14,4000 zł
2,86% 0,4000 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Komunikaty spółki - BOS

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 11 marca 2024 r. wraz z projektami uchwał
Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
Pismo BFG w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych - MREL
Przyjęcie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. strategii Banku na lata 2024 – 2026
Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu Banku
Pismo KNF dotyczące dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych
Wyniki finansowe
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
Zaliczenie obligacji podporządkowanych serii AB jako instrumentów w kapitale Tier II.
Fitch Ratings Ltd potwierdził oceny ratingowe oraz stabilną perspektywę BOŚ
Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu Banku
Rozliczenie obligacji podporządkowanych serii AB z siedmioletnim okresem zapadalności
Podjęcie decyzji o emisji obligacji podporządkowanych serii AB z siedmioletnim okresem zapadalności
Wyniki finansowe
BOS 3,14% 14,44
2024-02-21 09:02:15

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

  • NWZA ws. zmiany w statucie, zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.