1,0800 zł
8,00% 0,0800 zł
AMPLI SA (APL)

Komunikaty spółki - AMPLI

Informacja o rejestracji zmian w Statucie Emitenta, w tym zmiany firmy Spółki na LC SPÓŁKA AKCYJNA.
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2024.
Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Powołanie członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. i wybór Przewodniczącego Rady.
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w dniu 16 stycznia 2024r.
Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2024r.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A.
Informacja o rezygnacji 2 Członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
Informacja o kolejnych wpłatach dokonanych przez Emitenta w związku z realizacją układu (III rata)
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o rejestracji zmian w Statucie Emitenta
Informacja o zawarciu umowy pożyczki, będącej istotną transakcją z podmiotem powiązanym z AMPLI S.A.
Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Powołanie członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.