6,7800 zł
-0,29% -0,0200 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BOS3QSr2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 471 972 474 745 109 570 111 613
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 100 922 101 624 23 429 23 892
III. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 28 840 59 331 6 695 13 949
IV. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 582 2 167 135 509
V. Zysk brutto 89 137 82 015 20 693 19 282
VI. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 67 618 58 664 15 698 13 792
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 784 -230 793 30 826 -54 260
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 35 313 -23 067 8 198 -5 423
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -64 236 -436 989 -14 913 -102 736
X. Przepływy pieniężne netto, razem 103 861 -690 849 24 112 -162 419
XI. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,73 0,81 0,17 0,19
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,73 0,81 0,17 0,19
wiersz XIII - XVII
kolumna 1 stan na dzień 30-09-2019
kolumna 2 stan na dzień 31-12-2018
kolumna 3 stan na dzień 30-09-2019
kolumna 4 stan na dzień 31-12-2018
XIII. Aktywa razem 18 417 845 18 251 025 4 211 141 4 244 424
XIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 577 325 571 784 132 002 132 973
XV. Zobowiązania wobec klientów 14 840 325 14 799 109 3 393 160 3 441 653
XVI. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 2 196 871 2 137 566 502 303 497 108
XVII. Kapitał podstawowy 1 461 036 1 461 036 334 058 339 776
XVIII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XIX. Współczynnik kapitałowy 16,90 17,95
Dane dotyczące śródrocznego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
XX. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 472 853 473 875 109 774 111 408
XXI. Przychody z tytułu opłat i prowizji 56 538 56 215 13 125 13 216
XXII. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 7 366 33 305 1 710 7 830
XXIII. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 582 2 167 135 509
XXIV. Zysk brutto 86 833 71 813 20 159 16 883
XXV. Zysk netto 63 917 52 988 14 839 12 458
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 143 823 -233 201 33 389 -54 826
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 495 -18 238 3 133 -4 288
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -64 236 -438 439 -14 913 -103 077
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 93 082 -689 878 21 609 -162 191
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,69 0,73 0,16 0,17
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,69 0,73 0,16 0,17
wiersz XXXII - XXXVIII
kolumna 1 stan na dzień 30-09-2019
kolumna 2 stan na dzień 31-12-2018
kolumna 3 stan na dzień 30-09-2019
kolumna 4 stan na dzień 31-12-2018
XXXII. Aktywa razem 18 273 824 18 082 043 4 178 211 4 205 126
XXXIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 577 325 571 784 132 002 132 973
XXXIV. Zobowiązania wobec klientów 14 845 998 14 809 321 3 394 457 3 444 028
XXXV. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 2 131 610 2 076 006 487 381 482 792
XXXVI. Kapitał podstawowy 1 460 364 1 460 364 333 904 339 620
XXXVII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XXXVIII. Współczynnik kapitałowy 17,22 18,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BOS3QSr2019.pdfBOS3QSr2019.pdf Raport BOŚ za 3 kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Bogusław Białowąs Prezes Zarządu
2019-11-14 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.