0,2900 zł
0,00% 0,0000 zł
AMPLI SA (APL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1_polrocze_2019_—_GPW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_1_polrocze_2019_—_GPW.pdf.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. 1.Przychody netto ze sprzedaży prod.towarów i materiałów 3072 2047 722 484
II. 2.Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 181 228 43 54
III. 3. Zysk (strata) brutto -201 -216 -47 -51
IV. 4.Zysk (strata) netto -201 -216 -47 -51
V. 5. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 876 760 206 180
VI. 6.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 3 -1 1
VII. 7.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -540 -498 -127 -118
VIII. 8. Przepływy pieniężne netto razem 333 265 78 63
IX. 9.Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 13148 12611 3 062 2 984
X. 10.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18809 17732 4 381 4 195
XI. 11.Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) - -
XII. 12.Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18690 17613 4 353 4 167
XIII. 13.Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -5661 -5121 -1 319 -1 212
XIV. 14.Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3282 3282 764 777
XV. 15.Liczba akcji (w szt.) 3282000 3282000 3282000 3 282 000
XVI. 16.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,06 -0,07 -0,01 -0,02
XVII. 17.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,06 -0,07 -0,01 -0,02
XVIII. 18.Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł / euro) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -1,72 -1,56 -0,40 -0,34
XIX. 19.Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł / euro) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -1,72 -1,56 -0,40 -0,34
XX. 20.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / euro) 0 0 -
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport 1 półrocze 2019 — GPW.pdfRaport 1 półrocze 2019 — GPW.pdf Sprawozdanie za 1 półrocze 2019 rok - wersja PDF.
Raport 1 półrocze 2019 — GPW.pdf.xmlRaport 1 półrocze 2019 — GPW.pdf.xml Sprawozdanie za 1 półrocze 2019 rok - dokument podpisany.
Raport z przeglądu.pdfRaport z przeglądu.pdf Półroczny raport z przeglądu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.