA OFE portfel 1 329 000 1,02 1 329 000 1,02 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 313 024 0,24 313 024 0,24 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 480 000 1,14 1 480 000 1,14 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 3 080 0,00 3 080 0,00 2017-12-31
OFE Aviva Santander 8 811 020 (-1 985 980) 6,77 (-1,53) 8 811 020 (-1 985 980) 6,77 (-1,53) 2017-06-30
OFE Aviva Santander portfel 10 797 000 (2 927 000) 8,30 (2,25) 10 797 000 (2 927 000) 8,30 (2,25) 2016-12-31
OFE Aviva Santander WZA 7 870 000 (500 000) 6,05 (0,39) 7 870 000 (500 000) 6,05 (0,39) 2016-03-31
OFE Aviva Santander 7 370 000 (821 036) 5,66 (0,63) 7 370 000 (821 036) 5,66 (0,63) 2014-09-30
OFE PZU Złota Jesień 6 263 405 (-368 023) 4,81 (-0,28) 6 263 405 (-368 023) 4,81 (-0,28) 2013-08-08
OFE Aviva Santander 6 548 964 (5 903 952) 5,03 (0,08) 6 548 964 (5 903 952) 5,03 (0,08) 2013-07-01
OFE PZU Złota Jesień 6 631 428 5,09 6 631 428 5,09 2012-06-11
Popiołek Wojciech 0 (-6) 0,00 0 (-6) 0,00 2012-03-31
Popiołek Wojciech 6 0,00 6 0,00 2011-11-04
Popiołek Wojciech 6 (-54) 0,00 6 (-54) 0,00 2011-11-04
Ogółem 130 100 000 (117 090 000) 0 130 100 000 (117 090 000) 0 2011-10-31
Kośmider Mirosław 0 (-3) 0,00 0 (-3) 0,00 2010-09-30
Kośmider Mirosław 3 0,00 3 0,00 2010-08-11
OFE Aviva Santander 645 012 (-20 488) 4,95 (-0,16) 645 012 (-20 488) 4,95 (-0,16) 2010-04-16
OFE Aviva Santander 665 500 (-184 500) 5,11 (-1,42) 665 500 (-184 500) 5,11 (-1,42) 2010-04-15
Kośmider Mirosław 0 (-3) 0,00 0 (-3) 0,00 2010-03-31
Popiołek Wojciech 60 (54) 0,00 60 (54) 0,00 2009-08-12
Popiołek Wojciech 6 (-3) 0,00 6 (-3) 0,00 2009-08-12
OFE Aviva Santander 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 2009-05-13
OFE Aviva Santander 700 000 (-100 000) 5,38 (-0,76) 700 000 (-100 000) 5,38 (-0,76) 2008-05-14
OFE Aviva Santander 800 000 (-50 000) 6,14 (-0,39) 800 000 (-50 000) 6,14 (-0,39) 2008-02-20
Popiołek Wojciech 9 0,00 9 0,00 2006-08-10
OFE Aviva Santander 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 2006-08-10
Kośmider Mirosław 3 0,00 3 0,00 2006-08-10
ING Bank NV 9 757 500 (-87 817 500) 75,00 9 757 500 (-87 817 500) 75,00 2005-02-28
ING Bank NV 97 575 000 (86 156 359) 75,00 (-12,77) 97 575 000 (86 156 359) 75,00 (-12,77) 2005-02-28
OFE Aviva Santander 700 000 (49 432) 5,38 (0,38) 700 000 (49 432) 5,38 (0,38) 2004-05-25
OFE Aviva Santander 650 568 5,00 650 568 5,00 2003-05-14
Ogółem 13 010 000 (3 750 000) 0 13 010 000 (3 750 000) 0 2001-09-17
ING Bank NV 11 418 641 (3 750 000) 87,77 (4,96) 11 418 641 (3 750 000) 87,77 (4,96) 2001-09-17
ING Bank NV 7 668 641 (689 429) 82,81 (7,44) 7 668 641 (689 429) 82,81 (7,44) 2001-08-07
Franklin Resources, Inc. 0 (-473 515) 0,00 (-5,11) 0 (-473 515) 0,00 (-5,11) 2001-08-01
ING Bank NV 6 979 212 (34 817) 75,37 (0,38) 6 979 212 (34 817) 75,37 (0,38) 2001-06-22
ING Bank NV 6 944 395 (24 435) 74,99 (0,26) 6 944 395 (24 435) 74,99 (0,26) 2001-06-20
ING Bank NV wezwanie 6 919 960 (912 782) 74,73 (9,86) 6 919 960 (912 782) 74,73 (9,86) 2001-04-30
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 502 779 (38 879) 5,43 (0,42) 502 779 (38 879) 5,43 (0,42) 2001-04-18
Skarb Państwa 0 (-463 000) 0,00 (-5,00) 0 (-463 000) 0,00 (-5,00) 2001-04-13
ING Bank NV wezwanie 6 007 178 (453 000) 64,87 (4,89) 6 007 178 (453 000) 64,87 (4,89) 2001-04-13
ING Bank NV 5 554 178 (463 066) 59,98 (5,00) 5 554 178 (463 066) 59,98 (5,00) 2001-04-05
Franklin Resources, Inc. 473 515 (18 980) 5,11 (0,20) 473 515 (18 980) 5,11 (0,20) 2000-04-25
Franklin Resources, Inc. 454 535 (-11 720) 4,91 (-0,13) 454 535 (-11 720) 4,91 (-0,13) 2000-03-23
Franklin Resources, Inc. 466 255 5,04 466 255 5,04 2000-02-11
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 463 900 5,01 463 900 5,01 1999-08-10
Templeton Global Investors, Inc. przez Franklin Resources, Inc. 447 685 (-74 056) 4,83 (-0,80) 447 685 (-74 056) 4,83 (-0,80) 1999-01-08
ING Bank NV 5 091 112 (82 928) 54,98 (0,90) 5 091 112 (82 928) 54,98 (0,90) 1998-12-31
Templeton Global Investors, Inc. 521 741 5,63 521 741 5,63 1997-01-01
Skarb Państwa 463 000 5,00 463 000 5,00 1996-07-25
ING Bank NV 5 008 184 54,08 5 008 184 54,08 1996-07-19
Ogółem 9 260 000 0 9 260 000 0 1991-10-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2018-04-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2016-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2016-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2015-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2015-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2014-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,40 zł
2014-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,40 zł
2011-11-18 Split 1:10
2011-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2008-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,70 zł
2008-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,70 zł
2007-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 27,90 zł
2007-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 27,90 zł
2006-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 27,50 zł
2006-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 27,50 zł
2005-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,50 zł
2005-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,50 zł
2004-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2004-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2004-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2003-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2003-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2002-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2002-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2002-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2001-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2001-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2000-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,70 zł
1998-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,20 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,20 zł
1997-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,45 zł
1997-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,45 zł
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,60 zł
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,60 zł
1996-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,20 zł
1995-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
1995-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl