REKLAMA
PIT 2023

AMPLI: wyniki finansowe

2023-11-29 18:03
publikacja
2023-11-29 18:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ampli_S.A._Raport_Q_III_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 5899 7929 1287 1697
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 217 12897 47 2760
III. Zysk ( strata) brutto 405 12798 88 2739
IV. Zysk ( strata) netto 367 12656 80 2708
V. Przepływy pieniężne netto z działalności 653 -2738 142 -586
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 502 1389 109 297
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 0 32 0 7
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1155 -1317 251 -282
IX. Aktywa razem 10849 10477 2340 2151
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3641 3564 785 732
XI. Zobowiązania długoterminowe 1461 0 315 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2170 3451 468 709
XIII. Kapitał własny 7208 6913 1555 1419
XIV. Kapitał zakładowy 3282 3282 708 674
XV. Liczba akcji (w szt.) 3282000 3282000 3282000 3282000
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / 0,11 3,86 0,02 0,83
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,2 2,11 0,47 0,43
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Ampli S.A. Raport Q III 2023.pdfAmpli S.A. Raport Q III 2023.pdf Ampli S.A. Raport Q3 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki