REKLAMA
WEBINAR

AMPLI: wyniki finansowe

2023-05-29 16:41
publikacja
2023-05-29 16:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMPLI_SA_Raport_kwartalny_I_kw_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AMPLI_S.A._Informacja_dodatkowa_do_spr.finans._I_kw_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 2832 2721 601 588
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 54 270 11 58
III. Zysk ( strata) brutto 167 329 35 71
IV. Zysk ( strata) netto 146 267 31 58
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -74 -1380 -16 -298
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 0 -7 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 5 1 1
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -104 -1375 -22 -297
IX. Aktywa razem 9896 14492 2116 3115
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2909 20635 622 4435
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2798 20516 598 4410
XIII. Kapitał własny 6987 -6143 -1494 -1320
XIV. Kapitał zakładowy 3282 3282 702 705
XV. Liczba akcji (w szt.) 3282000 3282000 3282000 3282000
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 0,08 0,01 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,13 -1,87 0,46 -0,40
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMPLI SA Raport kwartalny I kw 2023.pdfAMPLI SA Raport kwartalny I kw 2023.pdf Raport kwartalny za I kwartał 2023 r.
AMPLI S.A. Informacja dodatkowa do spr.finans. I kw 2023.pdfAMPLI S.A. Informacja dodatkowa do spr.finans. I kw 2023.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania za I kwartał 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-29 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki