14,9200 zł
6,57% 0,9200 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Wyniki finansowe - BOS			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 433 133 396 969 414 087 408 944
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 38 775 43 189 42 400 43 363
Wynik na działalności bankowej (tys.) 271 924 246 358 262 874 261 566
Zysk (strata) brutto (tys.) 43 725 87 154 11 682 37 884
Zysk (strata) netto (tys.)* 12 341 56 987 -1 236 22 904
Amortyzacja (tys.) 16 644 17 759 18 459 18 347
Aktywa (tys.) 22 006 181 22 259 721 22 275 352 21 998 078
Kapitał własny (tys.)* 1 964 138 2 056 487 2 073 575 2 120 179
Liczba akcji (tys. szt.) 92 947,671 92 947,671 92 947,671 92 947,671
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,132 22,125 22,309 22,810
Zysk na akcję (zł) 0,133 0,613 -0,013 0,246
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.