8,0400 zł
2,29% 0,1800 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Komunikaty spółki - BOS

Odpowiedź na pytanie akcjonariusza udzielona w trybie art. 428 KSH
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów w dniu 18 czerwca 2019 r.
Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu
Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji
Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
Rezygnacja Członka Zarządu
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. oraz projekty uchwał na ZWZ
Wyniki finansowe
Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2019 r
Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za I półroczne 2019 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
Podwyższenie oceny ratingowej i utrzymanie perspektywy Ratingu BOŚ S.A.
Zawarcie znaczącej umowy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.