REKLAMA

ULMA Construccion SA: Wypłata dywidendy

2021-05-06 13:34
publikacja
2021-05-06 13:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy uchwały Nr 7/2021 postanowiło:

1. Przeznaczyć kwotę 40 047 915,84 zł (słownie: czterdzieści milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych, 84/100) na wypłatę dywidendy, na którą składają się:
a) cały zysk netto Spółki za 2020 rok w kwocie 11 205 424,56 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote, 56/100) oraz
b) kwota 28 842 491,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, 28/100) pochodząca z kapitału zapasowego Spółki.

2. Kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 7,62 zł (słownie: siedem złotych i 62/100).

3. Wypłatą dywidendy objętych jest 5 255 632 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje.

4. Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy) na dzień 14 maja 2021 r.

5. Walne Zgromadzenie ustaliło termin wypłaty dywidendy na dzień 28 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
2021-05-06 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki