481,0000 zł
1,69% 8,0000 zł
11 bit studios SA (11B)

Komunikaty spółki - 11BIT

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Wezwanie posiadaczy warrantów do złożenia dokumentów akcji
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 21 stycznia 2021 roku na godz. 11.00.
Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
Wezwanie posiadaczy warrantów do złożenia dokumentów akcji
Wezwanie posiadaczy warrantów do złożenia dokumentów akcji
Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki
Wyniki finansowe
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 1.650 akcji serii G
Pozytywna ocena wniosku 11 bit studios S.A. o dofinansowanie w ramach konkursu NCBiR
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 3.415 akcji serii G
Wyniki finansowe
Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
Informacja dotycząca zmiany zasad księgowania kosztów Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019 oraz prezentowania ulgi IP Box
11BIT 1,69% 481,00
2021-01-18 17:00:00

Kalendarium

  • NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.