REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Stan posiadania akcji w Spółce

2021-06-15 09:30
publikacja
2021-06-15 09:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
26_2021_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Stan posiadania akcji w Spółce
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) są notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o wpłynięciu do Spółki z dnia 14 kwietnia 2021 r. zawiadomienia od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przygotowanego zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada obecnie 80.475.366 akcji Spółki uprawniających do wykonywania łącznie 7,06% ogólnej liczby głosów.

Spółka przypomina, iż informacja o osiągnięciu przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 6,29% głosów w Serinus Energy plc została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 12/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.


Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalne zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
Plik Opis
26 2021_załącznik - attachment.pdf26 2021_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 26/2021Date: 2021-06-15Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Holding in Company


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company” or “Serinus”) are listed on AIM in the UK,
the Management of the Company announces that it has published
information outside the Republic of Poland that on June 14, 2021 it
received a notification of Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A., given under the AIM regulations, of change in the share of the
total vote in the Company.


According to the notification the Quercus Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. currently holds 80,475,366 shares of the Company,
representing 7.06% % of the total vote.


The Company reminds that it provided in current report No. 12/2021 of
April 23, 2021 information concerning obtaining by Quercus Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. of 6.29% in the total vote in Serinus
Energy plc.


The attachment to this current report contains the text of the original
notification in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on the Company’s website:
www.serinusenergy.com.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-15 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki