378,0000 zł
0,93% 3,5000 zł
11 bit studios SA (11B)

Akcjonariat - 11BIT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 864 561 222 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 2 287 199 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 619 197
Liczba głosów na WZA: 2 287 199 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,07%
Kapitał akcyjny: 228 719,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 619 197
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 72,93%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 184 600 (8,07%) 184 600 (8,07%) 2019-08-13 MFO, PUE, ART, ASE, RDL, KGL, ABE
Miechowski Grzegorz w porozumieniu 169 696 (7,42%) 169 696 (7,42%) 2015-10-01 -
NN Investment Partners TFI SA portfele, ZWZ 137 771 (6,02%) 137 771 (6,02%) 2019-05-23 -
Marszał Przemysław WZA 127 130 (5,56%) 127 130 (5,56%) 2015-12-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 70 000
0,00
0,10 0,00 2 287 199
228 719,90
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-06-22
seria A - akcje założycielskie 2009-12-07 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-10
2015-12-18
seria B - subskrypcja prywatna 2010-04-02 494 200
681 996,00
0,10 1,38 1 494 200
149 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-04
2015-12-18
seria C - subskrypcja prywatna 2010-08-19 376 561
722 997,12
0,10 1,92 1 870 761
187 076,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-13
2010-11-30
2015-12-18
seria D - subskrypcja prywatna 2011-11-10 40 938
368 442,00
0,10 9,00 1 911 699
191 169,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-24
2015-12-18
seria E - subskrypcja prywatna 2012-06-22 305 500
2 749 500,00
0,10 9,00 2 217 199
221 719,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-26
2015-12-18
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2017-06-07 130 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 204 225 (88 386) 8,93 (3,87) 204 225 (88 386) 8,93 (3,87) 2019-05-23
NN OFE portfel 89 648 (-22 184) 3,91 (-0,98) 89 648 (-22 184) 3,91 (-0,98) 2018-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 115 839 (-199) 5,06 (-0,01) 115 839 (-199) 5,06 (-0,01) 2018-12-20
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 116 038 (43 951) 5,07 (1,92) 116 038 (43 951) 5,07 (1,92) 2018-10-11
Brzostek Bartosz w porozumieniu 113 539 (-145 157) 4,96 (-6,70) 113 539 (-145 157) 4,96 (-6,70) 2018-10-05
NN OFE 111 832 (-27 229) 4,89 (-1,19) 111 832 (-27 229) 4,89 (-1,19) 2018-07-20
TFI PZU SA portfele 1 638 (-862) 0,07 (-0,04) 1 638 (-862) 0,07 (-0,04) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 2 675 0,12 2 675 0,12 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 25 652 (-38 163) 1,12 (-1,67) 25 652 (-38 163) 1,12 (-1,67) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 41 802 (-11 548) 1,83 (-0,50) 41 802 (-11 548) 1,83 (-0,50) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 119 229 5,21 119 229 5,21 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 13 421 (4 878) 0,59 (0,22) 13 421 (4 878) 0,59 (0,22) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 1 053 (-1 000) 0,05 (-0,04) 1 053 (-1 000) 0,05 (-0,04) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 424 0,02 424 0,02 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 44 889 (-249) 1,96 (-0,01) 44 889 (-249) 1,96 (-0,01) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 1 375 (-126) 0,06 (-0,01) 1 375 (-126) 0,06 (-0,01) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 1 268 (-4 782) 0,06 (-0,21) 1 268 (-4 782) 0,06 (-0,21) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 72 087 (-13 079) 3,15 (-0,57) 72 087 (-13 079) 3,15 (-0,57) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 119 229 (10 739) 5,21 (0,32) 119 229 (11 739) 5,21 (0,36) 2018-06-15
