REKLAMA

AMPLI: wyniki finansowe

2022-11-29 16:04
publikacja
2022-11-29 16:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_Q_III_2022_-_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 7929 6498 1697 1428
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12897 412 2760 83
III. Zysk ( strata) brutto 12798 442 2739 97
IV. Zysk ( strata) netto 12656 356 2708 78
V. Przepływy pieniężne netto z działalnościoperacyjnej -2 738 1032 -586 227
VI. Przepływy pieniężne netto z działalnościInwestycyjnej 1 389 326 297 72
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnościfinansowej 32 -424 7 -93
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 317 934 -282 205
IX. Aktywa razem 10477 14151 2151 3054
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3564 20237 732 4368
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3451 20118 709 4342
XIII. Kapitał własny 6913 -6086 1419 -1314
XIV. Kapitał zakładowy 3282 3282 674 708
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,86 0,11 0,83 0,02
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,11 -1,85 0,43 -0,4


Pełny raport w załączniku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny Q III 2022 - podpisany.pdfRaport kwartalny Q III 2022 - podpisany.pdf Raport kwartalny Q III 2022 - podpisany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki