REKLAMA

Ranking funduszy inwestycyjnych

2014-10-10 10:23
publikacja
2014-10-10 10:23
Ranking funduszy inwestycyjnych
Ranking funduszy inwestycyjnych
/ theta

We wrześniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, oceniliśmy w horyzoncie rocznym w sumie 276 funduszy, spośród których 219 ma na tyle długą historię, że otrzymało noty także w horyzoncie 3-letnim.

Najwyższą oceną 5a w obu zestawieniach jednocześnie może się pochwalić aż 15 funduszy, wśród których znalazły się po 3 rozwiązania z oferty ING TFI oraz Aviva Investors TFI. Do tego grona dołączyły 2 produkty z segmentu akcji małych i średnich spółek: Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A oraz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO), a także SFIO Telekomunikacji Polskiej, Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) oraz reprezentant funduszy obligacji korporacyjnych- Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO).

Dzięki wystarczająco długiej historii, w zestawieniu rocznym wrześniowego rankingu zadebiutowało pięć rozwiązań. Wśród nich znalazły się 2 fundusze z oferty BPS TFI, które ze względu na dobre wyniki na tle konkurencji oraz niskie ryzyko zasłużyły na najwyższą notę 5a. BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO), podobnie jak BPS Płynnościowy (BPS SFIO) od początku działalności plasują się w dwóch pierwszych kwartylach kwartalnych stóp zwrotu w swoich grupach.

Po raz pierwszy oceniliśmy również Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) oraz Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ. Debiut reprezentantów Pioneer Pekao TFI nie należy do udanych. Oba fundusze otrzymały najniższe noty w rankingu - 1a, w rocznym horyzoncie znalazły się na przedostatnich miejscach w grupie odpowiednio funduszy gotówkowych i pieniężnych oraz akcji zagranicznych globalnych rynków wschodzących. W krótkoterminowym rankingu zadebiutował również MetLife FIZ ONE, któremu została przyznana ocena 2a.


 

W rankingu na uwagę zasługują także fundusze, które z miesiąca na miesiąc poprawiają swoją pozycję w zestawieniu. Pod tym względem we wrześniu wyróżniły się aż 3 rozwiązania z oferty TFI BNP Paribas Polska. Do BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO), którego ocena
w sierpniu wzrosła do 4a, we wrześniu dołączyły Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) oraz BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO).

Oba fundusze otrzymały po raz pierwszy w historii najwyższą notę 5a. Wszystkie trzy rozwiązania przyzwyczaiły nas do co najwyżej przeciętnych ocen. Dopiero od kilku miesięcy wyraźnie poprawiła im się relacja zysku do ryzyka. W rocznym horyzoncie ich stopy zwrotu należą do najwyższych w odpowiednich grupach. Mimo poprawy efektywności, fundusze te pozostają rynkowymi maluchami. Aktywa Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) nie przekraczają 40 mln zł, a BNP Paribas Akcji 43 mln zł. Dodatkowo saldo wpłat i wypłat do tych funduszy już od 8 miesięcy pozostaje ujemne.


 

Wśród rozwiązań, które stopniowo poprawiają swoją pozycję w zestawieniu znalazł się także Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO). W ciągu ostatnich 10 miesięcy produkt ten przeszedł drogę od najniższej (1a) do najwyższej oceny (5a).

Zarządzający Olaf Pietrzak poszukuje przewagi konkurencyjnej aktywnie zarządzając ryzykiem stopy procentowej. Jak pokazuje historia, takie podejście przynosi świetne efekty podczas hossy na rynku obligacji, lecz w okresie gorszej koniunktury pojawiają się problemy z utrzymaniem dotychczasowych wyników. Obecnie zarządzający w większym stopniu skupia się na papierach o stałym oprocentowaniu, co przynosi efekty w postaci wyższych stóp zwrotu w długim terminie. Ocena funduszu
w 36-miesięcznym horyzoncie pozostała na niezmienionym poziomie - 4a.

W najnowszym rankingu warto też zwrócić uwagę na dynamiczny spadek 12-miesięcznej oceny funduszu Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO). W ciągu zaledwie miesiąca spadła ona
z 4a do 1a.

Dodatkowo informujemy, że w związku z cofnięciem licencji na działalność dla Inventum TFI przez Komisję Nadzoru Finansowego, fundusze zarządzane przez tę instytucję nie będą uwzględniane
w przyszłych rankingach Analiz Online.

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.


Zespół Analiz OnlineMetodologia Rankingu Analiz Online

Czym jest ranking?

Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Dzięki bieżącemu monitoringowi polityki inwestycyjnej ocenianych rozwiązań, inwestor ma pewność, że fundusze wchodzące w skład grupy porównawczej zawsze spełniają kryteria klasyfikacyjne, ustalone przez firmę Analizy Online. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji, dzięki czemu inwestorzy mają pełny obraz zmian zachodzących w efektach realizowanej polityki inwestycyjnej. Tym samym są w stanie podejmować dobre decyzje przy wyborze funduszy.

Jak powstaje ranking?

Ranking Analiz Online jest wyliczany na bazie wskaźnika information ratio, który bada relację zysku do ryzyka. Jest on wyliczany po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Przy obliczaniu tego parametru bierzemy pod uwagę dwa elementy: dodatkową stopę zwrotu (różnica między stopą zwrotu funduszu, a wynikiem średniej dla danej grupy) oraz ryzyko, oparte na historycznej zmienności dodatkowych stóp zwrotu (tracking error). 

Dzięki wskaźnikowi information ratio jesteśmy w stanie uszeregować wszystkie fundusze wchodzące w skład danej grupy - od najlepszego do najsłabszego. 15% najlepszych wyników otrzymuje najwyższą ocenę 5a. Kolejne 20% otrzymuje 4a, następne 30% - 3a, kolejne 20% otrzymuje notę 2a i dolne 15% wyników - najniższą ocenę 1a. Jak widać im lepiej prezentuje się relacja zysku do ryzyka, tym fundusz otrzymuje wyższą ocenę.

Jak interpretować oceny?

Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.

Przy wyznaczaniu rankingów bierzemy pod uwagę dwa horyzonty inwestycyjne: 12-miesięczny, dzięki któremu możemy poznać krótkoterminową efektywność zarządzania oraz 36-miesięczny, który obrazuje efekty zarządzania w dłuższym terminie. Z perspektywy inwestora najbardziej wartościowe są rozwiązania, które mają wysokie oceny zarówno w pierwszym, jak i drugim horyzoncie, gdyż takie produkty mają większą zdolność do generowania dobrych wyników w różnych warunkach koniunktury.

Gdzie znajdę ranking Analiz Online?

Rankingi Analiz Online są dostępne na stronach analizy.pl w sekcji rankingi oraz w comiesięcznych raportach analitycznych prezentujących listę najwyżej ocenionych rozwiązań.


Źródło:
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki