482,0000 zł
0,42% 2,0000 zł
11 bit studios SA (11B)

Komunikaty spółki - 11BIT

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 568 akcji serii G
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZA Spółki w dniu 14 czerwca 2021 roku.
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios S.A. w dniu 14 czerwca 2021 roku
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 14 czerwca 2021 roku na godz. 11.00.
Wyniki finansowe
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku
Wyniki finansowe
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 1 698 akcji serii G
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.