REKLAMA

SILVAIR INC: wyniki finansowe

2021-04-16 19:01
publikacja
2021-04-16 19:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Silvair_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Silvair_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Rady_Dyrektorow_Silvair_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Silvair_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_non_UE-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Silvair_Inc_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent_nonUE-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. USD w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 372 177 325 158
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 473 -3 725 -2 158 -3 329
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 547 -3 881 -2 223 -3 468
IV. Zysk (strata) okresu -2 609 -3 906 -2 277 -3 491
V. Aktywa razem 14 539 12 389 11 841 11 048
VI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 862 7 653 7 217 6 825
VII. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -726 -1 939 -634 -1 733
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 811 -2 824 -1 580 -2 524
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 060 2 726 3 543 2 436
X. Zysk (strata) na jedną akcję -0,22 -0,34 -0,17 -0,30
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Silvair 2020.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Silvair 2020.pdf Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Silvair, Inc. za 2020r.
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Silvair 2020.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Silvair 2020.pdf Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Silvair, Inc. za 2020r.
Sprawozdanie Rady Dyrektorów Silvair 2020.pdfSprawozdanie Rady Dyrektorów Silvair 2020.pdf Sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności Grupy Silvair za 2020r.
GK Silvair 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent non UE-sig.pdfGK Silvair 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent non UE-sig.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Silvair, Inc. za 2020r.
Silvair Inc 2020 BSF MSSF SzB PL emitent_nonUE-sig.pdfSilvair Inc 2020 BSF MSSF SzB PL emitent_nonUE-sig.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego Silvair, Inc. za 2020r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Rafał Han Członek Rady Dyrektorów - Dyrektor Generalny
2021-04-16 Szymon Słupik Przewodniczący Rady Dyrektorów - Dyrektor ds. Technologii
2021-04-16 Adam Gembala Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów - Dyrektor Finansowy


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Barbara Jędrzejek Członek Zarządu


UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o. ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa


Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki