8,4000 zł
0,36% 0,0300 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Komunikaty spółki - BOS

Wyniki finansowe
Informacja o zdarzeniach mających wpływ na wyniki Banku Ochrony Środowiska S.A. w II półroczu 2022 roku
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A w dniu 30 czerwca 2022 r.
Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na 30 czerwca 2022 r.
Główne założenia „Strategii Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2021 – 2023 – aktualizacja projekcji finansowych”
Podjęcie decyzji o organizacji Programu emisji instrumentów dłużnych
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał na ZWZ
Wyniki finansowe
Rezygnacja członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Wpływ ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na wyniki pierwszego kwartału 2022 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.