NN OFE ZWZ 139 061 (3 561) 6,08 (0,16) 139 061 (3 561) 6,08 (0,16) 2018-05-24
Drozdowski Michał ZWZ 93 630 (-7 000) 4,09 (-0,45) 93 630 (-7 000) 4,09 (-0,45) 2018-05-24
TFI PZU SA portfele 2 500 0,11 2 500 0,11 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 63 815 2,79 63 815 2,79 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 53 350 2,33 53 350 2,33 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 200 0,01 200 0,01 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 8 543 0,37 8 543 0,37 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 053 0,09 2 053 0,09 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 45 138 1,97 45 138 1,97 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 1 101 0,05 1 101 0,05 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 1 501 0,07 1 501 0,07 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 6 050 0,27 6 050 0,27 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 85 166 3,72 85 166 3,72 2017-12-31
NN OFE 135 500 5,92 135 500 5,92 2017-08-04
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 108 490 (-3 300) 4,89 (-0,15) 107 490 (-4 300) 4,85 (-0,19) 2017-05-30
Przasnyski Marcin 110 643 (-39 783) 4,99 (-1,79) 110 643 (-39 783) 4,99 (-1,79) 2016-12-13
Drozdowski Michał 100 630 (-20 000) 4,54 (-0,90) 100 630 (-20 000) 4,54 (-0,90) 2016-03-21
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 111 790 5,04 111 790 5,04 2016-02-26
Marszał Przemysław WZA 127 130 5,73 (0,17) 127 130 5,73 (0,17) 2015-12-17
Marszał Przemysław WZA 127 130 (-27 000) 5,56 (-1,39) 127 130 (-27 000) 5,56 (-1,39) 2015-12-17
Moonlex Holdings Ltd. w porozumieniu 0 (-119 000) 0,00 (-5,36) 0 (-119 000) 0,00 (-5,36) 2015-10-02
Moonlex Holdings Ltd. w porozumieniu 119 000 5,36 119 000 5,36 2015-10-01
Miechowski Grzegorz w porozumieniu 201 696 (32 000) 8,99 (1,34) 201 696 (32 000) 8,99 (1,34) 2015-10-01
Miechowski Grzegorz w porozumieniu 169 696 7,65 (0,23) 169 696 7,65 (0,23) 2015-10-01
Miechowski Grzegorz w porozumieniu 169 696 (-32 000) 7,42 (-1,67) 169 696 (-32 000) 7,42 (-1,67) 2015-10-01
Marszał Przemysław w porozumieniu 154 130 (53 500) 6,95 (2,42) 154 130 (53 500) 6,95 (2,42) 2015-10-01
Marszał Przemysław w porozumieniu 100 630 (-78 500) 4,53 (-4,84) 100 630 (-78 500) 4,53 (-4,84) 2015-10-01
Drozdowski Michał w porozumieniu 120 630 (-20 000) 5,44 (-0,90) 120 630 (-20 000) 5,44 (-0,90) 2015-10-01
Brzostek Bartosz w porozumieniu 258 696 (40 000) 11,66 (1,80) 258 696 (40 000) 11,66 (1,80) 2015-10-01
Brzostek Bartosz w porozumieniu 218 696 9,86 (0,30) 218 696 9,86 (0,30) 2015-10-01
Brzostek Bartosz w porozumieniu 218 696 9,56 218 696 9,56 2015-10-01
Brzostek Bartosz w porozumieniu 218 696 (-70 000) 9,56 (-5,54) 218 696 (-70 000) 9,56 (-5,54) 2015-10-01
Miechowski Grzegorz 201 696 (-30 000) 9,09 (-3,02) 201 696 (-30 000) 9,09 (-3,02) 2015-03-02
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 110 686 4,99 (0,99) 110 686 4,99 (0,99) 2014-11-10
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i Amplico OFE 110 686 4,00 (-0,84) 110 686 4,00 (-0,84) 2014-11-10
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i Amplico OFE 110 686 (-103 392) 4,84 (-4,81) 110 686 (-103 392) 4,84 (-4,81) 2014-11-10
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 214 078 (-96 166) 9,65 (-4,34) 214 078 (-96 166) 9,65 (-4,34) 2014-02-07
Przasnyski Marcin 150 426 6,78 (0,79) 150 426 6,78 (0,79) 2012-12-06
Przasnyski Marcin 150 426 5,99 (-1,87) 150 426 5,99 (-1,87) 2012-12-06
Ogółem 2 217 199 (305 500) 0 2 217 199 (305 500) 0 2012-09-26
Drozdowski Michał 140 630 5,99 (-0,35) 140 630 5,99 (-0,35) 2012-07-25
Drozdowski Michał 140 630 6,34 140 630 6,34 2012-07-25
Drozdowski Michał 140 630 (27 500) 6,34 (0,43) 140 630 (27 500) 6,34 (0,43) 2012-07-25
Miechowski Grzegorz 231 696 12,11 (1,67) 231 696 12,11 (1,67) 2012-07-06
Miechowski Grzegorz 231 696 (-12 000) 10,44 (-2,30) 231 696 (-12 000) 10,44 (-2,30) 2012-07-06
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 310 244 (210) 13,99 (-2,22) 310 244 (210) 13,99 (-2,22) 2012-07-06
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 310 034 (-210) 16,21 (-0,01) 310 034 (-210) 16,21 (-0,01) 2012-07-06
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 310 244 (135 194) 16,22 (7,07) 310 244 (135 194) 16,22 (7,07) 2012-07-06
Marszał Przemysław 179 130 9,37 (1,30) 179 130 9,37 (1,30) 2012-07-06
Marszał Przemysław 179 130 (-40 000) 8,07 (-6,59) 179 130 (-40 000) 8,07 (-6,59) 2012-07-06
Drozdowski Michał 113 130 5,91 (0,81) 113 130 5,91 (0,81) 2012-07-06
Drozdowski Michał 113 130 (-41 000) 5,10 (-3,13) 113 130 (-41 000) 5,10 (-3,13) 2012-07-06
Brzostek Bartosz 288 696 15,10 (2,08) 288 696 15,10 (2,08) 2012-07-06
Brzostek Bartosz 288 696 (-40 000) 13,02 (-4,55) 288 696 (-40 000) 13,02 (-4,55) 2012-07-06
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico DFE 175 050 9,15 175 050 9,15 2012-04-25
Brzostek Maciej 30 352 (-72 901) 1,58 (-3,82) 30 352 (-72 901) 1,58 (-3,82) 2012-04-25
Brzostek Maciej 103 253 5,40 103 253 5,40 2012-04-24
Przasnyski Marcin 150 426 7,86 (1,08) 150 426 7,86 (1,08) 2012-02-15
Przasnyski Marcin 150 426 (5 500) 6,78 (-2,91) 150 426 (5 500) 6,78 (-2,91) 2012-02-15
Miechowski Grzegorz 243 696 (5 000) 12,74 (-0,01) 243 696 (5 000) 12,74 (-0,01) 2012-02-15
Ogółem 1 911 699 (40 938) 0 1 911 699 (40 938) 0 2012-01-09
Drozdowski Michał 154 130 8,23 (0,17) 154 130 8,23 (0,17) 2011-07-26
Drozdowski Michał 154 130 (-65 000) 8,06 (-6,60) 154 130 (-65 000) 8,06 (-6,60) 2011-07-26
Miechowski Grzegorz 238 696 12,75 (0,27) 238 696 12,75 (0,27) 2011-07-25
Miechowski Grzegorz 238 696 (-90 000) 12,48 (-9,51) 238 696 (-90 000) 12,48 (-9,51) 2011-07-25
Ogółem 1 870 761 0 1 870 761 0 2010-10-28
Przasnyski Marcin 144 926 9,69 (1,95) 144 926 9,69 (1,95) 2010-10-16
Przasnyski Marcin 144 926 7,74 (0,16) 144 926 7,74 (0,16) 2010-10-16
Przasnyski Marcin 144 926 7,58 144 926 7,58 2010-10-16
Miechowski Grzegorz 328 696 21,99 (4,42) 328 696 21,99 (4,42) 2010-10-16
Miechowski Grzegorz 328 696 17,57 328 696 17,57 2010-10-16
Marszał Przemysław 219 130 14,66 (2,95) 219 130 14,66 (2,95) 2010-10-16
Marszał Przemysław 219 130 11,71 (0,25) 219 130 11,71 (0,25) 2010-10-16
Marszał Przemysław 219 130 11,46 219 130 11,46 2010-10-16
Drozdowski Michał 219 130 14,66 (2,95) 219 130 14,66 (2,95) 2010-10-16
Drozdowski Michał 219 130 11,71 219 130 11,71 2010-10-16
Brzostek Bartosz 328 696 17,57 (0,38) 328 696 17,57 (0,38) 2010-10-16
Brzostek Bartosz 328 696 17,19 (-4,80) 328 696 17,19 (-4,80) 2010-10-16
Brzostek Bartosz 328 696 21,99 328 696 21,99 2010-10-16
Ogółem 0 (-1 494 200) 0 0 (-1 494 200) 0 2010-08-04
Ogółem 1 494 200 0 1 494 200 0 2010-08-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.