REKLAMA

TRITON: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2021-05-05 16:08
publikacja
2021-05-05 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu 5 maja 2021 spółka Triton Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w 100% zależna od Emitenta – podpisała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu obrotowego – deweloperskiego (Umowa). Na podstawie Umowy Bank udzielił Triton Development sp. z o.o. nieodnawialnego kredytu obrotowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w kwocie 13,5 mln zł. Kredyt został udzielony do dnia 30.09.2022 r. z oprocentowaniem opartym o stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę banku w wysokości 2,80 p.p. Zabezpieczeniem kredytu są m. in. hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w Starej Wsi gm. Nadarzyn w powiecie pruszkowskim, na której realizowane jest kredytowane przedsięwzięcie deweloperskie, zastaw na udziałach Triton Development sp. z o.o. Postanowienia umowy kredytu nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2021-05-05 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki