8,6400 zł
-1,82% -0,1600 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Akcjonariat - BOS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 803 067 877,44 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 92 947 671 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 099 960
Liczba głosów na WZA: 92 947 671 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,19%
Kapitał akcyjny: 929 476 710,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 099 960
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,81%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NFOŚiGW 53 951 960 (58,04%) 53 951 960 (58,06%) 2018-07-06 -
PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN ZWZ 8 000 000 (8,60%) 8 000 000 (8,61%) 2019-06-18 FER, RFK
Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy Państwowe NWZ 5 148 000 (5,53%) 5 148 000 (5,54%) 2018-10-04 -
BOŚ SA 37 775 (0,04%) 37 775 (0,00%) 2015-07-07 WOD

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A do D 33 000
59 400 000,00
1 000,00 1 800,00 33 000
33 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1994-06-30
1997-02-03
seria E - aport rzeczowy 1994-05-25 7 000
12 600 000,00
1 000,00 1 800,00 40 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1994-06-30
1997-02-03
seria E - za obligacje zamienne 1994-05-25 591
851 040,00
1 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - WFOŚ 1994-12-05 15 000
27 000 000,00
1 000,00 1 800,00 55 000
55 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1994-12-30
1997-02-03
seria F - za obligacje zamienne 1994-12-05 591
851 040,00
1 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:100 1995-04-10
10,00 5 500 000
55 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-05-09
seria I - pracownicy 1995-05-17 52 426
943 668,00
10,00 18,00 7 500 000
75 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1997-02-03
seria I - pracownicy 1995-05-17 17 574
175 740,00
10,00 10,00 7 447 574
74 475 740,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1997-02-03
seria H - pracownicy 1995-05-17 105 990
1 907 820,00
10,00 18,00 7 430 000
74 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1997-02-03
seria H - za dywidendę 1995-05-17 564 010
5 640 100,00
10,00 10,00 7 324 010
73 240 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1997-02-03
seria G - za obligacje zamienne 1995-05-17 23 064
332 121,60
10,00 14,40 6 760 000
67 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1997-02-03
seria G - gminy 1995-05-17 1 236 936
22 264 848,00
10,00 18,00 6 736 936
67 369 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1998-07-23
seria L - subskrypcja publiczna 1996-04-26 1 200 000
34 800 000,00
10,00 29,00 10 700 000
107 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1996-11-29
1997-02-03
seria K - prawo poboru 1996-04-26 945 000
19 845 000,00
10,00 21,00 9 500 000
95 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1996-06-21
1997-02-03
seria J - za dywidendę 1996-04-26 81 421
1 709 841,00
10,00 21,00 8 555 000
85 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1996-06-21
1997-02-03
seria J - za dywidendę 1996-04-26 973 579
11 682 948,00
10,00 12,00 8 473 579
84 735 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1996-06-21
1997-02-03
seria M - subskrypcja publiczna 1997-10-17 2 500 000
97 950 000,00
10,00 39,18 13 200 000
132 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1998-05-07
1998-06-10
seria N - wybrani inwestorzy emisja nie doszła do skutku 2001-06-18 2 750 000
130 625 000,00
10,00 47,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - Skandinaviska Enskilda Banken AB emisja nie doszła do skutku 2001-06-18 1 690 000
105 625 000,00
10,00 62,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - PGL Lasy Państwowe, FOŚiGW, KGHM Ecoren SA zmieniona uchwałą z dnia 2007-05-17 2006-12-19 1 853 000
170 476 000,00
10,00 92,00 15 053 000
150 530 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-15
seria O - NFOŚiGW aport: akcje Centrozap SA, Stalexport Autostrady SA, LW Bogdanka SA, Wodkan SA, udziały Kemipol sp. z o.o. 2009-12-09 1 320 245
96 153 443,35
10,00 72,83 16 373 245
163 732 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-25
seria P - subskrypcja publiczna 2011-09-23 6 500 000
227 500 000,00
10,00 35,00 22 873 245
228 732 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-15
seria R - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-09-23 200 000
7 000 000,00
10,00 35,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2011-09-23 200 000
7 000 000,00
10,00 35,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2011-09-23 200 000
7 000 000,00
10,00 35,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U - subskrypcja prywatna 2016-04-27 40 000 000
400 000 000,00
10,00 10,00 62 873 245
628 732 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-12
seria V - subskrypcja prywatna 2018-02-13 30 074 426
300 744 260,00
10,00 10,00 30 074 426
929 476 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 1 100 000 (2 000) 1,18 (-0,57) 1 100 000 (2 000) 1,18 (-0,57) 2018-12-31
NN PTE SA portfel 120 000 (-1 141 173) 0,12 (-5,39) 120 000 (-1 141 173) 0,12 (-5,40) 2018-12-31
Generali OFE portfel 255 695 (695) 0,27 (-0,14) 255 695 (695) 0,27 (-0,14) 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 344 149 (34 149) 0,37 (-0,12) 344 149 (34 149) 0,37 (-0,12) 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 1 098 000 1,75 1 098 000 1,75 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 310 000 0,49 310 000 0,49 2017-12-31
NN OFE portfel 180 000 0,29 180 000 0,29 2017-12-31
Generali OFE portfel 255 000 0,41 255 000 0,41 2017-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 171 000 0,27 171 000 0,27 2017-12-31
Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy Państwowe 4 273 574 4,60 (-2,20) 4 273 574 4,60 (-2,20) 2016-07-13
Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy Państwowe 4 273 574 6,80 4 273 574 6,80 2016-07-13
NFOŚiGW 32 951 960 52,41 (16,96) 32 951 960 52,44 (16,97) 2016-07-13
NFOŚiGW 32 951 960 (20 000 000) 35,45 (-43,65) 32 951 960 (20 000 000) 35,47 (-43,63) 2016-07-13
PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN 6 000 000 9,54 (3,08) 6 000 000 9,55 (3,09) 2016-06-22
PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN 6 000 000 6,46 6 000 000 6,46 2016-06-22
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE, WZA 1 261 173 5,51 (3,50) 1 261 173 5,52 (3,51) 2016-04-27
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE, WZA 1 261 173 2,01 (0,65) 1 261 173 2,01 (0,65) 2016-04-27
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE, WZA 1 261 173 (79 975) 1,36 (-3,80) 1 261 173 (79 975) 1,36 (-3,81) 2016-04-27
BOŚ SA 37 775 (658) 0,16 37 775 (658) 0,00 2015-07-07
BOŚ SA 37 117 (486) 0,16 37 117 (486) 0,00 2015-07-02
BOŚ SA 36 631 (65) 0,16 (0,01) 36 631 (65) 0,00 2015-07-01
BOŚ SA 36 566 (951) 0,15 36 566 (951) 0,00 2015-06-30
BOŚ SA 35 615 (490) 0,15 35 615 (490) 0,00 2015-06-26
BOŚ SA 35 125 (461) 0,15 35 125 (461) 0,00 2015-06-25
BOŚ SA 34 664 (439) 0,15 (0,01) 34 664 (439) 0,00 2015-06-24
BOŚ SA 34 225 (1 206) 0,14 34 225 (1 206) 0,00 2015-06-23
BOŚ SA zakup akcji własnych 33 019 (-76) 0,14 33 019 (-76) 0,00 2014-07-02
BOŚ SA 33 095 (-23 723) 0,14 (-0,10) 33 095 (-23 723) 0,00 2014-07-02
BOŚ SA zakup akcji własnych 56 818 (2 377) 0,24 (0,01) 56 818 (2 377) 0,00 2014-06-12
BOŚ SA zakup akcji własnych 54 441 (2 452) 0,23 (0,01) 54 441 (2 452) 0,00 2014-06-11
BOŚ SA zakup akcji własnych 51 989 (2 256) 0,22 (0,01) 51 989 (2 256) 0,00 2014-06-10
BOŚ SA zakup akcji własnych 49 733 (3 561) 0,21 (0,01) 49 733 (3 561) 0,00 2014-06-09
BOŚ SA zakup akcji własnych 46 172 (10 020) 0,20 (0,05) 46 172 (10 020) 0,00 2014-06-06
BOŚ SA zakup akcji własnych 36 152 (1 038) 0,15 36 152 (1 038) 0,00 2014-05-30
BOŚ SA zakup akcji własnych 35 114 (315) 0,15 35 114 (315) 0,00 2014-05-29
BOŚ SA zakup akcji własnych 34 799 (1 276) 0,15 (0,01) 34 799 (1 276) 0,00 2014-05-27
BOŚ SA zakup akcji własnych 33 523 (318) 0,14 33 523 (318) 0,00 2014-05-26
BOŚ SA zakup akcji własnych 33 205 (-19 101) 0,14 (-0,08) 33 205 (-19 101) 0,00 2014-05-22
Klimczak Mariusz 8 780 (500) 0,03 8 780 (500) 0,03 2014-05-20
Klimczak Mariusz 8 280 (1 000) 0,03 8 280 (1 000) 0,03 2014-05-15
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE 1 181 198 5,16 1 181 198 5,17 2014-05-12
Klimczak Mariusz 7 280 (440) 0,03 (0,01) 7 280 (440) 0,03 (0,01) 2014-03-19
Klimczak Mariusz 6 840 (540) 0,02 6 840 (540) 0,02 2013-11-08
Grzebieluch Adam 2 003 (1 003) 0,00 2 003 (1 003) 0,00 2013-09-09
Klimczak Mariusz 6 300 (200) 0,02 6 300 (200) 0,02 2013-08-30
Klimczak Mariusz 6 100 (400) 0,02 6 100 (400) 0,02 2013-07-29
BOŚ SA zakup akcji własnych 52 306 (1 140) 0,22 52 306 (1 140) 0,00 2013-07-29
BOŚ SA zakup akcji własnych 51 166 (1 268) 0,22 (0,01) 51 166 (1 268) 0,00 2013-07-26
BOŚ SA zakup akcji własnych 49 898 (1 379) 0,21 49 898 (1 379) 0,00 2013-07-25
BOŚ SA zakup akcji własnych 48 519 (1 374) 0,21 (0,01) 48 519 (1 374) 0,00 2013-07-24
BOŚ SA zakup akcji własnych 47 145 (1 357) 0,20 47 145 (1 357) 0,00 2013-07-23
Klimczak Mariusz 5 700 (600) 0,02 5 700 (600) 0,02 2013-07-22
BOŚ SA zakup akcji własnych 45 788 (2 905) 0,20 (0,02) 45 788 (2 905) 0,00 2013-07-22
BOŚ SA zakup akcji własnych 42 883 (-1 492) 0,18 (-0,01) 42 883 (-1 492) 0,00 2013-07-19
BOŚ SA zakup akcji własnych 44 375 (3 212) 0,19 (0,02) 44 375 (3 212) 0,00 2013-07-19
BOŚ SA zakup akcji własnych 41 163 (1 833) 0,17 41 163 (1 833) 0,00 2013-07-17
BOŚ SA zakup akcji własnych 39 330 (1 122) 0,17 (0,01) 39 330 (1 122) 0,00 2013-07-16
BOŚ SA zakup akcji własnych 38 208 (1 332) 0,16 38 208 (1 332) 0,00 2013-07-15
Klimczak Mariusz 5 100 (900) 0,02 (0,01) 5 100 (900) 0,02 (0,01) 2013-07-12
BOŚ SA zakup akcji własnych 36 876 (2 573) 0,16 (0,01) 36 876 (2 573) 0,00 2013-07-12
Klimczak Mariusz 4 200 (-600) 0,01 (-0,01) 4 200 (-600) 0,01 (-0,01) 2013-07-10
Klimczak Mariusz 4 800 (700) 0,02 (0,01) 4 800 (700) 0,02 (0,01) 2013-07-10
BOŚ SA zakup akcji własnych 34 303 (-1 208) 0,15 34 303 (-1 208) 0,00 2013-06-28
BOŚ SA zakup akcji własnych 35 511 (-2 145) 0,15 (-0,01) 35 511 (-2 145) 0,00 2013-06-28
BOŚ SA 37 656 0,16 37 656 0,00 2013-06-28
Grzebieluch Adam 1 000 0,00 1 000 0,00 2013-06-19
Klimczak Mariusz 4 100 (600) 0,01 4 100 (600) 0,01 2013-06-13
Klimczak Mariusz 3 500 (900) 0,01 3 500 (900) 0,01 2013-05-29
Klimczak Mariusz 2 600 (700) 0,01 (0,01) 2 600 (700) 0,01 (0,01) 2013-05-28
Klimczak Mariusz 1 900 (200) 0,00 1 900 (200) 0,00 2013-05-13
Klimczak Mariusz 1 700 (700) 0,00 1 700 (700) 0,00 2013-05-09
Klimczak Mariusz 1 000 (750) 0,00 1 000 (750) 0,00 2013-04-22
Kozioł Józef 116 (16) 0,00 116 (16) 0,00 2012-07-12
Lasy Państwowe PP 978 300 4,27 (-1,70) 978 300 4,27 (-1,70) 2012-05-04
Topolski, Janusz Marek 110 0,00 110 0,00 2010-09-30
Topolski, Janusz Marek 110 0,00 110 0,00 2010-09-30
NFOŚiGW 12 951 960 79,10 (23,10) 12 951 960 79,10 (23,10) 2010-06-25
NFOŚiGW 12 951 960 56,00 12 951 960 56,00 2010-06-25
NFOŚiGW 12 951 960 (1 320 245) 56,00 (-15,04) 12 951 960 (1 320 245) 56,00 (-15,04) 2010-06-25
Klimczak Mariusz 250 0,00 250 0,00 2010-05-05
Klimczak Mariusz 250 0,00 250 0,00 2010-05-05
Klimczak Mariusz 250 0,00 250 0,00 2010-05-05
Wielgus, Jan Krzysztof 1 0,00 1 0,00 2008-12-31
Kozioł Józef 100 0,00 100 0,00 2008-12-31
Kozioł Józef 100 0,00 100 0,00 2008-12-31
Kozioł Józef 100 0,00 100 0,00 2008-12-31
Wielgus, Jan Krzysztof 1 0,00 1 0,00 2008-06-30
NFOŚiGW 11 631 715 71,04 (-6,23) 11 631 715 71,04 (-6,23) 2007-06-30
NFOŚiGW 11 631 715 (1 396 170) 77,27 (-0,27) 11 631 715 (1 396 170) 77,27 (-0,27) 2007-06-30
Lasy Państwowe PP 978 300 5,97 (1,70) 978 300 5,97 (1,70) 2007-06-30
Lasy Państwowe PP 978 300 4,27 (-2,22) 978 300 4,27 (-2,22) 2007-06-30
Lasy Państwowe PP 978 300 (220 000) 6,49 (0,75) 978 300 (220 000) 6,49 (0,75) 2007-06-30
NFOŚiGW 10 235 545 77,54 (9,55) 10 235 545 77,54 (9,55) 2006-12-27
NFOŚiGW 10 235 545 (-758 300) 67,99 (-15,29) 10 235 545 (-758 300) 67,99 (-15,29) 2006-12-27
Lasy Państwowe PP 758 300 5,74 (0,71) 758 300 5,74 (0,71) 2006-12-27
Lasy Państwowe PP 758 300 5,03 (5,03) 758 300 5,03 (5,03) 2006-12-27
NFOŚiGW 10 993 845 (-1 366 190) 83,28 (-10,35) 10 993 845 (-1 366 190) 83,28 (-10,35) 2006-10-02
Skandinaviska Enskilda Banken AB z podmiotami zależnymi 0 (-6 209 205) 0,00 (-46,99) 0 (-6 209 205) 0,00 (-46,99) 2006-07-24
NFOŚiGW 12 360 035 (-368 683) 93,63 (-2,79) 12 360 035 (-368 683) 93,63 (-2,79) 2006-07-24
NFOŚiGW 12 728 718 (6 513 570) 96,42 (49,34) 12 728 718 (6 513 570) 96,42 (49,34) 2006-07-24
Bank Pekao SA 639 612 4,84 639 612 4,84 2006-07-24
WFOŚiGW 739 356 5,60 (0,69) 739 356 5,60 (0,69) 2006-07-21
WFOŚiGW 739 356 4,91 739 356 4,91 2006-07-21
Skandinaviska Enskilda Banken AB z podmiotami zależnymi 6 209 205 46,99 (-0,05) 6 209 205 46,99 (-0,05) 2005-12-22
NFOŚiGW 6 215 148 (315 974) 47,08 (2,39) 6 215 148 (315 974) 47,08 (2,39) 2005-12-22
NFOŚiGW 5 899 174 (3 122) 44,69 (0,03) 5 899 174 (3 122) 44,69 (0,03) 2004-06-15
NFOŚiGW 5 896 052 (40 404) 44,66 (0,30) 5 896 052 (40 404) 44,66 (0,30) 2004-03-23
Skandinaviska Enskilda Banken AB z podmiotami zależnymi 6 209 205 (-782 820) 47,04 (-5,93) 6 209 205 (-782 820) 47,04 (-5,93) 2001-12-21
Skandinaviska Enskilda Banken AB z podmiotami zależnymi 6 992 025 (921 528) 52,97 (6,98) 6 992 025 (921 528) 52,97 (6,98) 2001-06-29
Skandinaviska Enskilda Banken AB z podmiotami zależnymi 6 070 497 (1 043 263) 45,99 (7,90) 6 070 497 (1 043 263) 45,99 (7,90) 2001-06-29
Lasy Państwowe PP 0 (-921 528) 0,00 (-6,98) 0 (-921 528) 0,00 (-6,98) 2001-06-28
Skandinaviska Enskilda Banken AB z podmiotami zależnymi 5 027 234 (683 051) 38,09 (5,18) 5 027 234 (683 051) 38,09 (5,18) 2001-03-28
Skandinaviska Enskilda Banken AB z podmiotami zależnymi 4 344 183 (106 953) 32,91 (0,81) 4 344 183 (106 953) 32,91 (0,81) 2001-03-16
Skandinaviska Enskilda Banken AB z podmiotami zależnymi 4 237 230 (692 173) 32,10 (5,24) 4 237 230 (692 173) 32,10 (5,24) 2000-11-03
Skandinaviska Enskilda Banken AB z podmiotami zależnymi 3 545 057 (1 593 007) 26,86 (12,07) 3 545 057 (1 593 007) 26,86 (12,07) 2000-10-31
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 952 050 14,79 1 952 050 14,79 2000-10-30
NFOŚiGW 5 855 648 (396 000) 44,36 (3,00) 5 855 648 (396 000) 44,36 (3,00) 1999-08-18
Ciech SA 265 591 (-396 001) 2,01 (-3,00) 265 591 (-396 001) 2,01 (-3,00) 1999-08-18
NFOŚiGW 5 459 648 (187 809) 41,36 (1,42) 5 459 648 (187 809) 41,36 (1,42) 1999-06-30
Pietrewicz, Jerzy Witold 180 0,00 180 0,00 1998-05-07
Pietrewicz, Jerzy Witold 180 0,00 180 0,00 1998-05-07
NFOŚiGW 5 271 839 (1 000 000) 39,94 (0,02) 5 271 839 (1 000 000) 39,94 (0,02) 1998-05-07
Lasy Państwowe PP 921 528 (174 525) 6,98 921 528 (174 525) 6,98 1998-05-07
Ciech SA 661 592 (102 090) 5,01 (-0,22) 661 592 (102 090) 5,01 (-0,22) 1998-05-07
NFOŚiGW 4 271 839 39,92 4 271 839 39,92 1996-09-05
Lasy Państwowe PP 747 003 6,98 747 003 6,98 1996-06-30
Ciech SA 559 502 5,23 559 502 5,23 1996-06-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2008-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2007-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2007-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2005-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2005-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2004-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2003-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2003-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2003-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2000-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2000-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
1999-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1999-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1998-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1998-07-23 Asymilacja akcji seria G
1998-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1998-06-10 Asymilacja akcji seria M
1997-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1997-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.