499,0000 zł
-1,58% -8,0000 zł
11 bit studios SA (11B)

Komunikaty spółki - 11BIT

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 21 czerwca 2022 roku na godz. 11.00.
Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.
Przekroczenie progu 5 proc. w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2021 roku
Gra „Moonlighter” w serwisie Netflix
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Umowa wydawnicza ze State of Play Games Ltd.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 12 276 akcji serii G
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2021 roku
Wyniki finansowe
Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o (a) powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki Fool’s Theory sp. z o.o. oraz (b) o powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie umocowania Zarządu do nabycia udziałów poprzez wydanie upoważnienia Zarządu do nabycia udziałów spółki Fool’s Theory sp. z o.o. oraz informacji poufnej - o zawarciu przez Spółkę umowy sprzedaży 40 udziałów spółki Fool’s Theory sp. z o.o. sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz umowy inwestycyjnej.
Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 947 akcji serii G
Przekroczenie progu 5 proc. w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.