REKLAMA
PIT 2022

AMPLI: wyniki finansowe

2022-05-30 11:47
publikacja
2022-05-30 11:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_Q1_2022_podpis.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 2721 2078 588 446
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 270 130 58 28
III. Zysk ( strata) brutto 329 130 71 28
IV. Zysk ( strata) netto 267 106 58 22
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1380 -1071 -298 -230
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 0 1 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1375 -1071 -297 -230
IX. Aktywa razem 14492 13609 3115 2921
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20635 19945 4435 4281
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 20516 19827 4410 4256
XIII. Kapitał własny -6143 -6337 -1320 -1360
XIV. Kapitał zakładowy 3282 3282 705 704
XV. Liczba akcji (w szt.) 3282000 3282000 3282000 3282000
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 0,03 0,01 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,87 -1,93 -0,4 -0,41


Pełne dane w załączonym pliku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny Q1 2022 podpis.pdfRaport kwartalny Q1 2022 podpis.pdf Raport kwartalny Q1 2022 podpisany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-30 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki