0,9500 zł
-4,04% -0,0400 zł
AMPLI SA (APL)

Wyniki finansowe - AMPLI			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 333 2 832 1 359 1 708
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -262 54 45 118
Zysk (strata) brutto (tys.) -213 167 108 130
Zysk (strata) netto (tys.)* -71 146 108 113
Amortyzacja (tys.) 20 17 15 16
EBITDA (tys.) -242 71 60 134
Aktywa (tys.) 10 078 9 896 9 247 10 849
Kapitał własny (tys.)* 6 841 6 987 7 096 7 208
Liczba akcji (tys. szt.) 3 282,000 3 282,000 3 282,000 3 282,000
Zysk na akcję (zł) -0,022 0,044 0,033 0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,084 2,129 2,162 2,196
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.