0,2900 zł
0,00% 0,0000 zł
AMPLI SA (APL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. 1.Przychody netto ze sprzedaży prod.towarów i materiałów 4579 3157 1 064 743
II. 2.Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 415 317 96 75
III. 3. Zysk (strata) brutto -24 -124 -6 -29
IV. 4.Zysk (strata) netto -24 -124 -6 -29
V. 5. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 1220 739 284 174
VI. 6.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 24 -1 6
VII. 7.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -588 -533 -137 -125
VIII. 8. Przepływy pieniężne netto razem 629 230 146 54
IX. 9.Aktywa, razem 13216 12665 3 035 2 946
X. 10.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18700 17694 4 294 4 116
XI. 11.Zobowiązania długoterminowe - -
XII. 12.Zobowiązania krótkoterminowe 18581 17575 4 267 4 088
XIII. 13.Kapitał własny -5484 -5029 -1 259 -1 170
XIV. 14.Kapitał zakładowy 3282 3282 754 763
XV. 15.Liczba akcji (w szt.) 3282000 3282000 3282000 3 282 000
XVI. 16.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,01 -0,04 0,00 -0,01
XVII. 18.Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł / euro) -1,67 -1,53 -0,38 -0,36


Pełny raport wraz z informacją w załączniku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3 kwartał 2019.pdfRaport 3 kwartał 2019.pdf Raport 3 kwartał 2019
Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.