163,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Akcjonariat - INGBSK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 21 206 300 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 130 100 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 108 754 000
Liczba głosów na WZA: 130 100 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,59%
Kapitał akcyjny: 130 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 108 754 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,41%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ING Bank NV 97 575 000 (75,00%) 97 575 000 (75,00%) 2005-02-28 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel, ZWZ 11 179 000 (8,59%) 11 179 000 (8,59%) 2022-04-07 ABG, NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, AMB, AMC, FMF, DCR, FRO, KTY, BFT, OPL, DOM, PHN, KRU, MIL, DVL, PEP, WWL, APT, ENE, GTC, ERB, ARH, PTG, PKO, FTE, RVU, ABS, ABE, AML, WPL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie BP w SA 1991-10-08 9 260 000
10,00 9 260 000
92 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1993-09-03
1991-10-18
1994-01-25
seria B - ING Bank NV (aport: oddział ING Bank NV w Warszawie) zawiadomienie 2001-06-29 3 750 000
993 750 000,00
10,00 265,00 13 010 000
130 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-09-17
2002-02-01
zmiana firmy z Bank Śląski SA na ING Bank Śląski SA 2001-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z ING Bankiem Hipotecznym SA bez podwyższania kapitału 2011-10-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-31
split 1:10 2011-10-24
1,00 130 100 000
130 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-11-09
2011-10-31
2011-11-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva OFE Aviva Santander portfel, NWZ 11 055 000 (132 000) 8,50 (0,10) 11 055 000 (132 000) 8,50 (0,10) 2021-11-29
Aviva OFE Aviva Santander portfel, ZWZ 10 923 000 (193 000) 8,40 (0,15) 10 923 000 (193 000) 8,40 (0,15) 2020-04-02
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 10 730 000 (-2 305) 8,25 (0,01) 10 730 000 (-2 305) 8,25 (0,01) 2019-03-29
Uniqa OFE portfel 1 303 004 (-25 996) 1,00 (-0,02) 1 303 004 (-25 996) 1,00 (-0,02) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 992 051 (-214 949) 1,53 (-0,17) 1 992 051 (-214 949) 1,53 (-0,17) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 895 221 (284 221) 1,45 (0,21) 1 895 221 (284 221) 1,45 (0,21) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 1 396 589 (55 589) 1,07 (0,04) 1 396 589 (55 589) 1,07 (0,04) 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 335 676 (-26 324) 1,02 (-0,03) 1 335 676 (-26 324) 1,02 (-0,03) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 10 732 305 (632 305) 8,24 (0,48) 10 732 305 (632 305) 8,24 (0,48) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 451 192 (-28 808) 1,11 (-0,03) 1 451 192 (-28 808) 1,11 (-0,03) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 2 274 383 (66 383) 1,75 (0,05) 2 274 383 (66 383) 1,75 (0,05) 2018-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 43 497 (-80 365) 0,03 (-0,07) 43 497 (-80 365) 0,03 (-0,07) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 120 175 (-175 219) 0,09 (-0,14) 120 175 (-175 219) 0,09 (-0,14) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 2 107 (-67 963) 0,00 (-0,05) 2 107 (-67 963) 0,00 (-0,05) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 14 834 (2 109) 0,01 14 834 (2 109) 0,01 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 29 714 0,02 29 714 0,02 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 74 174 (-41 153) 0,06 (-0,03) 74 174 (-41 153) 0,06 (-0,03) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 433 583 (-33 666) 0,33 (-0,03) 433 583 (-33 666) 0,33 (-0,03) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 36 127 (-27 542) 0,03 (-0,02) 36 127 (-27 542) 0,03 (-0,02) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 9 077 (-966) 0,01 9 077 (-966) 0,01 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 59 387 (-4 000) 0,05 59 387 (-4 000) 0,05 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 154 257 (-9 439) 0,12 (-0,01) 154 257 (-9 439) 0,12 (-0,01) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 305 504 (-37 400) 0,23 (-0,03) 305 504 (-37 400) 0,23 (-0,03) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 25 629 (-1 729) 0,02 25 629 (-1 729) 0,02 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 7 973 (4 893) 0,01 (0,01) 7 973 (4 893) 0,01 (0,01) 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 10 100 000 (1 288 980) 7,76 (0,99) 10 100 000 (1 288 980) 7,76 (0,99) 2018-04-05
Uniqa OFE portfel 1 329 000 1,02 1 329 000 1,02 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 48 330 0,04 48 330 0,04 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 123 862 0,10 123 862 0,10 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 295 394 0,23 295 394 0,23 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 70 070 0,05 70 070 0,05 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 12 725 0,01 12 725 0,01 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 207 000 1,70 2 207 000 1,70 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 29 714 0,02 29 714 0,02 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 115 327 0,09 115 327 0,09 2017-12-31
NN OFE portfel 1 611 000 1,24 1 611 000 1,24 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 467 249 0,36 467 249 0,36 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 63 669 0,05 63 669 0,05 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 341 000 1,03 1 341 000 1,03 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 10 043 0,01 10 043 0,01 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 63 387 0,05 63 387 0,05 2017-12-31
Generali OFE portfel 1 362 000 1,05 1 362 000 1,05 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 163 696 0,13 163 696 0,13 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 342 904 0,26 342 904 0,26 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 552 0,00 2 552 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 27 358 0,02 27 358 0,02 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 480 000 1,14 1 480 000 1,14 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 3 080 0,00 3 080 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 2 208 000 1,70 2 208 000 1,70 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 8 811 020 (-1 985 980) 6,77 (-1,53) 8 811 020 (-1 985 980) 6,77 (-1,53) 2017-06-30
Aviva OFE Aviva Santander portfel 10 797 000 (2 927 000) 8,30 (2,25) 10 797 000 (2 927 000) 8,30 (2,25) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander WZA 7 870 000 (500 000) 6,05 (0,39) 7 870 000 (500 000) 6,05 (0,39) 2016-03-31
Aviva OFE Aviva Santander 7 370 000 (821 036) 5,66 (0,63) 7 370 000 (821 036) 5,66 (0,63) 2014-09-30
Aviva OFE Aviva Santander 6 548 964 (5 903 952) 5,03 (0,08) 6 548 964 (5 903 952) 5,03 (0,08) 2013-07-01
Popiołek Wojciech 0 (-6) 0,00 0 (-6) 0,00 2012-03-31
Popiołek Wojciech 6 0,00 6 0,00 2011-11-04
Popiołek Wojciech 6 0,00 6 0,00 2011-11-04
Kośmider Mirosław 0 (-3) 0,00 0 (-3) 0,00 2010-09-30
Kośmider Mirosław 3 0,00 3 0,00 2010-08-11
Aviva OFE Aviva Santander 645 012 (-20 488) 4,95 (-0,16) 645 012 (-20 488) 4,95 (-0,16) 2010-04-16
Aviva OFE Aviva Santander 665 500 (-184 500) 5,11 (-1,42) 665 500 (-184 500) 5,11 (-1,42) 2010-04-15
Kośmider Mirosław 0 (-3) 0,00 0 (-3) 0,00 2010-03-31
Popiołek Wojciech 6 (-54) 0,00 6 (-54) 0,00 2009-08-12
Popiołek Wojciech 60 (51) 0,00 60 (51) 0,00 2009-08-12
Aviva OFE Aviva Santander 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 2009-05-13
Aviva OFE Aviva Santander 700 000 (-100 000) 5,38 (-0,76) 700 000 (-100 000) 5,38 (-0,76) 2008-05-14
Aviva OFE Aviva Santander 800 000 (-50 000) 6,14 (-0,39) 800 000 (-50 000) 6,14 (-0,39) 2008-02-20
Popiołek Wojciech 9 0,00 9 0,00 2006-08-10
Kośmider Mirosław 3 0,00 3 0,00 2006-08-10
Aviva OFE Aviva Santander 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 850 000 (150 000) 6,53 (1,15) 2006-08-10
ING Bank NV 9 757 500 (-87 817 500) 75,00 9 757 500 (-87 817 500) 75,00 2005-02-28
ING Bank NV 97 575 000 (86 156 359) 75,00 (-12,77) 97 575 000 (86 156 359) 75,00 (-12,77) 2005-02-28
Aviva OFE Aviva Santander 700 000 (49 432) 5,38 (0,38) 700 000 (49 432) 5,38 (0,38) 2004-05-25
Aviva OFE Aviva Santander 650 568 5,00 650 568 5,00 2003-05-14
ING Bank NV 11 418 641 (3 750 000) 87,77 (4,96) 11 418 641 (3 750 000) 87,77 (4,96) 2001-09-17
ING Bank NV 7 668 641 (689 429) 82,81 (7,44) 7 668 641 (689 429) 82,81 (7,44) 2001-08-07
Franklin Resources, Inc. 0 (-473 515) 0,00 (-5,11) 0 (-473 515) 0,00 (-5,11) 2001-08-01
ING Bank NV 6 979 212 (34 817) 75,37 (0,38) 6 979 212 (34 817) 75,37 (0,38) 2001-06-22
ING Bank NV 6 944 395 (24 435) 74,99 (0,26) 6 944 395 (24 435) 74,99 (0,26) 2001-06-20
ING Bank NV wezwanie 6 919 960 (912 782) 74,73 (9,86) 6 919 960 (912 782) 74,73 (9,86) 2001-04-30
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 502 779 (38 879) 5,43 (0,42) 502 779 (38 879) 5,43 (0,42) 2001-04-18
Skarb Państwa 0 (-463 000) 0,00 (-5,00) 0 (-463 000) 0,00 (-5,00) 2001-04-13
ING Bank NV wezwanie 6 007 178 (453 000) 64,87 (4,89) 6 007 178 (453 000) 64,87 (4,89) 2001-04-13
ING Bank NV 5 554 178 (463 066) 59,98 (5,00) 5 554 178 (463 066) 59,98 (5,00) 2001-04-05
Franklin Resources, Inc. 473 515 (18 980) 5,11 (0,20) 473 515 (18 980) 5,11 (0,20) 2000-04-25
Franklin Resources, Inc. 454 535 (-11 720) 4,91 (-0,13) 454 535 (-11 720) 4,91 (-0,13) 2000-03-23
Franklin Resources, Inc. 466 255 5,04 466 255 5,04 2000-02-11
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 463 900 5,01 463 900 5,01 1999-08-10
Templeton Global Investors, Inc. przez Franklin Resources, Inc. 447 685 (-74 056) 4,83 (-0,80) 447 685 (-74 056) 4,83 (-0,80) 1999-01-08
ING Bank NV 5 091 112 (82 928) 54,98 (0,90) 5 091 112 (82 928) 54,98 (0,90) 1998-12-31
Templeton Global Investors, Inc. 521 741 5,63 521 741 5,63 1997-01-01
Skarb Państwa 463 000 5,00 463 000 5,00 1996-07-25
ING Bank NV 5 008 184 54,08 5 008 184 54,08 1996-07-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,30 zł
2022-04-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,30 zł
2021-12-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,10 zł
2021-12-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,10 zł
2020-05-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: zł
2020-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: zł
2019-05-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2019-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2018-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2018-04-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2016-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2016-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2015-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2015-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2014-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,40 zł
2014-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,40 zł
2011-11-18 Split 1:10
2011-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2008-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,70 zł
2008-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,70 zł
2007-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 27,90 zł
2007-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 27,90 zł
2006-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 27,50 zł
2006-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 27,50 zł
2005-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,50 zł
2005-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,50 zł
2004-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2004-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2004-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2003-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2003-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2002-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2002-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2002-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2001-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2001-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2000-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,70 zł
1998-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,20 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,20 zł
1997-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,45 zł
1997-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,45 zł
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,60 zł
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,60 zł
1996-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,20 zł
1995-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
1995-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.